Formatowanie dokumentu Dropbox Paper

Dropbox Paper ułatwia formatowanie dokumentów przy użyciu zaawansowanych narzędzi. Możesz tworzyć tabele, przypisywać zadania oraz wstawiać emotikonki przy użyciu skrótów klawiaturowych i menu szybkiego dostępu.

Uwaga: Niektóre opcje formatowania, takie jak wyróżnianie i podkreślanie tekstu, są dostępne tylko za pośrednictwem skrótów klawiaturowych lub znaczników markdown. Aby uzyskać pełną listę skrótów klawiaturowych i znaczników markdown:

 1. Zaloguj się do Paper.
 2. Wpisz i / na Macu lub Ctrl i / w systemie Windows.

Sekcje tego artykułu:

Menu formatowania

Paper zawiera bogaty zestaw opcji formatowania służących do edycji i porządkowania.

W witrynie paper.dropbox.com

Aby wyświetlić menu opcji, kliknij dwukrotnie jakieś słowo lub kliknij i przeciągnij myszą na fragmencie tekstu.

menu formatowania

To menu umożliwia:

 • pogrubianie tekstu
 • przekreślanie tekstu
 • tworzenie nagłówków sekcji i podsekcji
 • tworzenie list punktowanych
 • tworzenie list zadań
 • dodawanie hiperłączy
 • wstawianie komentarzy

Aby uzyskać inne opcje formatowania, kliknij w pustym wierszu i użyj menu wyświetlonego po prawej stronie.

Opcje dostępne w tym menu umożliwiają:

 • wstawianie obrazów
 • wstawianie plików i łączy z Dropbox
 • tworzenie tabel
 • tworzenie list zadań
 • tworzenie list punktowanych
 • wstawianie separatorów stron i linijek kodu

Aby wyjść z tego menu, kliknij ikonę X obok jego opcji.

Na telefonie lub tablecie

Aplikacje mobilne Paper umożliwiają dostęp do większości tych samych opcji formatowania. Aby wyświetlić menu formatowania:

 1. Otwórz aplikację mobilną Paper.
 2. Otwórz dokument Paper, który chcesz sformatować.
 3. Stuknij wiersz lub stuknij Edytuj, a wówczas powinna się pojawić Twoja klawiatura z wyświetlonymi nad nią opcjami formatowania.

Nagłówki

W Paper są trzy typy nagłówków: H1, H2 i H3.

W witrynie paper.dropbox.com nagłówek H1 lub H2 można dodać przy użyciu paska narzędzi formatowania albo:

 • H1: wpisz # i naciśnij spację, a następnie wpisz nagłówek
 • H2: wpisz ## i naciśnij spację, a następnie wpisz nagłówek

Nagłówek H3 możesz dodać przez pogrubienie całego wiersza tekstu lub wpisanie ### i naciśnięcie spacji.

Na telefonie lub tablecie użyj ikon T, aby wybrać nagłówek, albo ikony B, aby pogrubić tekst.

Tabele

Aby dodać tabelę do dokumentu Paper:

 1. Kliknij w pustym wierszu dokumentu.
 2. Kliknij ikonę tabeli (Wstaw tabelę) w menu po lewej stronie.

Formatowanie tabeli:

 • Zmiana rozmiaru kolumn: kliknij krawędź kolumny i przeciągnij ją na żądaną szerokość
 • Usuwanie pojedynczych wierszy lub kolumn: kliknij przycisk - (minus) obok krawędzi kolumny lub wiersza, które chcesz usunąć
 • Dodawanie lub usuwanie wielu wierszy lub kolumn: kliknij i przeciągnij przycisk + (plus) lub - (minus) na krawędzi kolumny lub wiersza
 • Tworzenie tabeli o pełnej szerokości: kliknij i przeciągnij ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu tabeli
 • Zmiana kolejności kolumn: kliknij i przeciągnij lewą krawędź wiersza lub górną krawędź kolumny, aby zmienić ich kolejność
Formatowanie tabeli

Spisy treści

Spis treści jest tworzony automatycznie we wszystkich dokumentach zawierających nagłówki. Aby wyświetlić spis treści, najedź kursorem na linie wyświetlane na lewym marginesie dokumentu.

Uwagi :

 • Uwaga: Spis treści odzwierciedla jedynie tekst oznaczony w dokumencie jako nagłówek sekcji lub podsekcji (czyli jako H1H2 lub H3).
 • Nagłówki H1 nie mają wcięć. Nagłówki podrzędne H2 i H3 mają wcięcia odpowiadające głębokości ich zagnieżdżenia w drzewie nagłówków.
 • Aby spis treści pozostał widoczny, kliknij na jednym z jego łączy. Spowoduje to pozostanie spisu treści, nawet jeśli przesuniesz kursor gdzie indziej.

Zadania i pola zaznaczenia

Możesz tworzyć pola zaznaczenia, wpisując [] lub [ ] oraz spację. Powoduje to automatyczne wygenerowanie pola zaznaczenia, które możesz zaznaczyć lub pozostawić bez zaznaczenia.

Aby użyć takiego pola jako zadania i przypisać komuś to zadanie, @ wspomnij tę osobę w tym samym wierszu. Oznaczona osoba otrzyma e-mail z powiadomieniem łączącym ją z tym elementem.

Po ukończeniu zadania zaznacz pole.

Bloki kodu

Korzystając z bloków kodu, możesz osadzać kod w dokumentach Paper. W tym celu naciśnij ikonę + na pasku bocznym i kliknij symbol {}.

W opcjach formatowania bloków kodu możesz wybrać inny język programowania. Aby wyświetlić opcje formatowania, kliknij dwukrotnie jakieś słowo lub kliknij i przeciągnij myszą na słowie lub fragmencie tekstu. Pojawi się poniższe menu:
Kod języka programowania
Możesz także wpisać jeden znak grawis przed i po słowie lub bloku tekstu, aby przechwycić kod inline:
kod inline

LaTeX

Dropbox Paper umożliwia korzystanie z systemu LaTeX. Aby uruchomić tryb edycji LaTeX, wpisz w dokumencie $$. Następnie możesz wpisywać w Dropbox Paper pełne symbole LaTeX. Gdy skończysz pisać, możesz przekształcić kod, naciskając Enter lub Return na klawiaturze.

LaTeX w Paper

Emotikonki

Aby dodać emotikonkę, wpisz : (dwukropek) w celu wyświetlenia dostępnych opcji. Następnie możesz albo kliknąć żądaną emotikonkę, albo dalej wpisywać odpowiedni kod:

Emotikonki w Paper

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną