Korzystanie z przesyłania z aparatu

Funkcja przesyłania z aparatu może automatycznie dodawać do Dropbox zdjęcia i filmy z Twojego aparatu, telefonu lub tabletu. Za każdym razem, gdy prześlesz nowe pliki do Rolki z aparatu lub Galerii, zostaną one dodane do Twojego konta. 

Następnie Twoje zdjęcia i filmy są dostępne wszędzie tam, gdzie logujesz się do Dropbox. 

Z funkcji przesyłania z aparatu można korzystać na dwa sposoby:

 • bezprzewodowo z telefonu lub tabletu za pomocą aplikacji mobilnej na iOS, Androida lub Windows
 • podłączając swój aparat, telefon lub tablet do komputera i używając aplikacji komputerowej Dropbox na Maca lub Windows

Twoje zdjęcia i filmy są przesyłane do folderu o nazwie Przesłane z aparatu na Twoim koncie Dropbox.

Jeśli występują u Ciebie problemy lub komunikaty o błędach związane z funkcją przesyłania z aparatu, przejdź do artykułu na temat problemów dotyczących przesyłania z aparatu.

Sekcje tego artykułu:

Kto może korzystać z przesyłania z aparatu?

Folder Przesłane z aparatu jest dostępny dla wszystkich użytkowników (Basic, Plus, Professional i Business) z następującymi wyjątkami:

Jakie są wymagania funkcji przesyłania z aparatu?

Aby korzystać z przesyłania z aparatu, musisz mieć następujące oprogramowanie i urządzenia:

Przesyłanie z aparatu nie działa, jeśli:

 • Bateria Twojego urządzenia ma niski poziom energii.
 • Twoje urządzenie mobilne korzysta z roamingu.

Wybierz swój system, aby uzyskać instrukcje:

Android

Włączanie przesyłania z aparatu

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij przycisk menu.
 3. Stuknij Ustawienia.
 4. W obszarze Przesyłanie z aparatu wybierz Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu.
 5. Wybierz Zezwól.

Możesz również określić sposób działania funkcji przesyłania z aparatu w swoim telefonie:

 • Co przesłać: zdecyduj, czy do folderu Przesłane z aparatu chcesz przesyłać tylko zdjęcia, czy zarówno zdjęcia, jak i filmy.
 • Sposób przesyłania: zdecyduj, czy funkcja przesyłania z aparatu ma korzystać z transferu danych, czy wyłącznie z sieci Wi-Fi.
  • Uwaga: jeśli masz ustawione przesyłanie z aparatu na tylko Wi-Fi, i następnie połączysz się z Wi-Fi przez mobilny hotspot, przesyłanie z aparatu nie będzie działać.
 • Użyj transferu danych: jeśli zdecydujesz się na przesyłanie za pośrednictwem transferu danych oraz sieci Wi-Fi, możesz określić, czy funkcja przesyłania z aparatu ma korzystać z transferu danych w przypadku wszystkich plików, czy tylko mniejszych niż 25 MB.
 • Kiedy przesyłać: zdecyduj, czy przesyłanie z aparatu ma się odbywać tylko podczas ładowania telefonu, lub ustaw limit poziomu naładowania baterii. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej tego limitu, funkcja przesyłania z aparatu przestanie działać.

Aby wyłączyć funkcję przesyłania z aparatu, skorzystaj z tych samych wskazówek i wybierz Wyłącz funkcję Przesyłanie z aparatu.

iOS

Włączanie przesyłania z aparatu

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij ikonę osoby.
 3. W obszarze Ustawienia konta wybierz Przesyłanie z aparatu.
 4. Włącz Przesyłanie z aparatu.

Możesz również określić sposób działania funkcji przesyłania z aparatu w swoim telefonie:

 • Prześlij filmy: zdecyduj, czy do folderu Przesłane z aparatu chcesz przesyłać tylko zdjęcia, czy zarówno zdjęcia, jak i filmy.
 • Korzystaj z transferu danych: zdecyduj, czy funkcja przesyłania z aparatu ma działać, gdy korzystasz z transferu danych w sieci komórkowej. Dropbox nie będzie przesyłać filmów za pośrednictwem transferu danych.
  • Uwaga: jeśli masz ustawione przesyłanie z aparatu na tylko Wi-Fi, i następnie połączysz się z Wi-Fi przez mobilny hotspot, przesyłanie z aparatu nie będzie działać.
 • Użyj transferu danych do filmów: jeśli opcje Prześlij filmy oraz Korzystaj z transferu danych są włączone, możesz zdecydować, czy filmy mają być przesyłanie przy użyciu transferu danych.

Aby wyłączyć funkcję przesyłania z aparatu, skorzystaj z tych samych wskazówek i wyłącz opcję Przesyłanie z aparatu.

Windows Mobile

Włączanie przesyłania z aparatu

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Stuknij ikonę koła zębatego.
 3. Wybierz Przesyłanie z aparatu.
 4. Włącz Przesyłanie z aparatu.

Po włączeniu funkcja przesyłania z aparatu dodaje zdjęcia automatycznie, nawet gdy aplikacja Dropbox jest zamknięta. Zdjęcia są przesyłane pod warunkiem, że:

 • Twój telefon jest podłączony do zasilania i ma w pełni lub niemal w pełni naładowaną baterię.
 • Masz połączenie z siecią Wi-Fi.
 • Twój telefon jest zablokowany.

Aby wyłączyć funkcję przesyłania z aparatu, skorzystaj z tych samych wskazówek i wyłącz opcję Przesyłanie z aparatu.

Zmiana ustawień przesyłania z aparatu

 1. Uruchom aplikację Dropbox.
 2. Otwórz kartę Pliki, Zdjęcia lub Ulubione.
 3. Stuknij ikonę (wielokropek).
 4. Stuknij Przesyłanie z aparatu.
  • Przełącz opcję Przesyłaj podczas otwarcia w ustawieniach przesyłania z aparatu. Ta opcja gwarantuje przesyłanie zdjęć nawet, jeśli telefon nie jest zablokowany i podłączony do zasilania – pod warunkiem, że nie znajduje się w trybie oszczędzania energii.
  • Przełącz opcję Korzystaj z transferu danych, aby zdjęcia były przesyłane, gdy aplikacja jest otwarta, ale masz połączenie z siecią komórkową.
  • Uwaga: jeśli masz ustawione przesyłanie z aparatu na tylko Wi-Fi, i następnie połączysz się z Wi-Fi przez mobilny hotspot, przesyłanie z aparatu nie będzie działać.

Uwaga: W przypadku systemu Windows Mobile nie jest obecnie obsługiwane automatyczne przesyłanie filmów.

Mac

Włączanie przesyłania z aparatu

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj aplikację komputerową Dropbox i zaloguj się.
 2. Podłącz aparat, telefon lub tablet do komputera. Wyświetli się monit o przesłanie zdjęć do Twojego folderu Dropbox.
 3. Wybierz Importuj zdjęcia i filmy za pomocą Dropbox

Jeśli wcześniej wybrałeś(aś) nieużywanie funkcji przesyłania z aparatu w przypadku swojego urządzenia, możesz włączyć tę funkcję, wykonując poniższe kroki:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego.
 3. Wybierz Preferencje…
 4. W obszarze Importuj zaznacz pole Włącz funkcję przesyłania z aparatu. Możesz włączyć przesyłanie z aparatu dla zdjęć i filmów lub tylko dla zdjęć.

Twoje zdjęcia będą automatycznie zapisywane w folderze Przesłane z aparatu na koncie Dropbox.

 • Urządzenia Android: Wybierz Połącz jako dysk na pasku stanu.
 • Urządzenia iOS: Odblokuj ekran, aby umożliwić dalsze przesyłanie z aparatu.
 • Uwaga: jeśli masz ustawione przesyłanie z aparatu na tylko Wi-Fi, i następnie połączysz się z Wi-Fi przez mobilny hotspot, przesyłanie z aparatu nie będzie działać.

Windows

Włączanie przesyłania z aparatu

 1. Jeśli jeszcze jej nie masz, zainstaluj aplikację komputerową Dropbox i zaloguj się.
 2. Podłącz aparat, telefon lub tablet do komputera. Wyświetli się monit o przesłanie zdjęć do Twojego folderu Dropbox.
 3. Wybierz Importuj zdjęcia i filmy za pomocą Dropbox

Jeśli wcześniej wybrałeś(aś) nieużywanie funkcji przesyłania z aparatu w przypadku swojego urządzenia, możesz włączyć tę funkcję, wykonując poniższe kroki:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego.
 3. Wybierz Preferencje…
 4. W obszarze Importuj zaznacz pole Włącz funkcję przesyłania z aparatu. Możesz włączyć przesyłanie z aparatu dla zdjęć i filmów lub tylko dla zdjęć.

Twoje zdjęcia będą automatycznie zapisywane w folderze Przesłane z aparatu na koncie Dropbox.

 • Urządzenia Android: Wybierz Połącz jako dysk na pasku stanu.
 • Urządzenia iOS: Odblokuj ekran, aby umożliwić dalsze przesyłanie z aparatu.
 • Uwaga: jeśli masz ustawione przesyłanie z aparatu na tylko Wi-Fi, i następnie połączysz się z Wi-Fi przez mobilny hotspot, przesyłanie z aparatu nie będzie działać.

Linux

W systemie Linux przesyłanie z aparatu jest niedostępne. Aktualne informacje na ten temat znajdziesz w społeczności Dropbox .

Przesyłanie zdjęć z wielu urządzeń

Funkcja Przesyłanie z aparatu przesyła każde zdjęcie i film do folderu Przesłane z aparatu tylko raz. Jeśli wyłączysz i powtórnie włączysz funkcję przesyłania z aparatu, lub jeśli funkcja ta jest włączona zarówno na telefonie jak i komputerze, Twoje zdjęcia i filmy będą przesyłane tylko raz.

Wyświetlanie zdjęć w aplikacji mobilnej Dropbox

Użytkownicy kont Basic, Plus i Professional mogą wyświetlać wszystkie zdjęcia w Dropbox, wybierając kartę Zdjęcia (ikona zdjęcia) u dołu dowolnej strony aplikacji mobilnej Dropbox.

Użytkownicy Dropbox Business muszą przejść bezpośrednio do folderu Przesłane z aparatu na koncie Dropbox, aby wyświetlić zdjęcia w aplikacji.

Użytkownicy Dropbox Business muszą przejść bezpośrednio do folderu Przesłane z aparatu na koncie Dropbox, aby wyświetlić zdjęcia w aplikacji.

Przesyłanie w tle

Przesyłanie w tle: pozwala funkcji przesyłania z aparatu dokończyć dodawanie zdjęć do konta Dropbox, nawet jeśli aplikacja Dropbox nie jest otwarta. Zgodnie z ustawieniem domyślnym, jeśli aplikacja Dropbox jest zamknięta, pliki nie są przesyłane. Po włączeniu funkcji przesyłania w tle Dropbox wznawia przesyłanie zdjęć i filmów z chwilą wykrycia przez aplikację znaczącej zmiany w lokalizacji urządzenia.

Uwaga: przesyłanie w tle umożliwia wydajniejsze działanie funkcji przesyłania z aparatu i w żaden sposób nie zbiera informacji o Twojej lokalizacji.

Dropbox Business: jak uniknąć dodawania osobistych zdjęć do konta służbowego

Gdy włączysz przesyłanie z aparatu na koncie Dropbox Business, każde zdjęcie umieszczone w Twojej rolce z aparatu (lub domyślnym miejscu przechowywania zdjęć w Twoim telefonie) jest automatycznie przesyłane do folderu Przesłane z aparatu na koncie firmowym. Nawet jeśli rolka z aparatu zawiera zdjęcia o charakterze osobistym, również one są przesyłane na konto firmowe.

Aby zdjęcia osobiste nie były dodawane do Twojego konta Dropbox Business, zalecamy wykonanie następującej czynności:

 • Zanim włączysz przesyłanie z aparatu na koncie firmowym, upewnij się, że rolka z aparatu nie zawiera żadnych zdjęć osobistych.
  • Jeśli są w niej zdjęcia osobiste, utwórz ich kopię zapasową w innym miejscu (na przykład na osobistym koncie Dropbox), a następnie usuń je z rolki z aparatu, zanim skorzystasz z funkcji przesyłania z aparatu na koncie firmowym.

Uwaga: U użytkowników, którzy połączyli konto osobiste i firmowe, w danym momencie przesyłanie z aparatu może być włączone tylko na jednym koncie (osobistym lub firmowym). Podobnie jak w przypadku wszystkich użytkowników Dropbox Business obowiązuje zasada, że jeśli użytkownik z połączonymi kontami osobistym i służbowym przełączy przesyłanie z aparatu na konto firmowe, każde zdjęcie zapisane w rolce z aparatu zostanie przesłane na konto firmowe. 

Członkowie zespołu Dropbox Business: włączanie przesyłania z aparatu

Przesyłanie z aparatu jest domyślnie włączone dla całego zespołu, chyba że administrator zespołu je wyłączył. Każdy członek zespołu ma możliwość włączania (lub wyłączania) go na własnym koncie, indywidualnie. 

Dowiedz się, jak włączyć przesyłanie z aparatu na swoim koncie.

Administratorzy Dropbox Business: włączanie/wyłączanie przesyłania z aparatu w swoim zespole

Przesyłanie z aparatu jest domyślnie włączone, ale jeśli jesteś administratorem zespołu, możesz je włączyć lub wyłączyć w dowolnym momencie w całym zespole. 

Aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie z aparatu w całym zespole:

 1. Zaloguj się na konto administratora zespołu Dropbox Business w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Konsola administratora na pasku bocznym po lewej stronie. 
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Przesyłanie z aparatu.
 5. Włącz lub wyłącz funkcję Przesyłanie z aparatu. 
 6. Kliknij Zapisz

Każdy członek zespołu ma możliwość włączania (lub wyłączania) przesyłania z aparatu na własnym koncie, indywidualnie. 

U użytkowników, którzy połączyli konto osobiste i firmowe, w danym momencie przesyłanie z aparatu może być włączone tylko na jednym koncie (osobistym lub firmowym). Jeśli jesteś użytkownikiem Dropbox Business i administrator wyłączył przesyłanie z aparatu na Twoim koncie firmowym, nadal możesz korzystać z tej funkcji na koncie osobistym

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności