Zmiany na stronie Zdjęcia w witrynie Dropbox

17 lipca 2017 r. na stronie Zdjęcia w witrynie Dropbox (photos.dropbox.com) zostały wprowadzone zmiany.

Wszystkie Twoje zdjęcia są nadal bezpieczne na koncie Dropbox i wszystkie zdjęcia ze swojego konta możesz wyświetlać na stronie photos.dropbox.com. Jednak nie możesz tworzyć ani udostępniać albumów przez Internet, a oś czasu na stronie Zdjęcia zyskała nowy wygląd i sposób działania. 

Pamiętaj, że albumy fotograficzne na stronie photos.dropbox.com to tylko jeden ze sposobów udostępniania i porządkowania zdjęć w Dropbox. Dropbox nadal obsługuje udostępnianie i porządkowanie zdjęć przy użyciu folderów, folderów udostępnionych oraz łączy udostępnionych. Te funkcje się nie zmienią i również po 17 lipca możesz udostępniać i porządkować zdjęcia za ich pomocą. Ponadto stworzyliśmy narzędzie do eksportowania albumów, które ułatwia pobieranie istniejących albumów.

Po zmianach na stronie Zdjęcia:

 • Nie możesz już przeglądać, tworzyć ani udostępniać albumów z poziomu tej strony. Zamiast tego możesz używać folderów do porządkowania zdjęć oraz folderów udostępnionych i łączy udostępnionych do ich udostępniania.
 • Strona Zdjęcia została zastąpiona nowym, udoskonalonym środowiskiem zdjęć, które z wyglądu bardziej przypomina unowocześnioną witrynę Dropbox. Dostęp do niego jest możliwy przez przejście pod adres dropbox.com/photos lub kliknięcie pozycji Zdjęcia w menu po lewej stronie witryny dropbox.com.
 • Dostęp do wszystkich Twoich zdjęć nadal jest możliwy w folderze lub lokalizacji na koncie Dropbox, w których je pierwotnie zapisałeś(aś).

Nieustannie pracujemy nad nowymi funkcjami korzystania ze zdjęć i plików w witrynie dropbox.com. W miarę dalszego poznawania preferencji naszych użytkowników dotyczących pracy ze zdjęciami będziemy wprowadzać kolejne ulepszenia na stronie Zdjęcia.

Uwaga: Zmiany na stronie photos.dropbox.com nie wpływają na przesyłanie z aparatu. Tak więc nadal masz możliwość automatycznego przesyłania zdjęć na swoje konto Dropbox przy użyciu funkcji przesyłania z aparatu.

Wyświetlanie istniejących albumów udostępnionych

Jeśli udostępniasz istniejący album, możesz go wyświetlić przez przejście na stronę dropbox.com/share/links. Możesz wyświetlać albumy, ale nie je modyfikować.

Używanie folderów Dropbox jako alternatywy dla albumów

Jeśli chcesz, aby Twoje zdjęcia były zorganizowane tak samo jak w istniejącym albumie, musisz odtworzyć obecną strukturę w zwykłym folderze Dropbox.

Uwaga:  Dropbox nie ma możliwości automatycznego przekształcenia istniejących albumów w foldery.

Odtwarzanie albumów przez ich pobranie za pomocą narzędzia do eksportowania albumów:

 1. Przejdź do strony www.dropbox.com/photos/album_download.
 2. Odszukaj album, który chcesz pobrać.
 3. Kliknij Pobierz.

Album zostanie zapisany na Twoim komputerze. Albumy o rozmiarze przekraczającym 1 GB zostaną podzielone na wiele folderów o rozmiarze 1 GB lub mniejszym.

Album możesz ponownie przesłać do Dropbox jako folder. Pamiętaj, że spowoduje to utworzenie na Twoim koncie zduplikowanych plików, które będą uwzględniane w limicie miejsca. Aby uniknąć zduplikowanych plików, przed ponownym przesłaniem albumu możesz usunąć zdjęcia z pierwotnej lokalizacji.

Aby ponownie przesłać album do Dropbox jako folder:

 1. Przejdź do witryny dropbox.com.
 2. Kliknij Nowy folder.
 3. Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij Enter.
 4. Prześlij pobrany album do tego nowego folderu.
 5. Aby udostępnić zdjęcia innym osobom, ustaw nowy folder jako folder udostępniony lub udostępnij łącze.

Uwaga: Jeśli na komputerze masz zainstalowaną aplikację Dropbox, możesz także przesłać zdjęcia z poziomu tej aplikacji.

Używanie widoku galerii do przeglądania zdjęć

Inny sposób przeglądania zdjęć to skorzystanie z widoku galerii. Widok ten jest elementem zaktualizowanego środowiska przeglądarkowego i umożliwia wyświetlanie podglądu zdjęć oraz innych typów plików w postaci dużych miniatur.

Możesz łatwo przeglądać swoje zdjęcia (pliki typu PNG, JPEG i RAW), a także filmy, pliki PDF, pliki pakietu Microsoft Office oraz pliki kreatywne w formacie Adobe. Wyświetl pełną listę typów plików obsługiwanych w witrynie dropbox.com.

Aby skorzystać z widoku galerii w witrynie dropbox.com, kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu ekranu.

Często zadawane pytania

Czy nadal mogę udostępnić kolekcję zdjęć?

Tak. Za pomocą łącza udostępnionego możesz dać jednej lub kilku osobom dostęp do folderu zawierającego kolekcję zdjęć.

Umieść w folderze zdjęcia, które chcesz udostępnić, a następnie użyj łączy udostępnionych, aby umożliwić innym osobom dostęp do tych zdjęć.

Czy zachowam możliwość udostępniania zdjęć na Facebooku lub Twitterze bezpośrednio z konta Dropbox?

Nie jest już możliwe udostępnianie zdjęć bezpośrednio z konta Dropbox w serwisach społecznościowych. Zamiast tego w celu udostępniania plików lub folderów w tych serwisach możesz używać łączy udostępnionych.

Czy zachowam możliwość szybkiego przewijania swoich zdjęć, tak jak dotychczas?

Nowa strona Zdjęcia sortuje zdjęcia chronologicznie i umożliwia ich przewijanie. Nie jest już dostępna szybka przewijarka, czyli oś czasu w prawej części strony, która umożliwiała szybkie wyświetlenie zdjęć z określonego dnia.

Jak usunięcie zdjęć z albumu wpłynie na mój limit miejsca?

Pamiętaj, że jeśli dodałeś(aś) zdjęcie do albumu, pozostawało ono zapisane w innym miejscu na Twoim koncie Dropbox. Jeśli usunąłeś/usunęłaś zdjęcie z albumu, nie usuwając go z miejsca, w którym było zapisane, nie wpłynęło to na Twój limit miejsca.

Aby sprawdzić lokalizację zapisu danego zdjęcia z albumu, kliknij znacznik wyboru w celu zaznaczenia zdjęcia, a następnie wybierz Pokaż w folderze.

Jeśli odtwarzasz album przez jego pobranie, a następnie ponowne przesłanie do folderu, możesz uniknąć duplikowania zdjęć przez ich usunięcie z pierwotnej lokalizacji, zanim prześlesz je ponownie.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Pomoc z przewodnikiem

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna na Twitterze

   Skontaktuj się z pomocą techniczną