Zmiany sposobu korzystania ze zdjęć w witrynie Dropbox

30 czerwca 2017 r. na stronie Zdjęcia w witrynie Dropbox (photos.dropbox.com) zostaną wprowadzone zmiany.

Po tym terminie nie będzie już możliwe tworzenie i udostępnianie albumów przez Internet, a oś czasu na stronie Zdjęcia zostanie zaktualizowana, zyskując nowy wygląd i sposób działania. Wszystkie Twoje zdjęcia pozostaną bezpieczne na koncie Dropbox i zachowasz możliwość wyświetlania na tej stronie wszystkich zdjęć z konta.

Pamiętaj, że albumy fotograficzne na stronie photos.dropbox.com to tylko jeden ze sposobów udostępniania i porządkowania zdjęć w Dropbox. Dropbox nadal obsługuje udostępnianie i porządkowanie zdjęć przy użyciu folderów, folderów udostępnionych oraz łączy udostępnionych. Te funkcje się nie zmienią i również po 30 czerwca zachowasz możliwość udostępniania i porządkowania zdjęć za ich pomocą. Ponadto stworzyliśmy narzędzie do eksportowania albumów, które ułatwia pobieranie istniejących albumów.

Do 30 czerwca możesz nadal wyświetlać, tworzyć i udostępniać albumy na stronie photos.dropbox.com. Po 30 czerwca:

 • Utracisz możliwość przeglądania, tworzenia i udostępniania albumów z poziomu tej strony. Zamiast tego będziesz mógł/mogła używać folderów do porządkowania zdjęć oraz folderów udostępnionych i łączy udostępnionych do ich udostępniania.
 • Strona Zdjęcia zostanie zastąpiona nowym, udoskonalonym środowiskiem zdjęć, które z wyglądu będzie bardziej przypominać unowocześnioną witrynę Dropbox. Dostęp do niego będzie możliwy przez przejście pod adres dropbox.com/photos lub kliknięcie pozycji Zdjęcia w menu po lewej stronie witryny dropbox.com.
 • Dostęp do wszystkich Twoich zdjęć nadal będzie możliwy w folderze lub lokalizacji na koncie Dropbox, w których je pierwotnie zapisałeś(aś).

Nieustannie pracujemy nad nowymi funkcjami korzystania ze zdjęć i plików w witrynie dropbox.com. W miarę dalszego poznawania preferencji naszych użytkowników dotyczących pracy ze zdjęciami będziemy wprowadzać kolejne ulepszenia na stronie Zdjęcia.

Uwaga: Zmiany na stronie photos.dropbox.com nie wpływają na przesyłanie z aparatu. Tak więc zachowasz możliwość automatycznego przesyłania zdjęć na swoje konto Dropbox przy użyciu funkcji przesyłania z aparatu.

Wyświetlanie istniejących albumów udostępnionych

Jeśli udostępniasz istniejący album, możesz go wyświetlić przez przejście na stronę dropbox.com/share/links. Wyświetlanie udostępnionych albumów na tej stronie będzie nadal możliwe po 30 czerwca. Przypominamy: będziesz mieć wyłącznie możliwość wyświetlania albumów – nie ich modyfikowania.

Używanie folderów Dropbox jako alternatywy dla albumów

Jeśli chcesz, aby Twoje zdjęcia były zorganizowane tak samo jak w istniejącym albumie, musisz przed 30 czerwca odtworzyć obecną strukturę w zwykłym folderze Dropbox. Uwaga: Dropbox nie ma możliwości automatycznego przekształcenia istniejących albumów w foldery.

Istnieją dwa sposoby na odtworzenie albumu w witrynie dropbox.com :

Odtwarzanie albumów przez ich pobranie za pomocą narzędzia do eksportowania albumów:

 1. Przejdź do strony www.dropbox.com/photos/album_download.
 2. Odszukaj album, który chcesz pobrać.
 3. Kliknij Pobierz.

Album zostanie zapisany na Twoim komputerze. Albumy o rozmiarze przekraczającym 1 GB zostaną podzielone na wiele plików o rozmiarze 1 GB lub mniejszym.

Następnie możesz ponownie przesłać album do Dropbox jako folder. Pamiętaj, że spowoduje to utworzenie na Twoim koncie zduplikowanych plików, które będą uwzględniane w limicie miejsca. Aby uniknąć zduplikowanych plików, przed ponownym przesłaniem albumu możesz usunąć zdjęcia z pierwotnej lokalizacji.

Aby ponownie przesłać album do Dropbox jako folder:

 1. Przejdź do witryny dropbox.com.
 2. Kliknij Nowy folder.
 3. Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij Enter.
 4. Prześlij pobrany album do tego nowego folderu.
 5. Aby udostępnić zdjęcia innym osobom, ustaw nowy folder jako folder udostępniony lub udostępnij łącze.

Uwaga: Jeśli na komputerze masz zainstalowaną aplikację Dropbox, możesz także przesłać zdjęcia z poziomu tej aplikacji.

Odtwarzanie albumów przez przeniesienie zdjęć do folderów:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Pliki.
 3. Kliknij Nowy folder.
 4. Wpisz nazwę nowego folderu i naciśnij Enter.
 5. Przejdź do lokalizacji na swoim koncie Dropbox, w której są zapisane zdjęcia. Konieczne jest przejście do pierwotnego miejsca zapisania każdego zdjęcia, a nie do albumu ze zdjęciami.
 6. Aby sprawdzić miejsce zapisania danego zdjęcia wchodzącego w skład albumu, kliknij znacznik wyboru w celu zaznaczenia zdjęcia w albumie, a następnie wybierz Pokaż w folderze.
 7. Po ustaleniu lokalizacji zdjęć na swoim koncie Dropbox, wybierz zdjęcia do przeniesienia, klikając pola wyboru po lewej stronie nazw plików.
 8. Kliknij Przenieś i z wyświetlonej listy folderów wybierz nowy folder.
 9. Aby udostępnić zdjęcia innym osobom, ustaw nowy folder jako folder udostępniony lub udostępnij łącze.

Używanie widoku galerii do przeglądania zdjęć

Inny sposób przeglądania zdjęć to skorzystanie z widoku galerii. Widok ten jest elementem zaktualizowanego środowiska przeglądarkowego i umożliwia wyświetlanie podglądu zdjęć oraz innych typów plików w postaci dużych miniatur.

Możesz łatwo przeglądać swoje zdjęcia (pliki typu PNG, JPEG i RAW), a także filmy, pliki PDF, pliki pakietu Microsoft Office oraz pliki kreatywne w formacie Adobe. Wyświetl pełną listę typów plików obsługiwanych w witrynie dropbox.com.

Aby skorzystać z widoku galerii w witrynie dropbox.com, kliknij ikonę siatki w prawym górnym rogu ekranu.

Często zadawane pytania

Czy nadal mogę udostępnić kolekcję zdjęć?

Tak. Za pomocą łącza udostępnionego możesz dać jednej lub kilku osobom dostęp do folderu zawierającego kolekcję zdjęć.

Umieść w folderze zdjęcia, które chcesz udostępnić, a następnie użyj łączy udostępnionych, aby umożliwić innym osobom dostęp do tych zdjęć.

Czy zachowam możliwość udostępniania zdjęć na Facebooku lub Twitterze bezpośrednio z konta Dropbox?

Po 30 czerwca nie będzie już możliwe udostępnianie zdjęć bezpośrednio z konta Dropbox w serwisach społecznościowych. W celu udostępniania plików lub folderów w tych serwisach będzie można używać łączy udostępnionych.

Czy zachowam możliwość szybkiego przewijania swoich zdjęć, tak jak dotychczas?

Nowa strona Zdjęcia będzie sortować zdjęcia chronologicznie i umożliwi również ich przewijanie. Po 30 czerwca nie będzie już dostępna szybka przewijarka, czyli oś czasu w prawej części strony, która umożliwia szybkie wyświetlenie zdjęć z określonego dnia.

Jak usunięcie zdjęć z albumu wpłynie na mój limit miejsca?

Pamiętaj, że obecnie w przypadku dodania zdjęcia do albumu jest ono nadal zapisane w innym miejscu na Twoim koncie Dropbox. Jeśli usuniesz zdjęcie z albumu, ale bez usuwania go z miejsca, w którym jest zapisane, nie wpłynie to na Twój limit miejsca. Aby sprawdzić miejsce zapisania danego zdjęcia wchodzącego w skład albumu, kliknij znacznik wyboru w celu zaznaczenia zdjęcia, a następnie wybierz Pokaż w folderze.

Jeśli odtwarzasz album przez jego pobranie, a następnie ponowne przesłanie do folderu, możesz uniknąć duplikowania zdjęć przez ich usunięcie z pierwotnej lokalizacji, zanim prześlesz je ponownie.

Czy ten artykuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Przykro nam to słyszeć. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć naszą usługę:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna – Twitter

   Pomoc z przewodnikiem