Włączanie dwustopniowej weryfikacji

Weryfikacja dwustopniowa to opcjonalna, ale zdecydowanie zalecana funkcja bezpieczeństwa. Kiedy ją włączysz, podczas logowania do konta Dropbox poprosi Cię o podanie nie tylko hasła, ale również sześciocyfrowego kodu zabezpieczającego lub klucza zabezpieczeń.

Już korzystasz z weryfikacji dwustopniowej i zablokowałeś(aś) sobie dostęp do konta? Dowiedz się, jak go odzyskać.

Sekcje tego artykułu:

Włączanie dwustopniowej weryfikacji

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Kliknij kartę Bezpieczeństwo.
 5. Przełącz ustawienie Weryfikacja dwustopniowa na .
 6. Kliknij Wprowadzenie.
 7. Ponownie wpisz hasło. 
 8. Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać kod zabezpieczający przy użyciu wiadomości SMS, czy aplikacji mobilnej:

Używanie wiadomości SMS

Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie kodów zabezpieczających w wiadomościach SMS, będziesz potrzebować telefonu pozwalającego odbierać wiadomości tekstowe (w tym przypadku operator może naliczać opłaty).

Za każdym razem, kiedy poprawnie zalogujesz się do Dropbox, używając swojego hasła, na Twój telefon przyjdzie wiadomość zawierająca kod zabezpieczeń.

Aby włączyć tę opcję:

 1. Wybierz Użyj wiadomości SMS podczas konfigurowania weryfikacji dwustopniowej.
 2. Wpisz numer telefonu, na który chcesz dostawać wiadomości tekstowe.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Zostanie wysłana wiadomość z kodem zabezpieczającym. Wpisz ten kod do monitu w witrynie dropbox.com.
 5. Kliknij Dalej.

Używanie aplikacji mobilnej

Niektóre aplikacje mobilne są w stanie generować unikatowe, oparte na znaczniku czasowym kody zabezpieczające, za pomocą których możesz sfinalizować logowanie do Dropbox. Każda aplikacja, która obsługuje protokół jednorazowych haseł czasowych (TOTP), powinna działać. Są to między innymi:

Po pobraniu jednej z tych aplikacji wykonaj poniższe kroki, aby użyć jej do weryfikacji dwustopniowej w Dropbox: 

 1. Wybierz Użyj aplikacji mobilnej podczas konfigurowania weryfikacji dwustopniowej.
 2. Możesz wykonać jedną z następujących czynności:
  • Zeskanuj kod kreskowy (jeśli aplikacja to umożliwia): Otwórz wybraną aplikację i wybierz dodanie nowego konta. Następnie powinno być możliwe użycie aparatu telefonu do zeskanowania kodu kreskowego w witrynie dropbox.com.
  • Wpisz ręcznie klucz tajny: W witrynie dropbox.com zostanie Ci podany klucz tajny przeznaczony do wpisania w aplikacji. Wykonaj odpowiednie czynności w aplikacji, aby dodać nowe konto przy użyciu klucza tajnego.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Po skonfigurowaniu aplikacji wpisz kod zabezpieczający wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą, aby zweryfikować konfigurację i włączyć weryfikację dwustopniową.
 5. Kliknij Dalej.

Większość aplikacji wygeneruje kody zabezpieczające nawet jeśli usługa telefonii komórkowej / transmisji danych jest niedostępna – jest to użyteczne w podróży lub tam, gdzie jest słaby zasięg.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się użyć aplikacji uwierzytelniającej do otrzymywania kodów weryfikacyjnych, stanowczo zalecamy ręczne wprowadzenie podstawowego i zapasowego numeru telefonu w ustawieniach konta. Jest to ważny krok, ponieważ przy użyciu tych danych kontaktowych pomożemy Ci odzyskać dostęp do konta, jeśli kiedykolwiek nastąpi blokada z powodu błędu weryfikacji dwustopniowej.

Dodawanie metody zapasowej

Po włączeniu weryfikacji dwustopniowej rozważ także dodanie zapasowego numeru telefonu, który umożliwia odbieranie wiadomości tekstowych. Jeśli kiedykolwiek zgubisz główny telefon lub nie będzie możliwe użycie aplikacji uwierzytelniającej, zapasowy numer telefonu pozwoli Ci otrzymać kod zabezpieczający.

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Dodaj obok pozycji Metoda zapasowa.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Wpisz numer telefonu, którego chcesz używać jako urządzenia zapasowego.

Przechowywanie awaryjnych kodów zapasowych

W przypadku włączenia weryfikacji dwustopniowej otrzymasz dziesięć 8-cyfrowych kodów zapasowych. To bardzo ważne, aby zapisać te kody i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeśli kiedykolwiek zgubisz telefon albo utracisz możliwość odebrania lub wygenerowania kodu zabezpieczającego, będziesz potrzebować jednego z tych kodów zapasowych, aby uzyskać awaryjny dostęp do swojego konta Dropbox. Raz użytego kodu zapasowego nie można użyć ponownie.

Jeśli nie zapisałeś(aś) swoich kodów zapasowych podczas konfigurowania weryfikacji dwustopniowej, możesz je znaleźć w witrynie dropbox.com:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Pokaż obok pozycji Kod odzyskiwania.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Użyj wyświetlonego kodu lub go zapisz.

Używanie klucza zabezpieczeń

O kluczach zabezpieczeń

Klucz zabezpieczeń to małe urządzenie USB lub NFC, które możesz nosić jako breloczek. Podczas weryfikacji dwustopniowej włożenie klucza do komputera uwierzytelni Cię w Dropbox.com i ukończy proces logowania na konto.

Klucz zabezpieczeń nie wymaga osobnego akumulatora ani połączenia sieciowego, jak ma to miejsce w przypadku korzystania z wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej do dwustopniowej weryfikacji. Ułatwia on uwierzytelnianie – wystarczy, że włożysz klucz zamiast wprowadzać 6-cyfrowy kod. Co najważniejsze, klucze używają uwierzytelnionej komunikacji w celu zabezpieczenia przed atakami phishingowymi, podczas których intruz może podszyć się pod stronę uwierzytelniającą Dropbox.

Konfigurowanie klucza zabezpieczeń do konta Dropbox:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Wybierz Ustawienia.
 4. Wybierz kartę Bezpieczeństwo.
 5. W sekcji Weryfikacja dwustopniowa kliknij Dodaj obok pozycji Klucze zabezpieczeń. Jeśli nie widzisz tej sekcji, przed wykonaniem dalszych czynności wykonaj instrukcje dotyczące włączania weryfikacji dwustopniowej.
 6. Wpisz swoje hasło.
 7. Włóż klucz zabezpieczeń do portu USB, a następnie kliknij Rozpocznij konfigurację.

Zdobycie klucza zabezpieczeń

Konfigurowanie klucza zabezpieczeń wymaga jednorazowego zakupu klucza USB, który spełnia otwarty standard o nazwie "IDO Universal 2nd Factor (U2F)".

Gdzie mogę korzystać z klucza zabezpieczeń?

Gdy będziesz już mieć klucz zabezpieczeń, może on być włączony zarówno dla osobistego, jak i służbowego konta Dropbox. Może być również używany z innymi usługami obsługującymi standard U2F, takimi jak Google Apps.

Obecnie klucze zabezpieczeń są obsługiwane tylko w wybranych urządzeniach i przeglądarkach, dlatego musisz najpierw skonfigurować weryfikację dwustopniową na koncie Dropbox i wybrać otrzymywanie kodów przez SMS lub aplikację mobilną. To daje pewność, że będziesz mieć zapasową metodę na wypadek, gdyby urządzenie nie obsługiwało Twojego klucza zabezpieczeń.

Dropbox obsługuje klucze zabezpieczeń tylko podczas logowania się do witryny dropbox.com przy użyciu przeglądarki Chrome. Obecnie nie możesz użyć klucza zabezpieczeń w celu zalogowania się do aplikacji komputerowej lub mobilnej. Ale nie martw się – nadal możesz używać weryfikacji dwustopniowej przy użyciu wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej na urządzeniach i platformach, które nie obsługują standardu U2F, lub jeśli nie masz klucza zabezpieczeń.

Używanie klucza zabezpieczeń

Uwaga: Klucze zabezpieczeń różnią się sposobami aktywacji. Twój klucz może wymagać wciśnięcia przycisku do rejestracji. Jeśli masz kłopoty z ukończeniem rejestracji, upewnij się, że Twój klucz spełnia normę U2F. Możesz również zapoznać się z instrukcją obsługi dla konkretnego urządzenia.

Dropbox Business

Jeśli zgubisz telefon i utracisz możliwość logowania za pomocą weryfikacji dwustopniowej, Twój administrator może ją dla Ciebie wyłączyć w konsoli administracyjnej.

Jeśli Twój administrator wymaga logowania przy użyciu jednokrotnego logowania (SSO), zobaczysz informację Zarządzane przez jednokrotne logowanie na karcie Bezpieczeństwo w ustawieniach konta.

Administratorzy Dropbox Business: Można wymusić stałe włączenie weryfikacji dwustopniowej w zespole. Można to zrobić za pośrednictwem konsoli administracyjnej lub przez dostawcę zarządzania tożsamościami, jeśli jest używane jednokrotne logowanie (SSO).

Dowiedz się więcej

Użytkownicy systemu Linux: generowanie kodu zabezpieczeń z poziomu wiersza poleceń

Użytkownicy korzystający z powłoki Unix lub Linux mogą rozważyć wygenerowanie kodu zabezpieczeń przy użyciu narzędzia OATH. Pozwala ono wygodnie wygenerować kod na komputerze za pomocą wiersza poleceń.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną