The standards and regulations that Dropbox Business and Education comply with

ISO

CSA STAR

SOC

FERPA and COPPA

UK Digital Marketplace G-Cloud

HIPAA / HITECH

PCI DSS

Programy Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych

The International Organization for Standardization (ISO) has developed a series of world-class standards for information and societal security to help organizations develop reliable and innovative products and services. Dropbox has certified its data centers, systems, applications, people, and processes through a series of audits by an independent third-party, Netherlands-based EY CertifyPoint.

 • Note: Dropbox Paper is not included in the scope of the ISO certifications.

ISO 27001 (Information Security Management)

ISO 27001 is recognized as the premier information security management system (ISMS) standard around the world. The standard also leverages the security best practices detailed in ISO 27002. To be worthy of your trust, we’re continually and comprehensively managing and improving our physical, technical, and legal controls at Dropbox. Our auditor, EY CertifyPoint, maintains its ISO 27001 accreditation from the Raad voor Accreditatie (Dutch Accreditation Council).

View the Dropbox Business and Education ISO 27001 certificate.

ISO 27017 (Cloud Security)

ISO 27017 is a new international standard for cloud security that provides guidelines for security controls applicable to the provision and use of cloud services. Our Shared Responsibility Guide explains several of the security, privacy, and compliance requirements that Dropbox and its customers can solve together.

View the Dropbox Business and Education ISO 27017 certificate.

ISO 27018 (Cloud Privacy and Data Protection)

ISO 27018 is an emerging international standard for privacy and data protection that applies to cloud service providers like Dropbox who process personal information on behalf of their customers and provides a basis for which customers can address common regulatory and contractual requirements or questions.

View the Dropbox Business and Education ISO 27018 certificate.

ISO 22301 (Business Continuity Management)

ISO 22301 is an international standard for business continuity that guides organizations on how to decrease the impact of disruptive events and respond to them appropriately if they occur by minimizing potential damage. The Dropbox business continuity management system (BCMS) is part of our overall risk management strategy to protect people and operations during times of crises.

View the Dropbox Business and Education ISO 22301 certificate.

Cloud Security Alliance: Security, Trust, and Assurance Registry (CSA STAR)

The CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR) is a free, publicly-accessible registry that offers a security assurance program for cloud services, thereby helping users assess the security posture of cloud providers they currently use or are considering contracting with.

Dropbox Business and Education have received the CSA STAR Level 2 Certification, a third-party independent assessment of our security controls by EY CertifyPoint based on the requirements of ISO 27001 and the CSA Cloud Controls Matrix (CCM) v.3.0.1, a set of criteria that measures the capability levels of cloud services. Dropbox Business has also completed the CSA STAR Level 1 Self-Assessment, a rigorous survey based on CSA’s Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ), which aligns with the CCM, and provides answers to almost 300 questions a cloud customer or a cloud security auditor may wish to ask.

View our CSA STAR Level 1 Self-Assessment and Level 2 Certification on the CSA website.

 • Note: Dropbox Paper is not included in the scope of the CSA STAR registry listing.

SOC Reports

Service Organization Controls (SOC) Reports, known as SOC 1, SOC 2, or SOC 3, are frameworks established by the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) for reporting on internal controls implemented within an organization. Dropbox has certified its operations, processes, and technology by an independent third-party auditor, Ernst & Young LLP.

 • Note: Dropbox Paper is not included in the scope of the SOC reports.

SOC 3 for Security, Confidentiality, Integrity, Availability, and Privacy

The SOC 3 assurance report covers all five Trust Service Principles of Security, Confidentiality, Integrity, Availability, and Privacy (TSP Section 100). The Dropbox general-use report is an executive summary of the SOC 2 report and includes the independent third-party auditor's opinion on the effective design and operation of our controls.

View the Dropbox Business and Education SOC 3 examination.

SOC 2 for Security, Confidentiality, Integrity, Availability, and Privacy

The SOC 2 report provides customers with a detailed level of controls-based assurance, covering all five Trust Service Principles of Security, Confidentiality, Processing Integrity, Availability, and Privacy (TSP Section 100). The SOC 2 report includes a detailed description of Dropbox processes and the more than 100 controls in place to protect your stuff. In addition to our independent third-party auditor's opinion on the effective design and operation of our controls, the report includes the auditor's test procedures and results for each control. The SOC 2 examination for Dropbox Business and Education is available upon request through the sales team or the account management team.

SOC 1 / SSAE 16 / ISAE 3402 (formerly SAS 70)

Raport SOC 1 przedstawia konkretne zapewnienia dla klientów, którzy wymagają, aby Dropbox Business lub Education był kluczowym elementem ich programu wewnętrznej kontroli nad sprawozdawczością finansową (ICFR). Te konkretne zapewnienia służą głównie klientom wymagającym zgodności z amerykańską ustawą Sarbanesa-Oxley'a (SOX) Niezależny audyt zewnętrzny jest przeprowadzany zgodnie z deklaracją Statement on Standards for Attestation Engagements No. 16 (SSAE 16) i standardem International Standard for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402). Standardy te zastąpiły nieaktualną wersję o nazwie Statement on Auditing Standards No. 70 (SAS 70). Badanie SOC 1 dotyczące Dropbox Business i Education można uzyskać od zespołu ds. sprzedaży lub opiekuna.

Students and Children (FERPA and COPPA)

Dropbox Business and Education allows customers to use the services in compliance with the vendor obligations imposed by the US Family Education Rights and Privacy Act (FERPA). Educational institutions with students under the age of 13 can also use Dropbox Business or Education consistent with the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), provided that they agree to specific contractual provisions requiring the institution to obtain parental consent regarding the use of our services.

UK Digital Marketplace G-Cloud

Dropbox Business is now listed in the United Kingdom (UK) Digital Marketplace for government cloud services procurement.

View our listing on the UK Digital Marketplace website.

 • Note: Dropbox Paper is not included in the scope of the UK Digital Marketplace G-Cloud listing.

HIPAA / HITECH

Dropbox will sign business associate agreements (BAAs) with Dropbox Business and Education customers who require them in order to comply with the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) and the Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH).

Learn more by visiting our Getting Started with HIPAA guide and our Help Center article.

Dropbox makes available a third-party assurance report evaluating our controls for the HIPAA/HITECH Security, Privacy, and Breach Notification rules, as well as a mapping of our internal practices and recommendations for customers who are looking to meet the HIPAA/HITECH Security and Privacy rule requirements with Dropbox Business and Education.

Klienci zainteresowani uzyskaniem tych dokumentów mogą się kontaktować z zespołem ds. sprzedaży lub opiekunem. Jeśli obecnie jesteś administratorem zespołu w Dropbox Business lub Education, możesz podpisać umowę o partnerstwie biznesowym elektronicznie na stronie Konto w Konsoli administratora.

Notes:

Klientom objętym przepisami ustaw HIPAA/HITECH przypominamy, że przed przeniesieniem chronionych informacji zdrowotnych na swoje konto Dropbox należy podpisać umowę o partnerstwie biznesowym. Aby dowiedzieć się więcej o zakupie usługi Dropbox Business, skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży. Ewentualnie, jeśli obecnie jesteś administratorem zespołu w Dropbox Business lub Education, umowę o partnerstwie biznesowym możesz podpisać elektronicznie na stronie Konto w Konsoli administratora.

Notes:

PCI DSS

Usługa Dropbox jest zgodna ze standardami płatniczymi Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Jednak Dropbox Business, Education ani Dropbox Paper nie są uprawnione do przetwarzania ani przechowywania danych o transakcjach wykonywanych kartami kredytowymi. Atest zgodności PCI Attestation of Compliance (AoC) poświadczający nasz status handlowy można uzyskać od zespołu ds. sprzedaży lub opiekuna.

Programy Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA

Dropbox jest zgodny z programami Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA. Przestrzeganie zasad Tarczy Prywatności daje gwarancję, że organizacja zapewnia wystarczającą ochronę prywatności w świetle unijnej dyrektywy o ochronie danych.

Wyświetl certyfikat Tarczy Prywatności dotyczący Dropbox lub dowiedz się więcej w witrynie Tarczy Prywatności.

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 jest rozporządzeniem Unii Europejskiej, które wprowadza istotne zmiany w dotychczasowych przepisach o przetwarzaniu danych osobowych w UE. Rozporządzenie wprowadza szereg nowych lub zaostrzonych wymagań, które będą dotyczyć firm takich jak Dropbox mających do czynienia z danymi osobowymi. Rozporządzenie wejdzie w życie 25 maja 2018 r. i zastąpi obecną unijną dyrektywę 95/46 WE, lepiej znaną jako dyrektywa o ochronie danych. Tak jak wszystkie odpowiedzialne firmy, Dropbox opracowuje i realizuje szczegółowe plany zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i zamierza osiągnąć pełną zgodność przed 25 maja 2018 r. Dowiedz się więcej o Dropbox i ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych.

Czy ten artykuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Przykro nam to słyszeć. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć naszą usługę:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna – Twitter

   Pomoc z przewodnikiem