Czy moje urządzenie Acer kwalifikuje się do promocji na przestrzeń w Dropbox?

Sekcje tego artykułu:

Na czym polega promocja Dropbox dla urządzeń Acer?

Korzystanie z Dropbox na kwalifikującym się do promocji urządzeniu marki Acer ułatwi Ci udostępnianie Twoich najważniejszych dokumentów, zdjęć i filmów z dowolnego miejsca oraz dzielenie się materiałami z innymi.

Wybrane modele komputerów Acer klasy konsumenckiej kupione w wybranych krajach w maju 2015 r. lub później mogą kwalifikować się do otrzymania dodatkowych 15 GB miejsca w Dropbox na 3 miesiące.

Jeśli kupiłeś(aś) nowy tablet Acer Iconia B1-810 w wybranych krajach jesienią 2014 r. lub później, możesz kwalifikować się do otrzymania dodatkowych 10 GB miejsca w Dropbox na 3 miesiące.

Niektórym tabletom kupionym przed jesienią 2014 r. mogła zostać przyznana inna promocja. Zapoznaj się z Warunkami promocji dla urządzeń Acer w sekcji poniżej, aby zasięgnąć dodatkowych informacji.

Warunki promocji i zasady kwalifikowalności

Jak długo obowiązuje promocyjna przestrzeń?

10 GB promocyjnego miejsca dla tabletów Acer jest ważne przez 3 miesiące. Promocja musi być wykorzystana w ciągu 90 dni od nabycia urządzenia.

15 GB promocyjnego miejsca dla komputerów Acer jest ważne przez 3 miesiące. Promocja musi być wykorzystana w ciągu 90 dni od połączenia kwalifikującego się urządzenia z kontem Dropbox.

Które urządzenia Acer kwalifikują się do promocji?

Promocja jest obecnie dostępna dla tabletu Acer Iconia B1-810 oraz wybranych komputerów marki Acer.

Jak mogę sprawdzić, czy moje urządzenie się kwalifikuje?

Urządzenie kwalifikuje się, jeżeli zostaną spełnione następujące wymagania:

Aby skorzystać z promocji, musisz ukończyć co najmniej 5 kroków naszego przewodnika „Wprowadzenie”.

Czy jeśli kupiłem(am) kilka urządzeń kwalifikujących się do promocji, czy mogę skorzystać z promocji wielokrotnie?

Nie. Każde konto Dropbox może wziąć udział w jednym typie promocji tylko raz. Na przykład nie możesz więcej niż raz skorzystać z promocji Acer 10 GB na 3 miesiące.

Czy mogę przenieść moje promocyjne miejsce na inne konto Dropbox?

Nie, przestrzeń promocyjna jest niezbywalna, gdy już zostanie nadana.

Czy mogę skorzystać z promocji na odnowionym lub używanym urządzeniu?

Nie. Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.

Czemu nie kwalifikuję się do uzyskania promocyjnego miejsca?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie kwalifikować się do otrzymania promocyjnego miejsca:

 • Już wziąłeś/wzięłaś udział w promocji dla urządzeń Acer. Z danego typu promocji możesz skorzystać tylko raz. Na przykład nie możesz skorzystać z promocji Acer 10 GB na 3 miesiące więcej niż jeden raz, nawet jeśli kupisz kilka kwalifikujących się urządzeń Acer.
 • Aplikacja Dropbox nie została fabrycznie zainstalowana na Twoim urządzeniu.
 • Kupiłeś(aś) urządzenie od poprzedniego właściciela lub urządzenie zregenerowane, a poprzedni jego właściciel skorzystał z promocji przypisanej do tego urządzenia. Każdemu urządzeniu promocja przyznawana jest tylko jeden raz.
 • Twoje urządzenie nie kwalifikuje się do promocji w wyniku ograniczeń kraju zakupu lub warunków sprzedawcy.

Jak mogę stwierdzić, czy Dropbox został fabrycznie zainstalowany na moim urządzeniu?

Jeśli Dropbox został zainstalowany fabrycznie na Twoim tablecie Acer, oznacza, że ​​aplikacja Dropbox już jest na Twoim urządzeniu i nie trzeba jej pobierać ze sklepu Google Play.

Jeśli Dropbox został fabrycznie zapisany na Twoim komputerze Acer, oznacza to, że ​​ikona instalatora Dropbox jest na Twoim pulpicie podczas pierwszego uruchomienia komputera.

Realizacja promocji

Jak mogę uzyskać promocyjne miejsce na moim tablecie Acer?

Jeśli Twoje urządzenie kwalifikuje się, wykonaj następujące kroki, aby uzyskać swoje promocyjne miejsce:

 1. Zarejestruj się lub zaloguj za pośrednictwem aplikacji Dropbox na swoim urządzeniu, aby połączyć je z Dropbox.
 2. Ukończ co najmniej pięć kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie w przeciągu 90 dni.


Jak mogę uzyskać promocyjne miejsce na moim komputerze Acer?

Jeśli Twój komputer kwalifikuje się, wykonaj następujące kroki, aby uzyskać swoje promocyjne miejsce:

 1. Użyj instalatora znajdującego się na urządzeniu, aby połączyć konto Dropbox.
 2. Zarejestruj się lub zaloguj za pośrednictwem aplikacji Dropbox na swoim zakwalifikowanym do promocji urządzeniu.
 3. Ukończ co najmniej pięć kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie w przeciągu 90 dni od czasu połączenie swojego urządzenia HP z kontem Dropbox.


Jak połączyć komputer Acer z kontem Dropbox?

Aby zainstalować Dropbox na komputerze Acer, znajdź i kliknij dwukrotnie ikonę Dropbox znajdującą się na pulpicie. (jeśli nie możesz znaleźć instalatora na swoim komputerze, możesz go pobrać tutaj).

Możesz zarejestrować się i utworzyć konto Dropbox wypełniając informacje na tej stronie. Jeśli posiadasz już konto Dropbox, kliknij zaloguj się.

Po zakończeniu instalacji Dropbox, zobaczysz poniższą stronę:

Połącz swój komputer Acer z Dropbox

Musisz skorzystać z instalatora Acer na swoim komputerze lub tej aplikacji instalacyjnej z naszej witryny. Jeśli masz uprzednio zainstalowaną inną wersję Dropbox, na przykład tę z witryny, musisz ją najpierw odinstalować. Możesz skorzystać z pomocy w tym artykule opisującym szczegóły odinstalowywania poprzednich wersji aplikacji Dropbox.


W jakim czasie muszę zgłosić się po promocyjne miejsce?

Promocja musi być wykorzystana w przeciągu 90 dni od nabycia Twojego urządzenia. Musisz zarejestrować się lub zalogować do Dropbox na swoim urządzeniu i ukończyć 5 kroków przewodnika Wprowadzenie w przeciągu 90 dni od daty nabycia urządzenia.


Nie jestem w stanie uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje. Czy możecie mi pomóc?

Jeśli nie możesz uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje, zweryfikuj poniższe kwestie:

 • Czy ukończyłeś(aś) co najmniej pięć kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie? Pamiętaj, że musisz to zrobić w przeciągu 90 dni od nabycia Twojego urządzenia.
 • Czy nie zalogowałeś(aś) się do aplikacji Dropbox za pomocą innego konta Dropbox? Przestrzeń promocyjna ma zastosowanie tylko do konta Dropbox wykorzystanego do pierwszego zalogowania się do aplikacji na kwalifikującym się urządzeniu. Promocja nie mogą być przenoszona między kontami. Jeśli nie masz dostępu do adresu e-mail, który został po raz pierwszy użyty do zalogowania się do Dropbox na urządzeniu, nie będziesz w stanie skorzystać z promocji.
 • Czy korzystałeś(aś) z innej promocji firmy Acer? Każdy użytkownik kwalifikuje się do uzyskania promocyjnego miejsca tego samego typu tylko raz. Na przykład nie możesz więcej niż raz skorzystać z promocji Acer 10 GB na 3 miesiące.
 • Czy Twoje urządzenie nie zostało zregenerowane lub miało poprzedniego właściciela? Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.
 • Czy Twój Dropbox został zainstalowany za pomocą skrótu do instalatora znajdującego się na pulpicie Twojego komputera Acer? Musisz skorzystać z instalatora Acer na swoim komputerze lub tej aplikacji instalacyjnej z naszej witryny. Jeśli masz uprzednio zainstalowaną inną wersję Dropbox, na przykład tę z witryny, musisz ją najpierw odinstalować. Możesz skorzystać z pomocy w tym artykule opisującym szczegóły odinstalowywania poprzednich wersji aplikacji Dropbox.


Jak mogę sprawdzić, czy udało mi się skorzystać z promocji?

Możesz zweryfikować posiadanie promocyjnego miejsca, przechodząc do Twojej strony konta i klikając Wyświetl łączną ilość uzyskanego miejsca.

Kiedy promocja się skończy

Jak sprawdzić, kiedy wygasa moja przestrzeń promocyjna?

Możesz sprawdzić datę wygaśnięcia swojego miejsca premiowego, przechodząc do strony konta i klikając Wyświetl łączną ilość uzyskanego miejsca.


Co się stanie, kiedy moja promocyjna przestrzeń wygaśnie?

Po wygaśnięciu promocji Twój limit miejsca w Dropbox automatycznie powróci do wielkości obowiązującej bez przestrzeni promocyjnej. Jeśli na przykład masz konto Dropbox Basic, Twój limit wróci do 2 GB plus przestrzeń zdobyta przez polecanie usługi lub inne bonusy.

Jeśli po dacie wygaśnięcia będziesz mieć przekroczony limit, dalsze zapisywanie nowych zdjęć, filmów i dokumentów w Dropbox nie będzie możliwe. Będziesz w stanie uzyskać więcej miejsca, zmieniając taryfę na Dropbox Plus.

Warunki 3-miesięcznej promocji Dropbox dla tabletów firmy Acer

W przypadku tabletów firmy Acer, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w usłudze Dropbox lub zaloguje na istniejące konto oraz (b) ukończy przewodnik Dropbox „Wprowadzenie” w ciągu 90 dni od daty nabycia urządzenia. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 3 miesiące, w postaci dodatkowych 10 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innego niż marki Acer. Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu promocji 10 GB miejsca promocyjnego dodanych do usługi Dropbox zostanie automatycznie usuniętych. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie i Syrii.

Warunki 3-miesięcznej promocji Dropbox dla komputerów firmy Acer

W przypadku nowych komputerów firmy Acer, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w usłudze Dropbox lub zaloguje na istniejące konto oraz (b) ukończy przewodnik Dropbox „Wprowadzenie” w ciągu 90 dni od daty połączenia kwalifikującego się urządzenia ze swoim kontem Dropbox. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 3 miesiące, w postaci dodatkowych 15 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innego niż marki Acer. Po zakończeniu 3-miesięcznego okresu promocji 15 GB miejsca promocyjnego dodanych do usługi Dropbox zostanie automatycznie usuniętych. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie i Syrii.

Warunki 6-miesięcznej promocji Dropbox dla urządzeń firmy Acer

W przypadku tabletów firmy Acer, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w usłudze Dropbox lub zaloguje na istniejące konto oraz (b) ukończy przewodnik Dropbox „Wprowadzenie” w przeciągu 90 dni od daty połączenia urządzenia ze swoim kontem Dropbox. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z planem osobistym Dropbox na 6 miesięcy, w postaci dodatkowych 28 GB przestrzeni jako dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom w ramach darmowego konta. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie jest dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali promocji Dropbox poprzez zakup urządzenia innego niż marki Acer. Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu promocji 28 GB przestrzeni promocyjnej dodane do usługi Dropbox zostanie automatycznie usunięte. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii, ani w rejonie Krymu.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną