Czy kwalifikuję się do otrzymania miejsca w ramach promocji ASUS + Dropbox?

Korzystanie z Dropbox na kwalifikującym się do promocji urządzeniu marki ASUS ułatwi Ci udostępnianie Twoich najważniejszych dokumentów, zdjęć i filmów z dowolnego miejsca.

Jeśli kupiłeś(aś) nowy komputer ASUS w wybranych krajach w maju 2015 r. lub później, możesz kwalifikować się do otrzymania dodatkowych 25 GB miejsca w Dropbox na 6 miesięcy.

Sekcje tego artykułu:

Warunki promocji i zasady kwalifikowalności

Jak długo obowiązuje promocyjna przestrzeń?

25 GB promocyjnego miejsca jest ważne przez 6 miesięcy.

Jak mogę sprawdzić, czy moje urządzenie się kwalifikuje?

Twoje urządzenie może kwalifikować się do promocji, jeśli instalator Dropbox nie został fabrycznie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Aby skorzystać z promocji,musisz ukończyć co najmniej 5 kroków naszego przewodnika „Wprowadzenie”.

Ta promocja jest tylko dla nowych użytkowników Dropbox. Jeśli połączysz urządzenie ASUS z już istniejącym kontem Dropbox, nie otrzymasz promocyjnego miejsca.

Czy jeśli kupiłem(am) kilka urządzeń kwalifikujących się do promocji, czy mogę skorzystać z promocji wielokrotnie?

Nie. Każde konto Dropbox może brać udział w jednym typie promocji ASUS tylko raz.

Czy mogę przenieść moje promocyjne miejsce na inne konto Dropbox?

Nie, przestrzeń promocyjna jest niezbywalna, gdy już zostanie nadana.

Czy mogę skorzystać z promocji na odnowionym lub używanym urządzeniu?

Nie. Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.

Czemu nie kwalifikuję się do uzyskania promocyjnego miejsca?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie kwalifikować się do otrzymania promocyjnego miejsca:

 • Masz połączone urządzenie z już istniejącym kontem Dropbox. Ta promocja jest tylko dla nowych użytkowników Dropbox.
 • Już wziąłeś/wzięłaś udział w promocji dla urządzeń ASUS . Kwalifikujesz się do uzyskania promocyjnego miejsca tego samego typu tylko raz.
 • Instalator Dropbox nie został fabrycznie zainstalowany na Twoim urządzeniu.
 • Kupiłeś(aś) urządzenie od poprzedniego właściciela lub urządzenie zregenerowane, a poprzedni jego właściciel skorzystał z promocji przypisanej do tego urządzenia. Każdemu urządzeniu promocja przyznawana jest tylko jeden raz.

Jak mogę stwierdzić, czy Dropbox został fabrycznie zainstalowany na moim urządzeniu?

Jeśli Dropbox został fabrycznie zapisany na Twoim urządzeniu ASUS, ​​ikona instalatora Dropbox będzie pulpicie Twojego komputera podczas jego pierwszego uruchomienia.

Realizacja promocji

Jak mogę uzyskać promocyjne miejsce na moim komputerze ASUS?

Jeśli Twój komputer kwalifikuje się, wykonaj następujące kroki, aby uzyskać swoje promocyjne miejsce:

 1. Kliknij dwukrotnie instalator Dropbox na urządzeniu.
 2. Zarejestruj się za pośrednictwem aplikacji Dropbox na swoim zakwalifikowanym do promocji urządzeniu.
 3. Ukończ co najmniej pięć kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie.

Jak połączyć komputer ASUS z kontem Dropbox?

 1. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie ikonę Dropbox na pulpicie. Pojawi się to okno:

 2. Kliknij Uzyskaj miejsce i utwórz swoje konto.

 3. Dropbox automatycznie rozpocznie instalację i połączy Twój komputer.

Uwaga: Musisz użyć instalatora ASUS na pulpicie urządzenia. Jeśli masz uprzednio zainstalowaną inną wersję Dropbox, na przykład tę z witryny, musisz ją najpierw odinstalować.

Nie jestem w stanie uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje. Czy możecie mi pomóc?

Jeśli nie możesz uzyskać promocyjnego miejsca na urządzeniu, które się do niego kwalifikuje, zweryfikuj poniższe kwestie:

 1. Czy połączyłeś(aś) komputer ASUS z istniejącym kontem Dropbox? Ta promocja jest tylko dla nowych użytkowników Dropbox.
 2. Czy ukończyłeś(aś) co najmniej pięć kroków z naszego przewodnika Wprowadzenie?
 3. Czy nie zalogowałeś(aś) się do Dropbox za pomocą innego konta Dropbox? Przestrzeń promocyjna ma zastosowanie tylko do konta Dropbox wykorzystanego do pierwszego zalogowania się do aplikacji na kwalifikującym się urządzeniu. Promocja nie mogą być przenoszona między kontami. Jeśli nie masz dostępu do pierwszego adresu e-mail, który został użyty do zalogowania się do Dropbox na urządzeniu, nie będziesz w stanie skorzystać z promocji.
 4. Czy korzystałeś(aś) z innej promocji firmy ASUS? Każdy użytkownik kwalifikuje się do uzyskania promocyjnego miejsca tego samego typu tylko raz.
 5. Czy Twoje urządzenie nie zostało zregenerowane lub miało poprzedniego właściciela? Przestrzeń promocyjna jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy nowego, kwalifikującego się urządzenia.
 6. Czy Twój Dropbox został zainstalowany za pomocą skrótu do instalatora znajdującego się na pulpicie Twojego komputera? Jeśli masz uprzednio zainstalowaną inną wersję Dropbox, na przykład tę z witryny, musisz ją najpierw odinstalować.

Jak mogę sprawdzić, czy udało mi się skorzystać z promocji?

Możesz zweryfikować posiadanie promocyjnego miejsca, przechodząc do Twojej strony konta i klikając Wyświetl łączną ilość uzyskanego miejsca.

Kiedy promocja się skończy

Jak sprawdzić, kiedy wygasa moja przestrzeń promocyjna?

Możesz sprawdzić datę wygaśnięcia swojego miejsca premiowego, przechodząc do strony konta i klikając Wyświetl łączną ilość uzyskanego miejsca.

Co się stanie, kiedy moja promocyjna przestrzeń wygaśnie?

Po wygaśnięciu promocji Twój limit miejsca w Dropbox automatycznie powróci do wielkości obowiązującej przed uzyskaniem przestrzeni promocyjnej. Jeśli na przykład masz konto Dropbox Basic, Twój limit powróci do 2 GB (powiększonych o ewentualne miejsce zdobyte przez polecanie usługi lub dzięki innym premiom). Jeśli po wygaśnięciu promocji przekroczysz limit, dalsze zapisywanie nowych zdjęć, filmów i dokumentów w Dropbox nie będzie możliwe. Zawsze możesz uzyskać więcej miejsca, zmieniając taryfę na Dropbox Plus.

Warunki 6-miesięcznej promocji Dropbox dla urządzeń firmy ASUS

W przypadku komputerów firmy ASUS, które mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Dropbox, promocja jest dostępna dla pierwszego użytkownika, który: (a) zarejestruje się w usłudze Dropbox oraz (b) ukończy poradnik Dropbox „Wprowadzenie”. Promocja przysługuje pojedynczemu kontu z taryfą osobistą Dropbox na 6 miesięcy, w postaci dodatkowych 25 GB miejsca stanowiących dodatek do przestrzeni, którą Dropbox oferuje użytkownikom konta bezpłatnego. Każdy użytkownik jest uprawniony tylko do jednorazowego udziału w promocji tego typu w obrębie jednego konta. Promocja może nie być dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej skorzystali z promocji Dropbox przez zakup urządzenia innego niż marki ASUS. Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu promocji 25 GB miejsca promocyjnego dodanych do usługi Dropbox zostanie automatycznie usuniętych. Korzystanie z Dropbox jest przedmiotem Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki prywatności i pozostałych warunków, których postanowienia znajdują się pod adresem http://www.dropbox.com/terms. Promocja nie jest dostępna w Chinach, na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Sudanie, Syrii ani na Krymie.

Powiązane artykuły

Czy ten artykuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Przykro nam to słyszeć. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć naszą usługę:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Inne sposoby uzyskiwania pomocy

   Społeczność

   Pomoc techniczna – Twitter

   Pomoc z przewodnikiem