Dlaczego niektóre pliki na jednym komputerze nie są synchronizowane z innym komputerem?

Aby się upewnić, że pliki są synchronizowane prawidłowo, najpierw sprawdź, czy komputery są podłączone do Internetu i są powiązane z tym samym kontem Dropbox. Jeśli mimo potwierdzenia, że komputery są online i zsynchronizowane, określony plik wciąż nie pojawia się tam, gdzie tego oczekujesz, być może wystąpił problem dotyczący samego pliku.

Systemy operacyjne nie zawsze harmonijnie ze sobą współgrają. Aplikacja komputerowa Dropbox śledzi te niespójności i stara się rozwiązywać problemy z wrodzonym wdziękiem. Kiedy nie jest to możliwe, plik nadal zsynchronizuje się z witryną dropbox.com, ale może nie pojawiać się lub nie działać poprawnie w niekompatybilnych systemach operacyjnych.

Aby zobaczyć, które pliki mogą powodować problemy z synchronizacją, zaloguj się w witrynie dropbox.com i skorzystaj z narzędzia kontroli problematycznych plików

Dowiedz się więcej

Aby mieć pewność, że synchronizacja plików i folderów przebiegnie poprawnie na innych systemach operacyjnych, spróbuj postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Znaki niekompatybilne z żadnym systemem operacyjnym

W nazwach plików nie używaj następujących znaków, ponieważ Dropbox nie będzie w stanie zsynchronizować takich plików na jakiejkolwiek platformie:

 • / (ukośnik)
 • \ (ukośnik odwrotny)

Uwaga: Pliki, których nazwy zawierają ukośnik, Dropbox synchronizuje z witryną dropbox.com wyłącznie na komputerach Mac. Jednak podczas synchronizacji tych plików z dropbox.com znak / (ukośnik) jest zastępowany dwukropkiem (:). Pliki z ukośnikami synchronizują się z innymi komputerami Mac, ale nie można ich synchronizować z komputerami z systemem Windows.

Znaki niekompatybilne z systemem Windows

Podczas nazywania plików, unikaj znaków niekompatybilnych z systemem plików Windows:

 • < (mniej niż)
 • > (więcej niż)
 • : (dwukropek)
 • " (cudzysłów)
 • | (kreska pionowa)
 • ? (znak zapytania)
 • * (gwiazdka)
 • . (kropka) lub spacja na końcu nazwy pliku lub folderu

Zastrzeżone nazwy plików w systemie Windows

System Windows ma zbiór zastrzeżonych słów, których nie można używać jako poprawnych nazw plików. Jeśli z poziomu witryny dropbox.com lub urządzenia bez systemu Windows utworzysz i nazwiesz plik lub folder przy użyciu zastrzeżonego słowa, plik ten nie zsynchronizuje się z Dropbox na komputerze z systemem Windows. Aby uzyskać pełną listę zastrzeżonych nazw plików, przejdź do sekcji Konwencje nazewnictwa w Windows Developer Network.

Zignorowane pliki

Niektóre małe pliki systemowe nie są synchronizowane przez Dropbox. Są to:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Maksymalny limit znaków

System Windows pozwala na nazywanie plików i folderów z wykorzystaniem 260 znaków lub mniej. Granicą tego limitu w przypadku niektórych aplikacji — jak np. Microsoft Excel — jest niższy limit (218 znaków).

Pamiętaj, że system Windows oblicza długość ścieżki pliku jako część nazwy, tak więc przykładowa ścieżka poniższego pliku będzie mieć 142 znaki, a nie 16:

C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc

Wersje aplikacji komputerowej Dropbox o numerze 3.0 i wyższym są w stanie bez problemu odczytywać lokalizacje dłuższe niż 260 znaków oraz zapisywać pliki w takich lokalizacjach. Jednak niektóre aplikacje mogą wciąż podlegać ograniczeniom systemu operacyjnego i mieć problem z dostępem do plików o dłuższych ścieżkach.

Jeśli na przykład masz plik programu Excel 2010 w ścieżce o długości 260 znaków, Dropbox zsynchronizuje go z Twoim komputerem. Jednak podczas próby otwarcia go w Excelu pojawi się komunikat o błędzie Nie można uzyskać dostępu do pliku. Więcej na temat ograniczeń długości ścieżek w pakiecie Office i produktach firmy Microsoft możesz przeczytać w jej Centrum pomocy. Ogólnie rzecz biorąc, w celu otwarcia tych plików wystarczy skrócić ich nazwę albo przenieść plik lub folder do folderu nadrzędnego.

Konflikt wielkości znaków

Większość dystrybucji Linuksa pozwala mieć dwa pliki lub foldery o tej samej nazwie, ale zawierające litery różnej wielkości. Natomiast systemy Mac i Windows nie rozróżniają nazw plików ani folderów na podstawie wielkości liter. Dlatego też, jeśli Dropbox napotka wśród katalogów Linux katalogi o nazwach „Folder przykładowy” oraz „folder przykładowy” (mała litera „f”), to zsynchronizuje oba foldery z komputerami z systemami Mac i Windows. Jednak jeden z nich pojawi się jako kopia oryginalnego pliku z dołączonym opisem konflikt wielkości znaków.

Znaki rozpoczynające nazwę pliku w systemach Mac i Linux

Pliki lub foldery, których nazwa zaczyna się od kropki (np. .mójplik.doc) zsynchronizują się poprawnie z folderem Dropbox na komputerze. Jednak systemy operacyjne Mac i Linux potraktują nazwy plików zaczynające się kropką jako pliki systemowe i automatycznie ukryją te pliki. Nie będziesz w stanie ich zobaczyć bez zmodyfikowania ustawień zaawansowanych na komputerze. Zamiast tego możesz zalogować się w witrynie dropbox.com i zmienić nazwy plików lub folderów (np. na _mójfolder).

Odstępy kończące

Pliki i foldery, których nazwa kończy się kropką (.) nie będą synchronizowane prawidłowo między systemami operacyjnymi. Jeśli nazwa pliku kończy się kropką, jak np. plik.txt, plik taki nie będzie synchronizowany i pojawi się na liście kontrolnej problematycznych plików.

Spacje w nazwach plików i folderów są usuwane w celu poprawnej synchronizacji z innymi systemami operacyjnymi. Jeśli Dropbox znajdzie plik w swoim folderze o tej samej nazwie, ale różniący się tylko spacją (lub symbolem stworzonym przez naciśnięcie spacji), doda plik do folderu Dropbox i dołączy do nazwy pliku tekst konflikt spacji.

Pliki tymczasowe

Gdy niektóre aplikacje (np. Microsoft Word, Excel lub PowerPoint) otwierają plik, często zapisują plik tymczasowy w tym samym katalogu, nazywając go w jeden z następujących sposobów:

 • Nazwa zaczyna się od ~$ (znak tyldy i dolara) lub .~ (kropka i tylda)
 • Nazwa zaczyna się od tyldy, a kończy rozszerzeniem .tmp, jak na przykład ~mójplik.tmp

Dropbox nie synchronizuje tych plików tymczasowych na żadnym systemie operacyjnym.

Konflikty kodowania Unicode

W niektórych przypadkach istnieje kilka sposobów, aby utworzyć ten sam znak na klawiaturze. Mimo że znaki mogą wyglądać tak samo dla Ciebie, dla systemów operacyjnych i Dropbox mogą wyglądać inaczej. Kiedy Dropbox zauważy takie konflikty kodowania, utworzy wtedy kopię skonfliktowanego pliku i zapisze go w tym samym folderze, z dodanym opisem Konflikt kodowania Unicode.

Metadane i rozwidlenia zasobów

Unikaj synchronizacji plików, które używają metadanych (lub tzw. resource fork w systemach Mac), w tym aliasów Mac lub skrótów systemu Windows. Te typy plików zazwyczaj działają tylko na systemach operacyjnych, na których zostały utworzone.

Punkty połączenia i aliasy

Dropbox obsługuje punkty połączenia NTFS systemu Windows (w wersji Vista lub nowszej) i synchronizuje pliki lub foldery, które są w taki sposób połączone. Jednak wszelkie zmiany tych plików lub folderów wprowadzone z poziomu systemu operacyjnego Windows nie są synchronizowane, dopóki aplikacja komputerowa Dropbox nie zostanie ponownie uruchomiona. Aby obejść ten problem, przenieś oryginalny folder do Dropbox i dodaj punkt połączenia NTFS z poprzedniej lokalizacji, aby łączył się z nową lokalizacją w folderze Dropbox.

Ostrzeżenie dotyczące metadanych i dysków z systemem plików FAT32

Niektóre dokumenty zawierają atrybuty pliku (tzw. xattrs) w danych dołączonych do pliku. Takie dane nazywamy „metadanymi”. Systemy operacyjne używają metadanych na wiele różnych sposobów: do przechowywania ikony, etykietowania dokumentu, załączania informacji do pliku, uprawnień i tak dalej. Dropbox obsługuje xattrs na wszystkich platformach. Jednak pendrive'y i dyski przenośne, które korzystają z systemu plików FAT32, nie obsługują metadanych. Jeśli folder Dropbox znajduje się na dysku FAT32, nie jest możliwe zachowanie metadanych w przypadku przeniesienia pliku lub zmiany jego nazwy.

Monitorowanie ponad 10 000 folderów w systemie Linux

Linuksowa wersja aplikacji komputerowej Dropbox jest domyślnie ograniczona do monitorowania maksymalnie 10 000 folderów. Nic ponad ten limit nie jest monitorowane, a zatem jest też ignorowane podczas synchronizacji. Problem ten można łatwo rozwiązać. Otwórz terminal i wpisz następujące polecenie:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

To polecenie umożliwi systemowi obserwowanie do 100 000 folderów. Po wprowadzeniu tego polecenia i hasła Dropbox natychmiast wznowi synchronizację.

Włączanie obsługi rozszerzonych atrybutów (xattr) w systemie Linux

Niektóre dystrybucje Linuksa mają domyślnie wyłączone rozszerzone atrybuty (xattrs). Jeśli używasz dystrybucji Linuksa z systemem plików ext3 lub ext4, możliwe jest włączenie obsługi xattr, zwykle za pośrednictwem pliku ustawień /etc/fstab. Sprawdź dokumentację Twojej dystrybucji Linuksa w celu zasięgnięcia instrukcji.

Używanie w Dropbox plików z odwołaniem

Zdecydowanie odradzamy metody, które dodają do folderu Dropbox pliki z odwołaniem (łącza symboliczne, punkty połączenia lub foldery sieciowe). Korzystanie z plików z odwołaniem powoduje duże użycie CPU, słabą wydajność synchronizacji, problemy z uprawnieniami i dysproporcje w wykorzystaniu miejsca.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną