Pliki się różnią lub przestały się aktualizować – rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Czy zauważasz brak zgodności między plikami na komputerze, tablecie, telefonie lub w witrynie dropbox.com? Czy synchronizacja nie jest wykonywana do końca?

Prawdopodobnie masz problem z synchronizacją.

Jedne rozwiązania problemów z synchronizacją są łatwe, inne bardziej skomplikowane, ale każde z nich wymaga wykonania określonych czynności. Ten szczegółowy artykuł przedstawia kroki umożliwiające rozwiązanie większości problemów z synchronizacją.

 1. Sprawdź, czy Dropbox jest zainstalowany na wszystkich Twoich urządzeniach i czy jesteś w trybie online.
 2. Rozwiązanie: Jeśli nie widzisz ikony na pasku zadań, oznacza to, że Dropbox nie jest zainstalowany na Twoim komputerze. Musisz ponownie zainstalować aplikację komputerową Dropbox.

  Rozwiązanie: Jeśli ikona Desktop jest szara, są dwa możliwe wyjaśnienia: albo nie masz połączenia z Internetem, albo aplikacja Dropbox nie jest skonfigurowana tak, by uruchamiała się podczas uruchamiania systemu. Aby ustawić uruchamianie aplikacji podczas uruchamiania systemu, zobacz instrukcje dotyczące Twojego systemu operacyjnego. Po zmianie tego ustawienia aplikacja Dropbox powinna automatycznie się uruchamiać i synchronizować dane.

  Jeśli sprawdziłeś(aś), że Dropbox jest zainstalowany na wszystkich Twoich urządzeniach oraz jest uruchomiony, a Ty jesteś w trybie online, przejdź do kroku 2.


 3. Upewnij się, że pliki nie są zsynchronizowane.
 4. Rozwiązanie: Dowiedz się, dlaczego w Dropbox pojawia się czerwony X.

  Jeśli sprawdziłeś(aś), że na danych plikach nie jest wyświetlana jedna z ikon synchronizacji opisanych powyżej, przejdź do kroku 3.


 5. Sprawdź, czy jesteś członkiem wszystkich folderów udostępnionych.
  • Jeśli pliki, które nie są synchronizowane z innym użytkownikiem, znajdują się w folderze udostępnionym, upewnij się, że jesteś członkiem tego folderu.
 6. Rozwiązanie: Jeśli uważasz, że brakuje Ci jakiegoś folderu udostępnionego, możesz sprawdzić listę folderów możliwych do ponownego dodania do Twojego Dropbox.

  Jeśli sprawdziłeś(aś), że jesteś członkiem wszystkich folderów udostępnionych, przejdź do kroku 4.


 7. Upewnij się, że jesteś zalogowany(a) na tym samym koncie Dropbox na swoich wszystkich urządzeniach.
  • Na komputerze: kliknij ikonę Dropbox na pasku menu lub pasku zadań, a następnie kliknij ikonę koła zębatego. Następnie kliknij Preferencje, a następnie Konto.
  • W systemie iOS: otwórz aplikację Dropbox i stuknij Ustawienia.
  • W systemie Android: otwórz aplikację Dropbox, stuknij Menu, a następnie stuknij Ustawienia.
  • W witrynie dropbox.com: kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu strony.
 8. Rozwiązanie: Jeśli adresy różnią się od siebie (poszukaj uważnie literówek), oznacza to, że masz kilka kont i Twoja urządzenia nie będą się synchronizować. Wykonaj następujące kroki, aby połączyć komputer i inne urządzenia z Dropbox.

  Jeśli adresy są takie same, przejdź do kroku 5.


 9. Uruchom ponownie komputer.
 10. Jeśli po ponownym uruchomieniu Twoje pliki się nie zsynchronizowały, przejdź do kroku 6.


 11. Zamknij aplikację komputerową Dropbox i uruchom ją ponownie.
  1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu lub pasku zadań, a następnie kliknij ikonę koła zębatego.
  2. Kliknij Zamknij Dropbox.
  3. Otwórz menu aplikacji, ponownie uruchom Dropbox, a następnie zaloguj się ponownie (jeśli zajdzie taka konieczność).
 12. Jeśli po ponownym uruchomieniu aplikacji komputerowej Twoje pliki się nie zsynchronizowały, przejdź do kroku 7.


 13. Odłącz i ponownie połącz swój komputer.
  1. W aplikacji komputerowej kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu.
  2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje...
  3. Wybierz kartę Konto.
  4. Kliknij Usuń połączenie z tym Dropbox...
  5. Aby ponownie połączyć komputer, otwórz aplikację komputerową, klikając ikonę Dropbox na pasku i logując się.
 14. Jeśli po ponownym połączeniu komputera Twoje pliki się nie zsynchronizowały, przejdź do kroku 8.


 15. Upewnij się, że nie masz włączonej synchronizacji wybiórczej.
  1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu.
  2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Preferencje...
  3. Wybierz kartę Konto.
  4. Kliknij przycisk Zmień ustawienia...
  5. Czy widzisz swój folder? Upewnij się, że nazwa dokładnie odpowiada tej, która jest w witrynie dropbox.com. Czy obok niego jest niebieski haczyk, czy inna ikona?
  6. Jeśli pole obok Twojego folderu zawiera coś innego niż niebieski haczyk, być może ma miejsce konflikt Synchronizacji wybiórczej.
 16. Rozwiązanie: Dowiedz się, jak rozwiązywać konflikty Synchronizacji wybiórczej.

  Jeśli w Twoich plikach nie występuje konflikt Synchronizacji wybiórczej, przejdź do kroku 9.


 17. Sprawdź, czy na Twoim urządzeniu i koncie Dropbox jest wystarczająco dużo wolnego miejsca do synchronizacji.
  • Aby sprawdzić, czy komputer ma wystarczającą ilość miejsca na dysku twardym do wykonywania synchronizacji z Dropbox:

Mac

 1. Wybierz menu Apple i kliknij opcję Ten Mac.
 2. Kliknij Więcej informacji.
 3. Kliknij Magazyn.

Windows

 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij dysk twardy, który chcesz sprawdzić.
 3. Dostępne miejsce pojawi się w panelu Szczegóły.
 • Aby mieć pewność, że w Twoim Dropbox jest wystarczająco dużo miejsca:

Mac

 • Kliknij prawym przyciskiem myszki główny folder Dropbox w Finderze i kliknij Uzyskaj informacje.

Windows

 • Kliknij prawym przyciskiem myszki główny folder Dropbox i kliknij Właściwości.

Uwaga: W witrynie dropbox.com zaloguj się, kliknij swoją nazwę, kliknij Ustawienia, a następnie wybierz swoje konto (jeśli masz połączone więcej niż jedno).

Rozwiązanie: W razie konieczności usuń pliki lub włącz Synchronizację wybiórczą.

Jeśli sprawdziłeś(aś), że na Twoim urządzeniu i koncie Dropbox jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, przejdź do kroku 10.

 1. Wyczyść pamięć podręczną Dropbox. Rozwiązanie: Aby wyczyścić pamięć podręczną:
  • Dropbox przechowuje pamięć podręczną plików ukrytych w Dropbox dla lepszej wydajności i na wypadek awarii. Wyczyszczenie pamięci podręcznej zwolni miejsce na Twoim dysku.
  1. Zatrzymaj Dropbox, klikając ikonę Dropbox na pasku zadań lub pasku menu, a następnie wybierając Wyjdź, Zatrzymaj lub Zamknij.
  2. Uważnie wykonaj te instrukcje. W przypadku użytkowników Dropbox Business: upewnij się, że wykonujesz kroki z sekcji „Użytkownicy Dropbox Business”.
  3. Zrestartuj Dropbox: na komputerze Mac, odszukaj Dropbox w folderze Aplikacje; na PC, odszukaj Dropbox w menu Programy.
 2. Uwaga: Nie będzie to miało wpływu na pliki w folderze Dropbox ani nie spowoduje ich usunięcia.

  Jeśli po wyczyszczeniu pamięci podręcznej Twoje pliki się nie zsynchronizowały, przejdź do kroku 11.


 3. Sprawdź ścieżki nazw plików.
  • Pliki z następującymi znakami w tytułach są niezgodne ze wszystkimi systemami operacyjnymi:
   • / (ukośnik)
   • \ (ukośnik odwrotny)
  • Pliki z następującymi znakami w tytułach są niezgodne z systemem Windows:
   • < (mniej niż)
   • > (więcej niż)
   • : (dwukropek)
   • " (cudzysłów)
   • | (kreska pionowa)
   • ? (znak zapytania)
   • * (gwiazdka)
  • Niektóre znaki specyficzne dla konkretnego języka nie będą współpracować z niektórymi systemami operacyjnymi.
  • Komputery Mac, systemy Windows i arkusze Excela mają konkretne ograniczenia w długości nazw plików.
  • Dropbox nie rozróżnia wielkości liter ani w systemie Windows, ani w Mac OS X. Gdy Dropbox podejmuje próbę zapisania pliku, używa ścieżki i nazwy pliku w wersji z małymi literami. Jednak w przypadku symbolu „İ” nie ma odpowiednika, dlatego synchronizacja takich plików jest niemożliwa.
 4. Rozwiązanie: Za pomocą poniższego narzędzia przeszukaj swoje konto Dropbox pod kątem problematycznych nazw plików i wprowadź niezbędne zmiany:

  Jeśli sprawdziłeś(aś), że brakujące pliki nie mają niezgodnych nazw, przejdź do kroku 12.


 5. Upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające nie zakłóca synchronizacji plików.
  • Klient Dropbox używa folderu „.dropbox.cache” jako głównego miejsca do pobierania plików w małych fragmentach. Czasami oprogramowanie antywirusowe może błędnie uznawać te fragmenty za zainfekowane i kierować je do kwarantanny. Wówczas Dropbox stale pobiera taki plik, próbując go zsynchronizować z urządzeniem, co może powodować zwiększone użycie miejsca.
 6. Rozwiązanie: Dodaj folder pamięci podręcznej Dropbox do listy ignorowanych przez oprogramowanie zabezpieczające/antywirusowe. Możesz też tymczasowo wyłączyć działanie tego oprogramowania. Po synchronizacji ostrzeżenia ani komunikaty o kwarantannie nie powinny się już pojawiać.

  Uwaga: W przeciwieństwie do innych folderów Dropbox folder „.dropbox.cache” powinien mieć symbol czerwonego X – folder ten nie musi się synchronizować.

  Jeśli sprawdziłeś(aś), że oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające nie zakłóca procesu synchronizacji, przejdź do kroku 13.


 7. Upewnij się, czy nie próbujesz zsynchronizować zbyt wielu plików.
  • Wydajność aplikacji Dropbox może spaść po przekroczeniu liczby 300 000 plików. Jest to miękki limit i w dużej mierze zależy od specyfikacji sprzętowej komputera, na którym pracuje aplikacja Dropbox. Niektórzy klienci mogą mieć więcej plików i nie napotykać żadnych problemów. Jedną z twardych zasad, której radzimy przestrzegać, jest nieposiadanie więcej niż 1 miliona plików na jednym komputerze. Limit ten jest związany z liczbą, a nie rozmiarem plików.
  • Uwaga: Konta Dropbox z duża liczbą plików mogą synchronizować się dłużej. Opóźnienia w synchronizacji niekoniecznie są oznaką problemu.
 8. Rozwiązanie: Możesz użyć Synchronizacji wybiórczej, aby wybrać tylko określone pliki do synchronizacji z komputerem, nadal mając je w witrynie dropbox.com i na innych komputerach.

  Rozwiązanie: Czasem synchronizację w Dropbox możesz przyspieszyć, regulując ustawienia przepustowości łącza.

Jeśli mimo wypróbowania wszystkich rozwiązań podanych w tym artykule okazuje się, że Twoje pliki lub urządzenia wciąż się nie synchronizują skontaktuj się z nami. (Wybierz opcję Komputer stacjonarny, aby umożliwić właściwe skierowanie swojego zgłoszenia.)

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną