{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Synchronizacja wybiórcza: konflikty plików, preferencje i inne problemy

Jeśli wystąpi problem z synchronizacją wybiórczą, wybierz poniżej opcję najlepiej opisującą zaobserwowany problem.

Sekcje tego artykułu:

Do nazw moich plików dodana jest informacja „Konflikt funkcji Synchronizacja wybiórcza”

Foldery odznaczone w preferencjach synchronizacji wybiórczej zostaną usunięte z folderu Dropbox na Twoim dysku twardym. Jeśli jednak utworzysz folder o tej samej nazwie co folder niesynchronizowany, nowy folder zostanie oznaczony szarym kółkiem ze znakiem minusa. Ta ikona oznacza, że folder nie jest synchronizowany z Dropbox.

Przykład konfliktu synchronizacji wybiórczej

Aby zrozumieć, jak może dojść do konfliktu synchronizacji wybiórczej, wyobraź sobie, że tworzysz folder pod nazwą „Podatki”. Jeśli usuniesz zaznaczenie folderu „Podatki” w preferencjach synchronizacji wybiórczej, uniemożliwisz synchronizację tego folderu z folderem Dropbox na komputerze. Jeśli następnie utworzysz nowy folder pod nazwą „Podatki”, pojawi się na nim szary znak minus, a Dropbox nie będzie go synchronizował.

Jeśli wznowisz synchronizację oryginalnego folderu „Podatki” i nowego folderu „Podatki”, do nazwy folderu „Podatki” ze znakiem minus zostanie dołączona informacja „(Konflikt funkcji Synchronizacja wybiórcza)”. Zarówno stary, jak i nowy folder będą synchronizowane z Twoim kontem w witrynie dropbox.com.

Szary znak minus Konflikt funkcji Synchronizacja wybiórcza

Aby usunąć folder ze znakiem szarego minusa

 1. Przenieś pliki, których możesz potrzebować, z folderu ze znakiem szarego minusa do innego folderu w Dropbox.
 2. Usuń folder ze znakiem szarego minusa.
 3. Zmień preferencje synchronizacji wybiórczej, aby umożliwić zsynchronizowanie pierwotnego folderu z Dropbox.

Aby usunąć folder z konfliktem synchronizacji wybiórczej

 1. Przenieś pliki, których możesz potrzebować, z folderu konfliktu synchronizacji wybiórczej do pierwotnego folderu.
 2. Usuń folder konfliktu.

„Wykonywanie wstępnej synchronizacji z serwerem. Czekaj...”

Synchronizacja wybiórcza jest niedostępna, gdy Dropbox jest wstrzymany lub synchronizuje pliki. Oznacza to, że jeśli korzystasz z aplikacji komputerowej Dropbox po raz pierwszy, może się okazać, że przed uzyskaniem dostępu do ustawień synchronizacji wybiórczej musisz poczekać, aż Dropbox ukończy indeksowanie plików znajdujących się w folderze Dropbox.

Jeśli zobaczysz komunikat „Wykonywanie wstępnej synchronizacji z serwerem. Czekaj...”, oznacza to, że aplikacja komputerowa Dropbox jest w trakcie indeksowania plików w folderze Dropbox lub synchronizacja została wstrzymana z poziomu menu Dropbox. Jeśli faktycznie wystąpiła jedna z tych sytuacji, możesz zaczekać na zakończenie indeksowania, aby uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji wybiórczej. W przeciwnym przypadku wybierz Anuluj, aby zamknąć komunikat i powrócić do okna preferencji. Jeśli wstrzymałeś(aś) synchronizację, możesz ją wznowić w dowolnej chwili.

Dropbox będzie kontynuować indeksowanie (co będzie wkazywała ikona z obracającymi się strzałkami nad ikoną Dropbox), a Ty nadal możesz przeglądać i zmieniać pozostałe preferencje do czasu, aż Dropbox zakończy operację.

Preferencje synchronizacji wybiórczej nie aktualizują się

Dropbox może nie aktualizować preferencji synchronizacji wybiórczej w następujących sytuacjach:

 • Na Twoim dysku twardym nie ma wystarczającej ilości miejsca
 • Pliki lub foldery są w użyciu
 • Korzystasz z dowiązań symbolicznych (symlinks) lub plików z odwołaniem
 • Masz nieprawidłowe uprawnienia do plików

Sprawdź dostępne miejsce na dysku twardym

Być może nie ma miejsca, aby zapisać dane, które są niezbędne do zaktualizowania preferencji synchronizacji wybiórczej. Aby się przekonać, czy tak jest, sprawdź dostępne miejsce na dysku twardym. Jeśli na dysku jest bardzo mało miejsca, niewykluczone, że musisz zrobić miejsce poza folderem Dropbox.

Pliki lub foldery są w użyciu

Dropbox nie będzie w stanie wybiórczo synchronizować niektórych folderów (lub zawartych w nich plików), jeśli są one używane w innych aplikacjach. Aby rozwiązać ten problem, przed przystąpieniem do aktualizacji preferencji Synchronizacji wybiórczej zamknij wszystkie aplikacje mające dostęp do plików w folderze Dropbox.

Korzystasz z dowiązań symbolicznych (symlinks) lub plików z odwołaniem

Zdecydowanie odradzamy metody, które dodają do folderu Dropbox pliki z odwołaniem (łącza symboliczne, punkty połączenia lub foldery sieciowe). Oprócz zakłóceń w aktualizacji preferencji Synchronizacji wybiórczej, korzystanie z plików z odwołaniem powoduje duże użycie CPU, słabą wydajność synchronizacji, problemy z uprawnieniami i rozbieżności w wykorzystaniu miejsca.

Nieprawidłowe uprawnienia do plików

Jeśli pliki w Twoim Dropbox nie mają prawidłowo ustawionych uprawnień, Dropbox może ich nie synchronizować. Wybierz poniżej swój system operacyjny, aby rozwiązać problem dotyczący uprawnień do plików:

Windows

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Wyjdź z Dropbox.
 3. Naciśnij klawisze Windows + R (jednocześnie).
 4. Wpisz cmd i naciśnij Enter, aby otworzyć wiersz poleceń.
 5. Skopiuj i wklej do wiersza poleceń podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Enter po każdym z nich.
  • Jeśli Twój folder Dropbox nie znajduje się w lokalizacji C:\Users\TwójUżytkownik\Dropbox, zmodyfikuj pierwsze polecenie, aby wskazywało jego rzeczywistą lokalizację. Jeśli na przykład lokalizacja folderu Dropbox to D:\Dropbox, zmień polecenie następująco:
     icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Niezależnie od lokalizacji Twojego folderu Dropbox reszta poleceń pozostaje bez zmian.
  • Zależnie od wielkości folderu Dropbox wykonywanie tej operacji może trochę potrwać. Zaczekaj na pojawienie się monitu C:\ i dopiero wtedy przejdź do następnego kroku.
     icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 6. Przejdź do menu Start i wybierz Program Files.
 7. Wybierz Dropbox.

Mac

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Zamknij Dropbox.
 3. Otwórz Terminal (znajdziesz go w /Applications/Utilities/Terminal).
 4. Skopiuj i wklej do Terminalu podane poniżej polecenia, jedno po drugim. Naciśnij Return po każdym z nich.
  • Po wprowadzeniu pierwszego polecenia pojawi się monit o hasło komputera (nie o hasło do Dropbox). Podczas wpisywania hasła pole hasła w Terminalu pozostaje puste. Po wpisaniu go naciśnij Return.
  • Ważne: Zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie ciągi ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, musisz w poniższych instrukcjach zamienić ciąg ~/Dropbox na "/Volumes/DifferentPlace/Dropbox".
  • Gdy ponownie pojawi się monit Terminalu, będzie to oznaczać wykonanie żądanego zadania i gotowość na następne polecenie. Jeśli dowolne z poleceń zakończy się błędem lub po jego zainicjowaniu komputer nie będzie reagować przez godzinę, spróbuj uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać podane kroki.
     sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 5. Uruchom ponownie Dropbox, klikając dwukrotnie ikonę Dropbox w folderze Aplikacje.

Linux

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszki menu Dropbox na pasku menu i wybierz Zakończ.
 2. Otwórz okno terminalu, a następnie skopiuj i wklej do niego poniższe polecenia:
  • Ważne: W poniższych poleceniach zakładamy, że Twój folder Dropbox znajduje się w domyślnej lokalizacji. Jeśli jest on umieszczony w lokalizacji niestandardowej, zamień wszystkie wystąpienia ciągu ~/Dropbox na pełną lokalizację folderu Dropbox w cudzysłowie. Jeśli na przykład Twój folder Dropbox znajduje się w folderze /Volumes/InneMiejsce/Dropbox, zamień w poniższych poleceniach ciąg ~/Dropbox na "https://www.dropbox.com/Volumes/InneMiejsce/Dropbox".
  • Gdy ponownie pojawi się monit Terminalu, będzie to oznaczać wykonanie żądanego zadania i gotowość na następne polecenie. Jeśli dowolne z poleceń zakończy się błędem lub po jego zainicjowaniu komputer nie będzie reagować przez godzinę, spróbuj uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz wykonać podane kroki.
     sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 3. Uruchom ponownie Dropbox, przechodząc do menu Internet w Aplikacjach.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną