Synchronizacja wybiórcza: wybieranie folderów synchronizowanych z komputerem

W tym artykule omówiono synchronizację wybiórczą, czyli funkcję aplikacji komputerowej pozwalającą wybierać foldery, które mają być synchronizowane między kontem Dropbox a folderem Dropbox na komputerze.

Uwaga: Synchronizacja wybiórcza jest starszą funkcją Dropbox. Pliki i foldery synchronizowane wybiórczo nadal zajmują miejsce na dysku twardym, natomiast pozycje niesynchronizowane są dostępne wyłącznie w witrynie dropbox.com.

Synchronizacja inteligentna jest nowszą, bardziej zaawansowaną wersją tej funkcji. W przypadku synchronizacji inteligentnej pliki i foldery można ustawić jako „tylko online”. Pliki tylko online praktycznie nie zajmują miejsca na dysku twardym, a nadal są widoczne w folderze Dropbox na komputerze.

Sekcje tego artykułu:

Jak włączyć synchronizację wybiórczą

Aby włączyć synchronizację wybiórczą:

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań lub menu.
  • W systemie Linux może być konieczne uprzednie kliknięcie „”, aby można było zobaczyć ikonę Dropbox.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie wybierz Preferencje z menu.
  • W systemie Linux nie ma ikony koła zębatego. Wystarczy kliknąć Preferencje.
 3. Kliknij Synchr.
 4. Kliknij Synchronizacja wybiórcza... (Linux i Windows) albo kliknij Zmień ustawienia... (Mac).
 5. Pojawi się okienko z listą wszystkich głównych folderów w folderze Dropbox:
  • Foldery z zaznaczonym obok polem wyboru są zsynchronizowane z komputerem.
 6. Odznacz te foldery, których nie chcesz synchronizować z dyskiem twardym komputera.
  • Odznaczone foldery zostaną usunięte z dysku twardego, natomiast wciąż będą dostępne na dropbox.com oraz na wszystkich innych komputerach połączonych z Twoim kontem Dropbox.
 7. Kiedy skończysz, wciśnij OK.

Ważne uwagi:

 • Jeśli Twoje konto osobiste i konto Dropbox Business są połączone, musisz też wybrać u góry karty konto Dropbox, którego ustawienia chcesz zmienić
 • Poczekaj, aż folder zostanie całkowicie przesłany (będzie widoczny zielony znacznik wyboru), zanim odznaczysz go w ustawieniach synchronizacji wybiórczej
 • Jeśli korzystasz z systemu Linux i masz skrypt instrukcji wiersza poleceń dotyczący Dropbox, możesz dodać folder do listy „nie synchronizuj” w terminalu: „/path/to/dropbox.py exclude add ~/Dropbox/path/to/folder/” (po prostu zastąp „/path/to/” faktycznymi ścieżkami do skryptu CLI i folderu lub pliku)

Synchronizacja wybiórcza i foldery udostępnione

Odznaczenie folderu udostępnionego spowoduje zatrzymanie synchronizacji tego folderu z Twoim komputerem. Jednak dalej pozostaniesz członkiem tego folderu udostępnionego i dalej będzie pojawiał się on na Twoim koncie w dropbox.com. Folder udostępniony pozostanie aktywny również dla innych jego członków. Aby samemu opuścić udostępniony folder, możesz albo opuścić folder z dropbox.com albo, jeśli jesteś właścicielem udostępnionego folderu, możesz wyłączyć jego udostępnianie.

Synchronizacja wybiórcza zespołu

Jeśli jesteś w zespole Dropbox Business, Twój administrator mógł również włączyć synchronizację wybiórczą zespołu. Funkcja ta pozwala administratorom zespołu tworzyć domyślne ustawienie synchronizacji wybiórczej folderu zespołu (lub folderu w obszarze zespołu). To ustawienie domyślne dotyczy następnie wszystkich nowych członków zespołu Dropbox Business z dostępem do tego folderu.

Synchronizacja inteligentna

Jeśli masz konto Dropbox Business lub Professional, możesz również użyć synchronizacji inteligentnej do zarządzania miejscem na dysku twardym Twojego komputera. Synchronizacja inteligentna pozwala zobaczyć na komputerze wszystkie pliki z konta Dropbox, ale pobierać tylko te, których potrzebujesz. Możesz korzystać jednocześnie z synchronizacji inteligentnej i synchronizacji wybiórczej albo z każdej z nich z osobna.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją wybiórczą

Jeśli korzystasz z synchronizacji wybiórczej i funkcja przestanie działać jak należy, dowiedz się, jak rozwiązać najczęściej występujące problemy.

Jeśli widzisz ogólny problem z synchronizacją Dropbox, zapoznaj się z naszym podstawowym artykułem dotyczącym rozwiązywania problemów.

Jak szybko synchronizacja wybiórcza może zwolnić miejsce na moim dysku twardym?

Zazwyczaj synchronizacja wybiórcza plików zwolni miejsce na dysku twardym w ciągu kilku minut (o ile komputer jest online i może synchronizować się z Dropbox). Istnieje jednak znane ograniczenie w przypadku macOS 10.13 (High Sierra):

System operacyjny macOS 10.13 (High Sierra) firmy Apple wykorzystuje nowy typ systemu plików o nazwie APFS. Dzięki APFS system operacyjny wykonuje zrzuty systemu plików i dostępnej przestrzeni na dysku twardym. Zrzuty te mogą nie być aktualizowane po synchronizacji wybiórczej plików Dropbox. Oznacza to, że zwolnione miejsce na dysku twardym z synchronizacją wybiórczą może nie zostać natychmiast odzwierciedlone lub udostępnione, jeśli zrzut ten nie został zaktualizowany.

To miejsce na dysku twardym powinno zostać w końcu zwolnione przez system operacyjny, ale ilość czasu, jaki to zajmie, może się różnić. Nie jest to zachowanie typowe dla Dropbox, lecz zaprojektowane działanie macOS.

Jak przydatny był ten artykuł?

Przykro nam to słyszeć.
Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii.
Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności