Oszczędzaj miejsce na dysku przy użyciu synchronizacji wybiórczej

Synchronizacja wybiórcza to funkcja aplikacji komputerowej Dropbox, która umożliwia wybór folderów do synchronizacji z Twoim komputerem. Synchronizacja wybiórcza daje Ci pewność, że na komputerze będziesz mieć tylko te pliki, których potrzebujesz.

Sekcje tego artykułu:

Kliknij swój system operacyjny, aby uzyskać instrukcje:

Linux

Wybieranie folderów do synchronizacji w systemie Linux

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu. Jeśli nie widzisz ikony Dropbox, naciśnij białą strzałkę w górę, aby podejrzeć wszystkie ikony na pasku systemowym.
 2. Kliknij Preferencje.
 3. Kliknij Synchr.
 4. Kliknij Synchronizacja wybiórcza.

Pojawi się okienko z listą wszystkich folderów najwyższego poziomu w obrębie folderu Dropbox. Foldery z zaznaczonym obok polem wyboru zostaną zsynchronizowane z Twoim komputerem. Odznacz te foldery, których nie chcesz synchronizować. Kiedy skończysz, wciśnij OK. Odznaczone foldery zostaną usunięte z Twojego twardego dysku, natomiast wciąż będą dostępne poprzez stronę Dropbox oraz na wszystkich komputerach połączonych z Twoim kontem Dropbox.

Użyj przycisku Widok zaawansowany, aby wejść do drzewa folderów znajdujących się na Twoim koncie Dropbox. Kliknij strzałkę obok folderów, aby rozwinąć ich strukturę i zaznaczyć lub odznaczyć foldery na różnych poziomach hierarchii.

Z poziomu wiersza poleceń

Jeśli masz skrypt instrukcji wiersza poleceń aplikacji Dropbox, w celu dodania folderu do listy „niesynchronizowanych” w synchronizacji wybiórczej wystarczy tylko, że wpiszesz poniższe polecenie w terminalu.

/path/to/dropbox.py exclude add ~/Dropbox/path/to/folder/

Po prostu podmień /path/to/ na docelowe ścieżki w skrypcie CLI oraz stosownie – folder lub plik.

Uwaga: Zaczekaj na całkowite przesłanie folderu (czyli wyświetlenie zielonego znacznika wyboru), zanim odznaczysz go w ustawieniach synchronizacji wybiórczej.

Mac

Wybieranie folderów do synchronizacji w systemie macOS

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku menu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu kliknij Preferencje.
 3. Kliknij Synchr.
 4. Kliknij przycisk Zmień ustawienia...

Pojawi się okienko z listą wszystkich folderów najwyższego poziomu w obrębie folderu Dropbox. Foldery z zaznaczonym obok polem wyboru zostaną zsynchronizowane z Twoim komputerem. Odznacz te foldery, których nie chcesz synchronizować z dyskiem twardym komputera. Odznaczone foldery zostaną usunięte z dysku twardego, natomiast wciąż będą dostępne przez stronę Dropbox oraz na wszystkich komputerach połączonych z Twoim kontem Dropbox.

Uwaga: Zaczekaj na całkowite przesłanie folderu (czyli wyświetlenie zielonego znacznika wyboru), zanim odznaczysz go w ustawieniach synchronizacji wybiórczej.

Windows

Wybieranie folderów do synchronizacji w systemie Windows

 1. Kliknij ikonę Dropbox na pasku zadań.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie w menu kliknij Preferencje.
 3. Kliknij Synchr.
 4. Kliknij Synchronizacja wybiórcza...

Pojawi się okienko z listą wszystkich folderów najwyższego poziomu w obrębie folderu Dropbox. Foldery z zaznaczonym obok polem wyboru zostaną zsynchronizowane z Twoim komputerem. Odznacz te foldery, których nie chcesz synchronizować. Kiedy skończysz, wciśnij OK. Odznaczone foldery zostaną usunięte z Twojego twardego dysku, natomiast wciąż będą dostępne poprzez stronę Dropbox oraz na wszystkich komputerach połączonych z Twoim kontem Dropbox.

Uwaga: Zaczekaj, aż przy folderach pojawi się zielony znacznik wyboru – oznaczający ich całkowite przesłanie na konto Dropbox – zanim odznaczysz je w preferencjach synchronizacji wybiórczej i usuniesz je z aplikacji Dropbox na komputerze.

Co się stanie, jeśli na moim dysku nie będzie wystarczająco dużo miejsca, aby zsynchronizować wszystkie moje pliki?

Gdy zapiszesz plik w Dropbox, synchronizuje się on ze wszystkimi urządzeniami powiązanymi z Twoim kontem Dropbox. Oznacza to, że zajmuje miejsce na dysku twardym każdego komputera. Może to powodować problemy, jeśli na dysku twardym nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca do zsynchronizowania wszystkiego, co znajduje się w Twoim folderze Dropbox.

Jeśli Twój dysk twardy jest pełny, nie musisz koniecznie usuwać plików. Jeśli masz wystarczająco dużo miejsca w Dropbox, możesz zamiennie skorzystać z Synchronizacji wybiórczej. Zobacz powyższe instrukcje dotyczące korzystania z synchronizacji wybiórczej.

Dropbox Business: Jak synchronizacja wybiórcza działa z folderami udostępnionymi?

Jeśli jesteś użytkownikiem Dropbox Business, masz dwa sposoby zarządzania zawartością synchronizowaną z aplikacją komputerową:

 • Synchronizacja wybiórcza. Synchronizacja wybiórcza ułatwia decydowanie, które pliki są widoczne w eksploratorze plików, a które dostępne wyłącznie w witrynie dropbox.com.
 • Synchronizacja inteligentna. Synchronizacja inteligentna powoduje wyświetlanie całej Twojej zawartości w eksploratorze plików, ale pobierane są tylko te pliki, z których chcesz korzystać lokalnie.

Możesz korzystać z obu funkcji lub wybrać tylko jedną z nich.

Funkcja synchronizacji inteligentnej znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Aby włączyć synchronizację inteligentną, skontaktuj się z administratorem.

Dowiedz się więcej o synchronizacji inteligentnej.

Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, możesz przynależeć do dużej grupy folderów, z których nie korzystasz. Jeśli Twój folder Dropbox staje się zbyt duży dla Twojego dysku twardego, nie koniecznie musisz usuwać te foldery.

Uwaga: Usunięcie plików z folderu udostępnionego usunie pliki u każdego członka tego folderu udostępnionego. Jeśli jednak usuniesz cały folder udostępniony, zostanie on usunięty tylko z Twojego konta.

Aby oczyścić swój dysk twardy bez wpływu na przepływ pracy kogokolwiek innego, najlepiej jest właśnie korzystać z Synchronizacji wybiórczej. Zobacz powyższe instrukcje dotyczące korzystania z synchronizacji wybiórczej.

Konflikty synchronizacji wybiórczej i dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów

Foldery, które zostały odznaczone w ustawieniach Synchronizacji wybiórczej, zostaną usunięte z folderu Dropbox na Twoim dysku twardym. Jeśli jednak zostanie utworzony folder o takiej samej nazwie i w tym samym miejscu co niesynchronizowany folder, nowy folder zostanie oznaczony szarym kółkiem i znakiem minusa. Ta ikona oznacza, że folder nie jest synchronizowany z Twoim kontem Dropbox. Jeśli wznowisz synchronizację starego folderu o tej samej nazwie przy użyciu ustawień Synchronizacji wybiórczej, nowy folder i jego zawartość pojawi się obok starego, a w jego nazwie pojawi się tekst „Konflikt Synchronizacji wybiórczej”.

Opuszczanie folderów udostępnionych

Odznaczenie folderu udostępnionego w ustawieniach synchronizacji wybiórczej zapobiega jedynie synchronizacji z Twoim komputerem. Folder udostępniony jest nadal synchronizowany i aktywny na koncie Dropbox innych członków folderu. Aby samemu opuścić folder udostępniony, możesz albo opuścić folder z poziomu witryny Dropbox, albo – jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego – wyłączyć jego udostępnianie.

Synchronizacja wybiórcza niedostępna w czasie tworzenia indeksu lub gdy Dropbox jest wstrzymany

Jeśli korzystasz z aplikacji komputerowej Dropbox po raz pierwszy, może się okazać, że przed uzyskaniem dostępu do ustawień synchronizacji wybiórczej musisz poczekać, aż Dropbox ukończy indeksowanie plików znajdujących się w folderze Dropbox. Jeśli zobaczysz komunikat o treści „Wykonywanie wstępnej synchronizacji z serwerem. Czekaj”, oznacza to, że aplikacja Dropbox jest w trakcie indeksowania plików lub synchronizacja została wstrzymana z poziomu menu Dropbox. Możesz zaczekać na zakończenie indeksowania, aby uzyskać dostęp do ustawień synchronizacji wybiórczej. W przeciwnym przypadku wybierz Anuluj, aby zamknąć komunikat i powrócić do okna preferencji. Jeśli synchronizacja została przez Ciebie wstrzymana, możesz ją wznowić z poziomu menu Dropbox.

Dropbox będzie kontynuować indeksowanie (co będzie wkazywała ikona z obracającymi się strzałkami nad ikoną Dropbox), a Ty nadal możesz przeglądać i zmieniać pozostałe preferencje do czasu, aż Dropbox zakończy operację.

Uruchamianie wielu aplikacji

Dropbox działa najlepiej, jeśli jest jedyną aplikacją komputerową łączącą się z folderem Dropbox. Wiele aplikacji komputerowych Dropbox ani inne aplikacje do synchronizacji łączące się z tym samym folderem Dropbox nie są obsługiwane.

Przykro nam to słyszeć. Daj nam znać, co możemy poprawić:

Dziękujemy za przesłanie opinii! Daj nam znać, jak pomógł ten artykuł:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Pomoc z przewodnikiem

  Inne sposoby uzyskiwania pomocy

  Społeczność

  Pomoc techniczna na Twitterze

  Skontaktuj się z pomocą techniczną