Zainstaluj Dropbox, aby w pełni wykorzystać swoje konto

Kiedy pobieranie zostanie zakończone, uruchom instalator Dropbox.


Zainstaluj odpowiedni pakiet, jeśli chcesz korzystać z Dropbox na komputerze z systemem Linux.
Jeśli Twoja dystrybucja nie jest wymieniona, wybierz „Skompiluj ze źródła”.

Ubuntu 14.04 lub nowszy (.deb) 64-bit 32-bit
Fedora 21 lub nowsza (.rpm) 64-bit 32-bit
Pliki źródłowe


Uwaga: te pakiety instalują aplikację pomocy open-source. Wersja tej aplikacji nie zmienia się tak często jak głównej aplikacji Dropbox. Te pakiety będą zawsze instalować najnowszą wersję Dropbox dla Linuxa.


Instalacja Dropbox w trybie Headless z wiersza poleceń

Demon usługi Dropbox można uruchomić na wszystkich 32- i 64-bitowych systemach Linux. Aby go zainstalować, wpisz poniższe polecenie w oknie terminala systemu Linux i zatwierdź je klawiszem Enter.

32-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -

64-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -

Następnie uruchom demona usługi Dropbox z nowo utworzonego folderu .dropbox-dist.

~/.dropbox-dist/dropboxd

Jeśli demon usługi Dropbox jest uruchamiany na serwerze po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o skopiowanie i wklejenie łącza w oknie przeglądarki w celu utworzenia nowego konta lub dodania serwera do istniejącego konta. Po wykonaniu tej czynności w katalogu domowym użytkownika zostanie utworzony folder Dropbox. Pobierz ten skrypt Pythona, aby kontrolować demona usługi Dropbox z poziomu wiersza poleceń. Aby ułatwić dostęp do niego, zalecamy umieszczenie dowiązania symbolicznego do skryptu w zmiennej środowiskowej PATH.