Raporty przejrzystości działania

Nasz wydawany co dwa lata raport, publikowany od 2012 r., ujawnia liczbę otrzymywanych przez nas zapytań oraz nasze reakcje.

Raporty przejrzystości działania

Liczba zapytań rządowych

Wykres pokazuje łączną liczbę zapytań otrzymanych w danym czasie według rodzaju zapytania.

{"firstRow":["$AREAS","","sty 2012 - gru 2012","sty 2013 - gru 2013","sty 2014 - cze 2014","lip 2014 - gru 2014","sty 2015 - cze 2015","lip 2015 - gru 2015","sty 2016 - cze 2016","lip 2016 - gru 2016"],"columns":[["$AREAS","Nakazy rewizji","Wezwanie do stawiennictwa","Nakazy sądowe","Zapytania spoza USA","Rządowe nakazy usunięcia"],["","0","0","0","0","0"],["sty 2012 - gru 2012","29","54","4","0","0"],["sty 2013 - gru 2013","118","159","0","90","0"],["sty 2014 - cze 2014","120","109","0","37","0"],["lip 2014 - gru 2014","137","116","2","20","0"],["sty 2015 - cze 2015","227","179","10","7","3"],["lip 2015 - gru 2015","348","206","11","4","31"],["sty 2016 - cze 2016","328","248","6","6","112"],["lip 2016 - gru 2016","386","417","14","29","195"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox Received","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice provided"],["Number of search warrants","386","20","31","335","209","","328","21","6","301","165","","348","17","3","328","203","","227","7","7","213","120","","137","17","7","113","39","","120","14","3","103","42","","118","9","5","104","42","","29","5","0","24","5"],["Accounts listed in warrants","628","73","39","516","370","","590","117","6","467","236","","421","1","2","418","267","","338","11","10","280","160","","260","104","7","149","49","","174","57","3","114","77","","172","20","3","149","69","","--","--","--","--","--"]]}

Co otrzymał Dropbox

Nakazy rewizji wymagają przedstawienia prawdopodobieństwa winy i muszą spełniać zasadę odrębności co do miejsca, które ma być przeszukiwane, oraz przedmiotów, które mają zostać zajęte, i muszą być zaopiniowane i podpisane przez sędziego lub sędziego pokoju. Nakazy rewizji mogą być wydawane przez samorządy lokalne, władze państwowe lub federalne i mogą być stosowane tylko w sprawach karnych. W odpowiedzi na ważne nakazy rewizji udzielamy informacji zarówno związanych jak i niezwiązanych z treściami.

Nakazy rewizji

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Treść udostępniona
 • Udzielone powiadomienie

Konta wymienione w ramach nakazów

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Treść udostępniona
 • Udzielone powiadomienie

Uwaga wyjaśniająca kontekst

Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zacieniona część wykresu kołowego określa użytkowników, których powiadomiliśmy, spośród wszystkich, których dane dotyczące zawartości podaliśmy organom ścigania.

Pomiędzy lipcem a grudniem 2016 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 32,4% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 25,6% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie przeszukania o żądaniu przekazania ich informacji.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of subpoenas","417","26","0","36","355","99","","248","25","0","8","215","100","","206","29","0","7","170","113","","179","23","0","16","140","106","","116","4","0","6","106","37","","109","16","0","13","80","47","","159","37","0","28","94","61","","54","6","0","5","43","12"],["Accounts listed in subpoenas","784","212","0","79","493","183","","680","281","0","16","383","154","","250","3","0","15","232","160","","430","75","0","24","228","150","","758","112","0","6","640","129","","280","158","0","14","108","70","","401","195","0","32","174","123","","--","--","--","--","--","0"]]}

Wezwanie do stawiennictwa

Co otrzymał Dropbox

W przeciwieństwie do nakazu przeszukania wezwanie sądowe pozwala tylko na dostęp do podstawowych danych abonenta. Wezwania nie wymagają nadzoru sądowego i zwykle są wystawiane przez prawników rządowych lub ławę przysięgłych. Nie przekazujemy danych dotyczących treści w odpowiedzi na wezwania.

Wezwanie do stawiennictwa

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Treść udostępniona
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Udzielone powiadomienie

Konta wymienione w ramach wezwań

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Treść udostępniona
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Udzielone powiadomienie

Uwaga wyjaśniająca kontekst

Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zacieniona część wykresu kołowego określa użytkowników, których powiadomiliśmy, spośród wszystkich, których dane niezwiązane z zawartością podaliśmy organom ścigania.

Pomiędzy lipcem a grudniem 2016 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 16,1% otrzymanych przez nas wezwań. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 20,9% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w wezwaniu do okazania dowodów o żądaniu przekazania ich informacji.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of court orders","14","0","0","2","12","2","","6","0","0","0","6","0","","11","2","0","0","9","2","","10","1","0","0","9","2","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","4","0","0","0","4","1"],["Accounts listed in court orders","38","7","0","4","27","8","","9","1","0","0","8","0","","9","0","0","0","9","2","","19","1","0","0","11","3","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","--","--","--","--","--","0"]]}

Co otrzymał Dropbox

Nakazy sądowe są wydawane przez sędziów i mogą przybierać różne formy, jak np. 2703(d) na mocy ustawy o ochronie prywatności w łączności elektronicznej. Nie przekazujemy danych dotyczących treści w odpowiedzi na nakazy sądowe.

Nakazy sądowe

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Treść udostępniona
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Udzielone powiadomienie

Konta wymienione w ramach nakazów

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Treść udostępniona
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Udzielone powiadomienie

Uwaga wyjaśniająca kontekst

Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz sądowy niezwiązany z zawartością, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zacieniona część wykresu kołowego określa użytkowników, których powiadomiliśmy, spośród wszystkich, których dane niezwiązane z zawartością podaliśmy organom ścigania.

Pomiędzy lipcem a grudniem 2016 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 42,9% otrzymanych przez nas nakazów sądowych niezwiązane z zawartością. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 25,9% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie sądowym o żądaniu przekazania ich informacji.

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notice provided","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","","","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2013 - gru 2013","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","United Kingdom","Turkey","Brazil","Germany","India","Latvia","Sweden","Switzerland","Russia","","","Russia","United Kingdom","Spain","","Russia","","Russia","","","","",""],["Number of requests","25","2","1","3","1","1","1","1","160","","","101","10","1","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","17","2","0","3","1","1","1","1","91","","","11","6","1","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","23","1","0","3","0","1","1","1","39","","","28","10","1","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notice provided","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","2","1","1","0","1","0","0","0","121","","","73","0","0","","31","","1","","","","",""]]}

Rządowe nakazy usunięcia

Co otrzymał Dropbox

Rządowe nakazy usunięcia danych obejmują nakazy sądowe oraz pisemne zapytania od organów ścigania i agencji rządowych chcących usunięcia materiałów na podstawie lokalnych przepisów obowiązujących w ich jurysdykcjach.

Jak odpowiedzieliśmy

 • Treści zablokowane z powodu żądania
 • Treści zablokowane z powodu Polityki dopuszczalnego użycia
 • Nie podjęto działań
 • Udzielone powiadomienie
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","National security requests received","Accounts affected"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given"],["National security requests received","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"],["Accounts affected","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"]]}

Zapytania związane z bezpieczeństwem narodowym

Co otrzymał Dropbox

Procedura dotycząca bezpieczeństwa narodowego obejmuje National Security Letters (NSL, wezwania do wydania pewnych informacji) i nakazy wydawane na podstawie Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Chcielibyśmy udzielić bardziej konkretnych informacji, ale rząd Stanów Zjednoczonych nie zezwala Dropbox na zgłaszanie dokładnej liczby otrzymanych zapytań.

Zapytania związane z bezpieczeństwem narodowym

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Treść udostępniona
 • Przekazano zawiadomienie

Konta podane we wnioskach

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Treść udostępniona
 • Przekazano zawiadomienie

Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym

National Security Letters (NSL, wezwania do wydania pewnych informacji) to zapytania z Federalnego Biura Śledczego dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. NSL nie wymaga nakazu sądowego, ale może dotyczyć tylko „imienia i nazwiska, adresu, czasu świadczenia usługi oraz wykazów połączeń miejscowych oraz zamiejscowych” użytkownika.

Nakazy na podstawie Foreign Intelligence Surveillance Act („nakazy FISA”) to nakazy wydawane przez sąd FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta jak i innych.



Uwaga dotycząca zapytań na poziomie stanu

Dropbox otrzymuje zapytania ze stanowych organów ścigania jak i agencji federalnych z biurami w danym stanie. Oceniamy każde zapytanie zgodnie z przepisami federalnymi i lokalnymi oraz naszymi zasadami dotyczącymi żądania danych przez władze.

Zapytania na 1 mln mieszkańców

  Łączna liczba zapytań na stan

   Uwaga wyjaśniająca kontekst

   Pomiędzy lipcem a grudniem 2016 r. Dropbox otrzymał 63 zapytania z Waszyngtonu. Biorąc pod uwagę szacunkową liczbę mieszkańców Dystryktu Columbia równą w 2016 r. 700 tys. osób, to ok. 90 zapytań na 1 mln mieszkańców. 

   W tym samym okresie Dropbox otrzymał dwa wezwania sądowe z ambasady USA w innym kraju. Przekazaliśmy dane niezwiązane z zawartością konta w odpowiedzi na jeden wniosek, w drugim przypadku nie odnaleźliśmy podanego konta. 

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests"],"columns":[["$CATEGORY","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","lip 2016 - gru 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","sty 2016 - cze 2016","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2013 - gru 2013","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","Australia","Belgium","Brazil","Denmark","France","Germany","India","Italy","Mexico","Norway","Singapore","Spain","United Kingdom","Germany","Ireland","Italy","Australia","Germany","Italy","France","Germany","Italy","Israel","Portugal","Mexico","Australia","Brazil","Germany","Finland","France","India","Italy","Malta","Spain","United Kingdom","Non-US","Non-US","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","3","1","2","1","2","1","1","2","1","1","1","1","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","37","90","<20"]]}

   Poza Stanami Zjednoczonymi

   Uwaga dotycząca zapytań spoza Stanów Zjednoczonych

   Zapytania spoza Stanów Zjednoczonych obejmują wszelkie postępowania prawne rządów spoza USA chcących uzyskać dane dotyczące użytkowników. W tej chwili zwykle wymagamy od rządów spoza Stanów Zjednoczonych, aby przestrzegały traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub przedstawiały wniosek o wszczęcie postępowania tak, aby amerykański sąd mógł wystąpić do Dropbox z odpowiednim zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.

   • Zapytania otrzymane przez Dropbox

   Uwaga wyjaśniająca kontekst

   Pomiędzy lipcem i grudniem 2016 r. Dropbox nie brał udziału w żadnej procedurze prawnej związanej z władzami spoza Stanów Zjednoczonych, która nie była zatwierdzona przez sąd amerykański na podstawie Traktatu o Wzajemnej Pomocy Prawnej.

   Lipiec 2016 r. – grudzień 2016 r.

   • Jedyny wniosek, jaki Dropbox otrzymał na podstawie All Writs Act z 1789 r., wymagał fizycznego dostarczenia zawartości, które Dropbox wykonał w odpowiedzi na obowiązujący prawnie nakaz. Nie otrzymaliśmy żadnych nakazów na podstawie All Writs Act dotyczących obchodzenia funkcji zabezpieczających lub powodujących inne naruszenia integralności naszych usług.
   • Otrzymaliśmy dwa żądania danych i jeden nakaz sądowy zabraniające ujawnień, skierowane do niewłaściwej firmy. Zwróciliśmy się do organów ścigania o poprawienie tych błędów.
   • Otrzymaliśmy nakaz rejestracji/śledzenia danych, który wymagał od Dropbox przekazywania informacji dotyczących danego okresu po przekazaniu nakazu. Dropbox nie znalazł żadnych informacji, których mógłby dotyczyć wniosek. Sąd wydał bezterminowy nakaz nieujawniania informacji, który uniemożliwiał nam powiadomienie użytkownika.
    
   Powiadomienie użytkownika: za każdym razem, gdy realizujemy wniosek organów ścigania dotyczący przekazania informacji dotyczących użytkownika, powiadamiamy go, o ile nie mamy prawnego zakazu. W ograniczonych przypadkach opóźniamy powiadomienie użytkownika do chwili realizacji przez nas wniosku i w takich przypadkach zaznaczamy, kiedy przekazaliśmy dane użytkownika.
    
   Informacje niezwiązane z zawartością  obejmują rzeczy takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail powiązane z kontem, datę utworzenia konta oraz inne informacje dotyczące przesyłania danych, jak adresy IP. Informacje niezwiązane z zawartością nie obejmują plików, które użytkownicy przechowują na swoich kontach Dropbox.
    
   Informacje związane z zawartością  obejmują pliki przechowywane na koncie Dropbox danej osoby. Zwykle z zawartością przekazujemy też podstawowe dane abonenta.
    
   „Nie przekazano informacji”: Dropbox nie przekazał informacji, ponieważ: (1) wniosek był zdublowany; (2) Dropbox zgłosił zastrzeżenia co do wniosku; (3) organy ścigania wycofały wniosek; albo (4) wniosek nie określił konta.
    
   „Konto nie istniało”: Dropbox nie miał w rejestrze konta podanego we wniosku.
    
   Nakazy na podstawie All Writs Act: Nakazy te są wystawiane przez sędziów w USA na mocy ustawy All Writs Act z 1789 r. Ustawa ta daje sądom prawo do „wystawiania wszelkich niezbędnych lub właściwych nakazów w ich odpowiednich właściwościach i dotyczące wykorzystania i zasad prawa”.
    
   Zapytania spoza USA: zapytania spoza Stanów Zjednoczonych obejmują wszelkie postępowania prawne rządów spoza USA chcących uzyskać dane użytkowników. W tej chwili zwykle wymagamy od rządów spoza Stanów Zjednoczonych, aby przestrzegały traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub przedstawiały wniosek o wszczęcie postępowania tak, aby amerykański sąd mógł wystąpić do Dropbox z odpowiednim zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.
    
   Rządowe nakazy usunięcia danych: obejmują nakazy sądowe oraz pisemne zapytania od organów ścigania i agencji rządowych chcących usunięcia materiałów na podstawie lokalnych przepisów obowiązujących w ich jurysdykcjach.
    
   Nakaz nieujawniania informacji: według własnego uznania sędziowie mogą wydać nakaz nieujawniania informacji, co uniemożliwia firmie Dropbox powiadomienie użytkownika o żądaniu jego danych przez instytucję państwową. Nakazy te często powołują się na podpunkt 2705(b) Ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej i mogą być przedłużane o dowolny okres.
    
   Nasze metody śledzenia i raportowania mogą zmieniać się, gdyż cały czas staramy się zwiększać dokładność i przejrzystość naszego raportu.