Przejrzystość w Dropbox Raporty

Nasz publikowany co dwa lata od 2012 r. raport ujawnia liczbę otrzymywanych przez nas zapytań oraz nasze reakcje.

Animacja piłeczek poruszających się w przestrzeni

Liczba zapytań rządowych

Wykres pokazuje łączną liczbę zapytań otrzymanych w danym czasie według rodzaju zapytania.

{"firstRow":["$AREAS","","%_2012 | sty 2012 - gru 2012 | sty-gru | 2012 | 2012","%_2013 | sty 2013 - gru 2013 | sty-gru | 2013 | 2013","2014 | sty 2014 - cze 2014 | sty-cze | 2014 | 2014","2014 | lip 2014 - gru 2014 | lip-gru | 2014 | 2014","2015 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2015 | 2015","2015 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2015 | 2015","2016 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2016 | 2016","2016 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2016 | 2016","2017 | sty 2017 - cze 2017 | sty-cze | 2017 | 2017","2017 | lip 2017 - gru 2017 | lip-gru | 2017 | 2018","2018 | sty 2018 - cze 2018 | sty-cze | 2018 | 2018","2018 | lip 2018 - gru 2018 | lip-gru | 2018 | 2018","2019 | sty 2019 - cze 2019 | sty-cze | 2019 | 2019","2019 | lip 2019 - gru 2019 | lip-gru | 2019 | 2019","2020 | sty 2020 - cze 2020 | sty-cze | 2020 | 2020","2020 | lip 2020 - gru 2020 | lip-gru | 2020 | 2020","2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | sty-cze | 2021 | 2021"],"columns":[["$AREAS","Nakazy rewizji","Wezwanie do stawiennictwa","Nakazy sądowe","Wnioski międzynarodowe","Rządowe nakazy usunięcia","Przechowywanie","PRTTs"],["","0","0","0","0","0","0","0"],["%_2012 | sty 2012 - gru 2012 | sty-gru | 2012 | 2012","29","54","4","0","0","0","0"],["%_2013 | sty 2013 - gru 2013 | sty-gru | 2013 | 2013","118","159","0","90","0","0","0"],["2014 | sty 2014 - cze 2014 | sty-cze | 2014 | 2014","120","109","0","37","0","0","0"],["2014 | lip 2014 - gru 2014 | lip-gru | 2014 | 2014","137","116","2","20","0","0","0"],["2015 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2015 | 2015","227","179","10","7","3","0","0"],["2015 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2015 | 2015","348","206","11","4","31","0","0"],["2016 | sty 2015 - cze 2015 | sty-cze | 2016 | 2016","328","248","6","6","112","0","0"],["2016 | lip 2015 - gru 2015 | lip-gru | 2016 | 2016","386","417","14","29","195","0","0"],["2017 | sty 2017 - cze 2017 | sty-cze | 2017 | 2017","775","645","25","33","192","0","1"],["2017 | lip 2017 - gru 2017 | lip-gru | 2017 | 2018","765","533","24","19","332","0","0"],["2018 | sty 2018 - cze 2018 | sty-cze | 2018 | 2018","764","510","31","21","312","0","0"],["2018 | lip 2018 - gru 2018 | lip-gru | 2018 | 2018","652","601","23","13","392","0","0"],["2019 | sty 2019 - cze 2019 | sty-cze | 2019 | 2019","750","523","24","26","426","0","0"],["2019 | lip 2019 - gru 2019 | lip-gru | 2019 | 2019","602","309","67","26","315","773","0"],["2020 | sty 2020 - cze 2020 | sty-cze | 2020 | 2020","904","336","85","33","144","960","0"],["2020 | lip 2020 - gru 2020 | lip-gru | 2020 | 2020","1036","356","81","27","119","907","5"],["2021 | Jan 2021 - Jun 2021 | sty-cze | 2021 | 2021","1360","678","90","68","134","1388","0"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of search warrants","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 89,6% otrzymanych nakazów przeszukania.<\/p>\n<p>Gdy stosujemy się do nakazu przeszukania, powiadamiamy o tym użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu kołowego przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 19,7% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 19,3% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach przeszukania o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 90,9% otrzymanych nakazów przeszukania.<\/p>\n<p>Gdy stosujemy się do nakazu przeszukania, powiadamiamy o tym użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu kołowego przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 16,4% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania zawierało również nakazy sądowe zabraniające ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 16,1% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach przeszukania o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<br>\n<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 89,5% otrzymanych nakazów przeszukania.\n<\/p>\n<p>Gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy o tym użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 19,2% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 21% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach przeszukania o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<br>\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 88,04% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania.<\/p>\n<p><br>\nGdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy o tym użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 33,7% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 33% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach przeszukania o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 84,5% otrzymanych nakazów przeszukania.<\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 26,1% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Te nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 29,8% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach przeszukania o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe nieujawniania informacji. Nakazy te dotyczą 26,1% przesłanych nam nakazów przeszukania. Mogą one spowodować, że nie powiadomimy 25,6% użytkowników Dropbox, którzy w nakazie przeszukania wymienieni są z imienia i nazwiska, o żądaniu przekazania informacji o nich.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy nieograniczone czasowo sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 30,1% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 24,2% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie przeszukania o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 39,5% otrzymanych przez nas nakazów przeszukania. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić 19,9% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie przeszukania o żądaniu przekazania ich informacji.<br /><\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz rewizji, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile prawo tego nie zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego przedstawia powiadomionych użytkowników spośród wszystkich użytkowników, których zawartość przekazaliśmy organom ścigania. <\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 45,4% otrzymanych przez nas nakazów rewizji. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że 45,1% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie rewizji nie będziemy mogli nigdy powiadomić o żądaniu przekazania ich informacji.<br>\n<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n"}

Nakazy rewizji

Co otrzymał Dropbox

Nakazy rewizji wymagają przedstawienia prawdopodobieństwa winy i muszą spełniać zasadę odrębności co do miejsca, które ma być przeszukiwane, oraz przedmiotów, które mają zostać zajęte, i muszą być zaopiniowane i podpisane przez sędziego lub sędziego pokoju. Nakazy rewizji mogą być wydawane przez samorządy lokalne, władze państwowe lub federalne i mogą być stosowane tylko w sprawach karnych. W odpowiedzi na ważne nakazy rewizji udzielamy zarówno informacji dotyczących zawartości, jak i informacji ogólnych.

Nakazy rewizji

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w ramach nakazów

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of subpoenas","46","46","586|192","0","","37","40","279|12","0","","42","26","268|96","0","","45","31","233|102","0","","62","63","398|131","0","","44","166","391|135","0","","67","43","400|155","0","","40","46|1","447|173","0","","45","56","544|209","0","","26","36","355|99","0","","25","8","215|100","0","","29","7","170|113","0","","23","16","140|106","0","","4","6","106|37","0","","16","13","80|47","0","","37","28","94|61","0","","6","5","43|12","0"],["Accounts listed in subpoenas","91","194","867|250","0","","400","311","403|151","0","","410","223","424|121","0","","476","166","357|122","0","","469","395","661|131","0","","355","351","585|247","0","","398","849","906|195","0","","369","350|1","597|203","0","","267","80","810|382","0","","212","79","493|183","0","","281","16","383|383","0","","3","15","232|160","0","","75","24","228|150","0","","112","6","640|129","0","","158","14","108|70","0","","195","32","174|123","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 86,4% otrzymanych przez nas wezwań sądowych.<\/p>\n<p>Gdy stosujemy się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu kołowego przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 12,4% otrzymanych przez nas wezwań sądowych zawierało również nakazy sądowe zabraniające ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 21,2% użytkowników Dropbox wskazanych w wezwaniach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 78,4% otrzymanych przez nas wezwań sądowych.<\/p>\n<p>Gdy stosujemy się do wezwania sądowego, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu kołowego przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 12,1% otrzymanych przez nas wezwań sądowych zawierało również nakazy sądowe zabraniające ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 11,8% użytkowników Dropbox wskazanych w wezwaniach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 80% otrzymanych przez nas wezwań sądowych.\n<\/p>\n<p><br>\nGdy uwzględniamy nakaz przeszukania, powiadamiamy o tym użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 14% otrzymanych przez nas wezwań sądowych zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 18,6% użytkowników Dropbox wskazanych w wezwaniach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 75,4% otrzymanych przez nas wezwań sądowych.<\/p>\n<p><br>\nGdy uwzględniamy wezwanie sądowe, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 10,4% otrzymanych przez nas wezwań sądowych zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 17,6% użytkowników Dropbox wskazanych w wezwaniach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 76,1% otrzymanych przez nas wezwań sądowych.<\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 8,2% otrzymanych przez nas wezwań sądowych zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Te nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 13,3% użytkowników Dropbox wskazanych w wezwaniach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe nieujawniania informacji. Nakazy te dotyczą 8,2% przesłanych nam wezwań sądowych. Mogą one spowodować, że nie powiadomimy 13,3% użytkowników Dropbox, którzy w wezwaniu sądowym wymienieni są z imienia i nazwiska, o żądaniu przekazania ich danych.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Otrzymaliśmy nieograniczone czasowo sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 12,7% otrzymanych przez nas wezwań sądowych. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że 5,7% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w wezwaniu sądowym nie będziemy mogli nigdy powiadomić o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy wezwanie sądowe niezwiązane z zawartością, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 r. otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe zobowiązujące do nieujawniania informacji dotyczących 21% otrzymanych przez nas wezwań. Nakazy te mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy poinformować 29.8% użytkowników Dropbox wymienionych w wezwaniu z imienia i nazwiska o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy wezwanie sądowe niezwiązane z zawartością, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 19,5% otrzymanych przez nas wezwań. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że 16,7% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w wezwaniu sądowym nie będziemy mogli nigdy powiadomić o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy uwzględniamy wezwanie, powiadamiamy użytkowników ujętych w nakazie, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n"}

Wezwanie do stawiennictwa

Co otrzymał Dropbox

W przeciwieństwie do nakazu przeszukania wezwanie sądowe pozwala tylko na dostęp do podstawowych danych abonenta. Wezwania nie wymagają nadzoru sądowego i zwykle są wystawiane przez prawników rządowych lub ławę przysięgłych. Nie przekazujemy danych dotyczących zawartości w odpowiedzi na wezwania sądowe.

Wezwanie do stawiennictwa

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w ramach wezwań

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of court orders","46","3","41|6","0","","49","1","31|1","0","","46","1","38|3","0","","32","3","32|4","0","","7","3","14|2","0","","1","2","20|3","0","","6","6","19|5","0","","1","2","21|10","0","","2","3","20|4","0","","0","2","12|2","0","","0","0","6|0","0","","2","0","9|2","0","","1","0","9|2","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","0","0","4|1","0"],["Accounts listed in court orders","221","108","62|10","0","","269","54","129|1","0","","130","1","161|3","0","","315","1527","73|8","0","","121","7","27|2","0","","131","117","42|7","0","","248","275","85|5","0","","15","16","24|10","0","","4","3","23|4","0","","7","4","27|8","0","","1","0","8|0","0","","0","0","9|2","0","","1","0","11|3","0","","0","0","2|2","0","","0","0","0|0","0","","0","0","0|0","0","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 45,6% otrzymanych przez nas nakazów sądowych. <\/p>\n<p>Gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu kołowego przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 35,6% otrzymanych przez nas nakazów sądowych zawierało również nakazy sądowe zabraniające ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 69,4% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 38,3% otrzymanych przez nas nakazów sądowych. <\/p>\n<p>Gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu kołowego przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 45,7% otrzymanych przez nas nakazów sądowych zawierało również nakazy sądowe zabraniające ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 50,3% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 44,7% otrzymanych przez nas nakazów sądowych.<br>\n<\/p>\n<p><br>\nGdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 25,8% otrzymanych przez nas nakazów sądowych zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 77,6% użytkowników Dropbox wskazanych w wezwaniach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<br>\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 47,8% otrzymanych przez nas nakazów sądowych. <\/p>\n<p><br>\nGdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile nie zabrania nam tego prawo. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 25,4% otrzymanych przez nas nakazów sądowych zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 29% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 58,3% otrzymanych przez nas nakazów sądowych. <\/p>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie. 39,1% otrzymanych przez nas nakazów sądowych zawierało również nakazy sądowe zakazujące ujawniania informacji na czas nieokreślony. Te nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie 40,7% użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach sądowych o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 39.1% otrzymanych przez nas nakazów sądowych. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy powiadomić o żądaniu przekazania informacji 50% użytkowników Dropbox, którzy wymienieni są w nakazie sądowym z imienia i nazwiska.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst <\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2018 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 12,5% otrzymanych przez nas nakazów. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że 2,1% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie sądowym nie będziemy mogli nigdy powiadomić o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 r. otrzymaliśmy bezterminowe nakazy sądowe zobowiązujące do nieujawniania informacji dotyczących 25% otrzymanych przez nas wezwań. Nakazy te mogą spowodować, że nie będziemy mogli nigdy poinformować 29.2% użytkowników Dropbox wymienionych w wezwaniu z imienia i nazwiska o żądaniu przekazania ich informacji.<\/p>\n<h3>&nbsp;<\/h3>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zacieniona część wykresu kołowego przedstawia powiadomionych użytkowników spośród wszystkich użytkowników, których dane niezwiązane z zawartością konta przekazaliśmy organom ścigania. <\/p>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 r. otrzymaliśmy bezterminowe sądowe nakazy nieujawniania informacji dotyczące 45% otrzymanych przez nas nakazów. Te nakazy sądowe mogą spowodować, że 39,1% użytkowników Dropbox wymienionych z imienia i nazwiska w nakazie sądowym nie będziemy mogli nigdy powiadomić o żądaniu przekazania ich informacji.\n<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Za każdym razem, gdy wykonujemy nakaz sądowy, powiadamiamy użytkowników ujętych we wniosku, o ile prawo tego nie zabrania. Zaciemniona część powyższego wykresu przedstawia użytkowników, do których wysłaliśmy powiadomienie.<\/p>\n"}

Nakazy sądowe

Co otrzymał Dropbox

Nakazy sądowe są wydawane przez sędziów i mogą przybierać różne formy, jak np. nakaz 2703(d) na mocy ustawy o ochronie prywatności w łączności elektronicznej. Nie przekazujemy danych dotyczących treści w odpowiedzi na nakazy sądowe.

Nakazy sądowe

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w ramach nakazów

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","National security requests received","Accounts affected","$OVERRIDE-TEXT","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","$OVERRIDE-TEXT-2","$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2"],"columns":[["$TYPE","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data","","meta","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","Jan 2020 - Jun 2020 ","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["National security requests received","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["Accounts affected","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--","","","--","--","--","--"],["$OVERRIDE-TEXT","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","","","","od 0 do 249 próśb","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","","","","0\u2013249 próśb","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""],["$OVERRIDE-TEXT-2","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","","","","od 0 do 249 kont","","","",""],["$OVERRIDE-CIRCLE-TEXT-2","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","","","","0\u2013249 kont","","","",""],["$OVERRIDE-FALLBACK-COLOR-2","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","","","","#FFFFFF","","","",""]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, z ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może jedynie wezwać do przekazania &quot;imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika&quot;.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL, wezwania do wydania pewnych informacji) to zapytania z Federalnego Biura Śledczego dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może jedynie wezwać do przekazania &quot;imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika&quot;.<\/p>\n<p>Nakazy na podstawie <b>ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA)<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez Sąd ds. Kontroli Wywiadu Zagranicznego (Foreign Intelligence Surveillance Court, \u201eFISC\u201d) dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<br>\n<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, z ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może jedynie wezwać do przekazania &quot;imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika&quot;.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL, wezwania do wydania pewnych informacji) to zapytania z Federalnego Biura Śledczego dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może jedynie wezwać do przekazania &quot;imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika&quot;.<\/p>\n<p>Nakazy na podstawie <b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez sąd FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>National Security Letters<\/b> (NSL, wezwania do wydania pewnych informacji) to zapytania z Federalnego Biura Śledczego dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. NSL nie wymaga nakazu sądowego, ale może dotyczyć tylko \u201eimienia i nazwiska, adresu, czasu świadczenia usługi oraz wykazów połączeń miejscowych oraz zamiejscowych\u201d użytkownika.<\/p>\n<p>Nakazy na podstawie <b>Foreign Intelligence Surveillance Act<\/b> (\u201enakazy FISA\u201d) to nakazy wydawane przez sąd FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) dotyczące informacji istotnych dla śledztw związanych z bezpieczeństwem narodowym. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","lip 2018 - gru 2018":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego <\/b>(NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może jedynie wezwać do przekazania imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego <\/b>(FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","sty 2018 - cze 2018":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym\n<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","sty 2015 - cze 2015":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<h3>Uwaga dotycząca procedury związanej z bezpieczeństwem narodowym<\/h3>\n<p><b>Pismo dotyczące bezpieczeństwa narodowego<\/b> (NSL, od ang. National Security Letters) to wezwanie wydane przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. NSL nie wymaga nakazu sądowego, lecz może wzywać do przekazania jedynie imienia i nazwiska, adresu, czasu korzystania z usługi, a także lokalnych i długodystansowych rachunków telefonicznych użytkownika.<\/p>\n<p><b>Nakaz na podstawie Ustawy o kontroli wywiadu zagranicznego<\/b> (FISA, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Act) to wezwanie wydane przez Sąd ds. kontroli wywiadu zagranicznego (FISC, od ang. Foreign Intelligence Surveillance Court) do przekazania informacji istotnych dla dochodzenia dotyczącego bezpieczeństwa narodowego. Nakaz FISA może dotyczyć zarówno informacji będących zawartością konta, jak i innych.<\/p>\n"}

Zapytania związane z bezpieczeństwem narodowym

Co otrzymał Dropbox

Procedura dotycząca bezpieczeństwa narodowego obejmuje National Security Letters (NSL, wezwania do wydania pewnych informacji) i nakazy wydawane na podstawie Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Otrzymujemy od 0 do 249 wniosków. Chcielibyśmy udzielić bardziej konkretnych informacji, ale rząd Stanów Zjednoczonych nie zezwala Dropbox na zgłaszanie dokładnej liczby otrzymanych wniosków.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of preservations","Accounts listed in preservation"],"columns":[["$TYPE","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data","","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of preservations","1255","133","","841","66","","888","72","","695","78","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"],["Accounts listed in preservation","399","1527","","474","1114","","520","1239","","375","904","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--","","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<p>Otrzymaliśmy 1255 wniosków o zachowanie danych od organów ścigania Stanów Zjednoczonych. Wnioski te dotyczyły 1480 kont. Otrzymaliśmy 133 wnioski o zachowanie danych od międzynarodowych organów ścigania. Wnioski te dotyczyły 119 kont.<\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<p>Otrzymaliśmy 841 wniosków o zachowanie danych od organów ścigania ze Stanów Zjednoczonych. Wnioski te dotyczyły 1041 kont. Otrzymaliśmy 66 wniosków o zachowanie danych od międzynarodowych organów ścigania. Wnioski te dotyczyły 73 kont.<\/p>\n","sty 2020 - cze 2020":"<p>Otrzymaliśmy 888 wniosków o zachowanie danych od organów ścigania Stanów Zjednoczonych. Wnioski te dotyczyły 1153 kont. Otrzymaliśmy 72 wnioski o zachowanie danych od międzynarodowych organów ścigania. Wnioski te dotyczyły 86 kont.<br>\n<\/p>\n","lip 2019 - gru 2019":"<p>Otrzymaliśmy 695 próśb o zabezpieczenie od organów ścigania Stanów Zjednoczonych. Prośby te dotyczyły 800 kont. Otrzymaliśmy 78 próśb o zabezpieczenie od międzynarodowych organów ścigania. Prośby te dotyczyły 104 kont.<br>\n<\/p>\n","sty 2019 - cze 2019":"<p>Zaczęliśmy raportować wnioski o przechowywanie w drugiej połowie 2019 roku.<\/p>\n"}

Przechowywanie

Co otrzymał Dropbox

Wniosek o przechowywanie to wniosek rządowy o przechowywanie danych użytkownika w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu prawnego. Gdy otrzymujemy tego typu wnioski, tymczasowo przez 90 dni przechowujemy wyciąg danych użytkownika bez udostępniania ich wnioskodawcy. Do uzyskania przechowywanych danych niezbędne jest rozpoczęcie postępowania sądowego.

 

Przechowywanie

Jak odpowiedzieliśmy

 • Wniosek z USA
 • Wniosek międzynarodowy

Konta podane we wnioskach o zachowanie danych

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Konta, których sprawa dotyczy
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","US","","Urugwaj","Wielka Brytania","","US","Wielka Brytania","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],["Number of requests","4","","1","2","","1","4","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"],["Information Provided ","1","","0","0","","1","1","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--","","--"]]}
{}

Nagłe wnioski o ujawnienie danych

Co otrzymał Dropbox

Dropbox może dobrowolnie udostępnić informacje organom ścigania, jeśli w dobrej wierze uznamy, że istnieje zagrożenie życia lub poważnych obrażeń ciała, a informacje, które posiadamy, mogłyby temu zapobiec. Od organów ścigania wymagamy przekazania nam na piśmie podsumowania sytuacji nadzwyczajnej oraz wyjaśnienia, w jaki sposób wnioskowane informacje mogą pomóc zapobiec tej sytuacji.  Każdy nagły wniosek o ujawnienie danych podlega indywidualnej ocenie, która służy ustaleniu, czy spełnione zostały warunki ujawnienia informacji, a jeśli tak, to ujawniamy tylko te informacje, które mogą pomóc zapobiec wystąpieniu zagrożenia lub je zmniejszyć. Dropbox otrzymuje nagłe wnioski o ujawnienie danych użytkowników od organów ścigania z całego świata.

 • Zapytania otrzymane przez Dropbox
 • Udzielone informacje

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","PRTTs","Accounts listed in PRTTs"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["PRTTs","--","--","--","--","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"],["Accounts listed in PRTTs","--","--","--","--","","0","1","4|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","0","0","1|0","0|0","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--","","--","--","--","--"]]}
{"Jan 2021 - Jun 2021":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst \u2014 zawiadomienia<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały zapis, który uniemożliwia dostawcom usług takim jak Dropbox powiadamianie użytkowników o tych wnioskach przez nieokreślony czas. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach PRTT o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane. <\/p>\n","lip 2020 - gru 2020":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst \u2014 zawiadomienia<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały zapis, który uniemożliwia dostawcom usług takim jak Dropbox powiadamianie użytkowników o tych wnioskach przez nieokreślony czas. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach PRTT o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane. <br>\n<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst \u2014 zawiadomienia<\/h3>\n<p>Ustawa autoryzująca PRTT wymaga, aby takie nakazy zawierały zapis, który uniemożliwia dostawcom usług takim jak Dropbox powiadamianie użytkowników o tych wnioskach przez nieokreślony czas. Takie nakazy zachowania milczenia mogą całkowicie uniemożliwić nam powiadomienie wszystkich użytkowników Dropbox wskazanych w nakazach PRTT o fakcie, że organy ścigania poprosiły o ich dane. <br>\n<\/p>\n"}

PRTTs

Co otrzymał Dropbox

Nakazy rejestracji/śledzenia danych („PRTT”) to nakazy sądowe, które upoważniają instytucje rządowe do uzyskania niektórych informacji niezwiązanych z zawartością (w szczególności na temat wybierania numerów, przekierowywania, adresowania i informacji sygnalizujących związanych z komunikacją) z konkretnego konta w przyszłości w okresie do 60 dni. 

Nakazy rejestracji/śledzenia danych (PRTT)

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona

Konta wymienione w nakazach PRTT

Jak odpowiedzieliśmy

 • Nie istnieje
 • Nie udzielono informacji
 • Udzielono informacji niezwiązanych z treścią
 • Treść udostępniona
{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Udzielone powiadomienie","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2013 - gru 2013","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","Australia","Austria","Kanada","Dania","Finlandia","Francja","Niemcy","Włochy","Norwegia","Rosja","Szwecja","Holandia","Wielka Brytania","USA","","Dania","Francja","Niemcy","Rosja","Szwecja","Szwajcaria","Holandia","Wielka Brytania","Urugwaj","USA","","Australia","Austria","Kanada","Dania","Francja","Niemcy","Norwegia","Rosja","Szkocja","Szwecja","Holandia","Wielka Brytania","USA","","Australia","Kanada","Cypr","Dania","Francja","Niemcy","Grecja","Indie","Kazachstan","Meksyk","Rosja","Hiszpania","Szwecja","Holandia","Wielka Brytania","USA","","Australia","Kanada","Dania","Francja","Niemcy","Grecja","Węgry","Irlandia","Włochy","Kazachstan","Luksemburg","Meksyk","Pakistan","Rosja","Szkocja","Szwecja","Szwajcaria","Holandia","Wielka Brytania","","Wielka Brytania","Francja","Holandia","Rosja","Kazachstan","Pakistan","","Wielka Brytania","Francja","Holandia","Rosja","","Belgia","Francja","Holandia","Rosja","Wielka Brytania","","Australia","Austria","Belgia","Kostaryka","Finlandia","Francja","Niemcy","Holandia","Rosja","Szwajcaria","Wielka Brytania","Ukraina","","Brazylia","Niemcy","Indie","Łotwa","Rosja","Szwecja","Szwajcaria","Turcja","Wielka Brytania","","","Rosja","Hiszpania","Wielka Brytania","","Rosja","","Rosja","","","","",""],["Number of requests","3","2","3","4","1","5","20","1","2","10","2","2","9","20","","1","8","29","16","2","1","5","17","1","12","","2","1","2","2","13","24","2","32","2","1","5","10","21","","2","4","1","1","27","36","1","1","2","1","11","1","2","10","64","15","","1","2","1","128","38","1","1","2","3","2","1","1","1","17","2","2","2","29","24","","44","242","56","47","1","2","","69","89","63","91","","1","11","45","188","87","","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","5","2","3","12","1","6","57","1","2","6","2","4","13","20","","1","11","60","4","2","1","5","18","2","13","","7","1","3","7","13","38","4","9","2","1","11","16","32","","2","16","1","45","36","55","1","3","22","1","5","1","3","20","86","18","","1","6","8","205","62","1","1","2","2","9","1","1","1","10","2","3","4","87","34","","68","380","172","23","24","2","","115","109","167","55","","1","11","88","188","159","","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","3","2","1","2","1","6","49","0","2","2","0","4","8","15","","1","11","59","1","2","1","4","15","2","11","","7","1","3","7","13","35","4","6","2","1","10","16","32","","2","16","1","45","35","53","1","3","22","1","2","1","3","20","74","17","","0","6","8","201","53","1","0","2","2","9","1","1","1","8","2","3","4","82","33","","66","372","169","16","19","2","","115","109","167","55","","1","11","45","90","87","","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Udzielone powiadomienie","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","2","0","2","10","0","0","8","1","0","4","2","0","5","5","","0","0","1","3","0","0","1","3","0","2","","0","0","0","0","0","3","0","3","0","0","1","0","0","","0","0","0","0","1","2","0","0","0","0","3","0","0","0","12","1","","1","0","0","4","9","0","1","0","0","0","0","0","0","2","0","0","0","5","1","","2","8","3","7","5","0","","0","0","0","19","","0","0","0","98","0","","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Rządowy nakaz usunięcia

Co otrzymał Dropbox

Rządowe nakazy usunięcia danych obejmują nakazy sądowe oraz pisemne zapytania od organów ścigania i agencji rządowych chcących usunięcia materiałów z kont na podstawie lokalnych przepisów obowiązujących w ich jurysdykcjach.

Jak odpowiedzieliśmy

 • Treści zablokowane z powodu żądania
 • Treści zablokowane z powodu Polityki dopuszczalnego użycia
 • Nie podjęto działań

Informacje dotyczące rządowych nakazów usunięcia

„Brak działań” może wynikać z okoliczności, w których nie byliśmy w stanie sprawdzić zawartości, ponieważ podany link był nieprawidłowy lub treść już nie istniała, lub jeśli po sprawdzeniu stwierdzono, że zawartość nie narusza naszych zasad dopuszczalnego użytkowania. 


{"lip 2017 - gru 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>W okresie od lipca do grudnia 2017 roku, firma Dropbox otrzymała trzy wezwania z ambasady lub konsulatu USA. W odpowiedzi na wezwania przekazaliśmy dane niezwiązane z kontami użytkowników.<\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Między styczniem i czerwcem 2017 r. Dropbox otrzymał jedno wezwanie sądowe z ambasady USA w innym kraju. W odpowiedzi na to wezwanie przekazaliśmy dane niezwiązane z zawartością konta.<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>W okresie od lipca do grudnia 2016 roku, firma Dropbox otrzymała dwa wezwania z ambasady USA. W odpowiedzi na jedno z nich przekazaliśmy dane niezwiązane z kontem użytkownika, zaś w przypadku drugiego dane konto Dropbox nie zostało odnalezione.<br>\n<\/p>\n"}

Stany Zjednoczone

Łączna liczba zapytań na stan

  {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012"],["$LABELS","Argentyna","Austria","Australia","Brazylia","Kanada","Niemcy","Dania","Hiszpania","Indie","Irlandia","Włochy","Norwegia","Szwecja","Singapur","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Brazylia","Niemcy","Hiszpania","Włochy","Meksyk","Polska","Szwecja","Singapur","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Brazylia","Dania","Francja","Niemcy","Węgry","Meksyk","Norwegia","Portugalia","Hiszpania","United Kingdom ","","Argentyna","Brazylia","Kolumbia","Niemcy","Grecja","Węgry","Irlandia","Włochy","Meksyk","Norwegia","Hiszpania","Szwecja","Wielka Brytania","","Kanada","Chile","Dania","Hiszpania","Francja","Włochy","Meksyk","Szwecja","Tajwan","Wielka Brytania","","Argentyna","Brazylia","Szwajcaria","Niemcy","Francja","Malta","Meksyk","Portugalia","Szwecja","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Brazylia","Szwajcaria","Niemcy","Dania","Hiszpania","Francja","Węgry","Irlandia","Izrael","Włochy","Portugalia","Szwecja","Singapur","Wielka Brytania","","Australia","Argentyna","Brazylia","Francja","Niemcy","Hiszpania","Włochy","Szwecja","Wielka Brytania","","Argentyna","Australia","Kanada","Kostaryka","Dania","Francja","Niemcy","Włochy","Malta","Portugalia","Singapur","Hiszpania","Wielka Brytania","","Australia","Belgia","Brazylia","Dania","Francja","Niemcy","Indie","Włochy","Meksyk","Norwegia","Singapur","Hiszpania","Wielka Brytania","","Niemcy","Irlandia","Włochy","","Australia","Niemcy","Włochy","","Francja","Niemcy","Włochy","Izrael","Portugalia","Meksyk","","Australia","Brazylia","Niemcy","Finlandia","Francja","Indie","Włochy","Malta","Hiszpania","Wielka Brytania","","Poza USA","","Poza USA","","Poza USA"],["Number of requests","1","2","3","6","1","24","3","8","1","4","6","2","1","1","5","","4","1","6","4","1","2","1","1","1","2","4","","1","1","1","2","1","10","1","3","1","1","4","7","","3","1","1","9","1","2","1","1","1","1","2","1","2","","1","1","8","2","1","5","1","2","1","4","","1","1","1","4","1","1","1","1","1","1","","1","1","1","1","1","1","2","1","1","1","1","2","1","1","2","2","","2","1","3","2","3","1","3","1","3","","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","4","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","1","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}
  {"sty 2018 - cze 2018":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2018 r. Dropbox wykonał jeden zagraniczny wniosek o dane użytkownika. W odpowiedzi na niego przekazaliśmy dane niezwiązane z zawartością konta.<br><\/p>\n","lip 2017 - gru 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Między lipcem a grudniem 2017 r. firma Dropbox odpowiedziała na jeden wniosek o przekazanie danych użytkownika pochodzący spoza USA. W odpowiedzi na niego przekazaliśmy dane niezwiązane z zawartością konta.<br><\/p>\n","sty 2017 - cze 2017":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Między styczniem a czerwcem 2017 r. Dropbox wykonał jeden zagraniczny wniosek o dane użytkownika. W odpowiedzi na niego przekazaliśmy dane niezwiązane z zawartością konta.<br>\n<\/p>\n","lip 2015 - gru 2015":"<h3>Uwaga wyjaśniająca kontekst<br /><\/h3>\n<p>Pomiędzy lipcem i grudniem 2016 r. Dropbox nie brał udziału w żadnej procedurze prawnej związanej z władzami spoza Stanów Zjednoczonych, która nie była zatwierdzona przez sąd amerykański na podstawie Traktatu o Wzajemnej Pomocy Prawnej.<br />\n<\/p>\n"}

  Międzynarodowe

  Informacje na temat wniosków międzynarodowych

  Zapytania spoza Stanów Zjednoczonych obejmują wszelkie postępowania prawne rządów spoza USA, chcących uzyskać dane dotyczące użytkowników. Wtedy zazwyczaj od rządów spoza USA wymagamy, aby przestrzegały traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub przedstawiły wniosek o wszczęcie postępowania, tak aby amerykański sąd mógł wystąpić do Dropbox z odpowiednim zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.

  • Zapytania otrzymane przez Dropbox
  • Udzielone informacje

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"]]}
  {"Jan 2021 - Jun 2021":"<p><br>\nW Dropbox nie zezwalamy na przechowywanie ani udostępnianie materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci oraz innych treści związanych z naruszaniem ich praw. Tego rodzaju materiały naruszają nasze <a href=\"https://www.dropbox.com/terms\">Warunki korzystania z usługi<\/a> oraz <a href=\"https://www.dropbox.com/acceptable_use\">zasady dopuszczalnego użytkowania<\/a>, dlatego będziemy niezwłocznie wyłączać wszystkie konta, na których znajdują się takie treści. W Dropbox używamy różnego rodzaju narzędzi, w tym ogólnie przyjętej w branży technologii automatycznego wykrywania, oraz przeprowadzamy weryfikacje manualne w celu wykrycia treści potencjalnie niezgodnych z naszymi zasadami, a następnie podejmujemy odpowiednie działania. Zachęcamy także naszych użytkowników do zgłaszania nieodpowiednich treści, na które się natkną, przy użyciu narzędzia do raportowania lub poprzez <a href=\"https://www.dropbox.com/report_abuse\">wypełnienie tego formularza<\/a>. W przypadku wykrycia materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci wyłączymy konto i zgodnie z obowiązującym prawem powiadomimy Krajowe Centrum do spraw Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (ang. National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC).<br>\n<br>\nOd stycznia do czerwca 2021 r. przesłaliśmy do organizacji NCMEC 24 131 zgłoszeń CyberTip i podjęliśmy działania wobec 23 000 kont oraz 438 175 poszczególnych treści w związku z naruszeniem naszych zasad dotyczących materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci i innych treści związanych z naruszaniem ich praw. <br>\n<br>\n<b>Uwaga wyjaśniająca kontekst<\/b><br>\nPodjęcie przez nas działań oznacza, że zgodnie z naszymi zasadami wyłączyliśmy dostęp do kont lub materiałów naruszających zasady.<\/p>\n"}

  Materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of search warrants","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}
  {"Jan 2021 - Jun 2021":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania otrzymaliśmy o 46,2% więcej wniosków od organów ścigania w USA i o 116% więcej wniosków od międzynarodowych organów ścigania. Obejmuje to wnioski o ujawnienie informacji o użytkownikach oraz wnioski o zachowanie danych. <br>\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy więcej zawiadomień o różnego rodzaju postępowaniach prawnych, przy czym najbardziej wzrosła liczba wezwań sądowych (o 90,5%) oraz nakazów przeszukania (o 31,3%). Liczba nakazów sądowych wzrosła nieznacznie (o 11,1%).<br>\n<\/li>\n<li>Zgodnie z naszym regulaminem przekazaliśmy dane w odpowiedzi na 86,8% wniosków prawnych o ujawnienie danych. Najwięcej krajowych wniosków o ujawnienie danych otrzymaliśmy od organów ścigania w Florydzie, Kalifornii i Teksasie. Najwięcej międzynarodowych wniosków o ujawnienie danych otrzymaliśmy od organów ścigania w Hiszpanii i Niemczech.<br>\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 12 wniosków o ujawnienie informacji dotyczących użytkowników zgodnie z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Proces prawny dotyczył wniosków z Australii, Irlandii, Kanady, Korei, Kostaryki, Polski i Zjednoczonego Królestwa. Te wnioski zostały uwzględnione w naszym raporcie dotyczącym wniosków krajowych. <br>\n<\/li>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania liczba międzynarodowych wniosków o zachowanie danych wzrosła o 101,5%. Najwięcej tego rodzaju wniosków otrzymaliśmy z Niemiec i Zjednoczonego Królestwa. Liczba krajowych wniosków o zachowanie danych wzrosła o 49,2%, z czego najwięcej z nich otrzymaliśmy z Kalifornii i Nowego Jorku.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2020 - gru 2020":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania otrzymaliśmy o 4,7% więcej wniosków od organów ścigania w USA i o 11,4% mniej wniosków od międzynarodowych organów ścigania. Obejmuje to wnioski o ujawnienie informacji o użytkownikach i o przechowywanie danych.<\/li>\n<li>Zgodnie z naszym regulaminem przekazaliśmy dane w odpowiedzi na 85,1% wniosków prawnych. Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od lokalnych, stanowych i federalnych organów ścigania w Kalifornii, Teksasie i Pensylwanii.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 9 wniosków o ujawnienie informacji dotyczących użytkowników zgodnie z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Proces prawny dotyczył wniosków z Luksemburga, Irlandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. Te wnioski zostały uwzględnione w naszym raporcie dotyczącym wniosków krajowych. Te wnioski nie obejmują wniosków o przechowywanie danych.<\/li>\n<li>Od międzynarodowych organów ścigania otrzymaliśmy 66 wniosków o przechowywanie informacji o użytkownikach. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2020 - cze 2020":"<ul>\n<li>W porównaniu z ostatnim cyklem raportowania, Dropbox otrzymał o 30,3% więcej wniosków na potrzeby postępowań sądowych od organów ścigania w USA i o 1% więcej wniosków na potrzeby postępowań sądowych od międzynarodowych organów ścigania. Wzrost ten obejmuje wnioski o ujawnienie informacji o użytkownikach oraz wnioski o przechowanie danych. <\/li>\n<li>W porównaniu do poprzedniego raportu, Dropbox otrzymał 54,3% mniej rządowych nakazów usunięcia. <br>\n<\/li>\n<li>Zgodnie z naszym regulaminem podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 84,2% zapytań prawnych. <br>\n<\/li>\n<li>Najwięcej zapytań otrzymaliśmy od federalnych, stanowych i lokalnych organów ścigania we Florydzie, Kalifornii i Teksasie. <br>\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 10 wniosków o ujawnienie informacji dotyczących użytkowników zgodnie z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Proces prawny dotyczył wniosków z Niemiec, Irlandii, Holandii, Brazylii, Australii i Zjednoczonego Królestwa. Zapytania te zostały uwzględnione w naszym raporcie dotyczącym wniosków krajowych.<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2019 - gru 2019":"<ul>\n<li>W porównaniu do poprzedniego raportu, Dropbox otrzymał 24,6% mniej wniosków na potrzeby postępowań sądowych.<\/li>\n<li>Zgodnie z naszym regulaminem przekazaliśmy dane w odpowiedzi na 81,3% zapytań prawnych. <\/li>\n<li>Najwięcej wniosków otrzymaliśmy od federalnych i stanowych organów ścigania ze stanów Waszyngton, Kalifornia i Floryda.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 11 wniosków o ujawnienie informacji dotyczących użytkowników zgodnie z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Proces prawny dotyczył wniosków z Irlandii, Holandii i Zjednoczonego Królestwa. Zapytania te zostały uwzględnione w naszym raporcie dotyczącym wniosków krajowych.<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2019 - cze 2019":"<ul>\n<li>W porównaniu do poprzedniego raportu, Dropbox otrzymał 15% więcej nakazów, 13% mniej wezwań sądowych i 4,3% więcej nakazów sądowych.<\/li>\n<li>Ponadto odnotowano 58% spadek liczby użytkowników zidentyfikowanych w wezwaniach sądowych, 47% spadek liczby użytkowników zidentyfikowanych w nakazach sądowych oraz 14% wzrost liczby użytkowników zidentyfikowanych w nakazach. <\/li>\n<li>Zgodnie z naszym regulaminem podaliśmy pewne informacje w odpowiedzi na 80,6% zapytań prawnych. <\/li>\n<li>Najwięcej zapytań otrzymano od federalnych i stanowych organów ścigania w Wirginii, Kalifornii i Teksasie.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy 5 wniosków zgodnie z traktatami o wzajemnej pomocy prawnej zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Procesy prawne dotyczyły wniosków z Niemiec, Szwecji, Kanady, Holandii i Australii. Zapytania te są uwzględnione w naszym raporcie dotyczącym wniosków krajowych.<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2018 - gru 2018":"<ul>\n<li>Zgodnie z naszym regulaminem przekazaliśmy dane w odpowiedzi na 74,4% zapytań prawnych.<\/li>\n<li>W stanie Waszyngton odnotowano największą liczbę wniosków od organów ścigania w przeliczeniu na liczbę mieszkańców; na kolejnym miejscu znalazły się Minnesota i Wirginia.<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2018 - cze 2018":"<ul>\n<li>Otrzymaliśmy siedem żądań przekazania informacji o użytkowniku, które obsłużono po dacie ich wygaśnięcia. Otrzymaliśmy także trzy żądania przekazania informacji skierowane do niewłaściwej firmy. Zwróciliśmy się do organów ścigania o poprawienie tych błędów. <\/li>\n<li>Nie otrzymaliśmy żadnych nakazów na mocy ustawy All Writs Act z 1789 r.<\/li>\n<li>W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, w mieście Waszyngton odnotowano największą liczbę wniosków od organów ścigania; kolejnymi stanami były Wirginia i Alaska.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2017 - gru 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Firma Dropbox otrzymała jedno wezwanie rządowe do dobrowolnego ujawnienia danych użytkownika na podstawie punktu 2702 Ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej (ang. Electronics Communications Act). Dropbox stwierdził brak okoliczności warunkujących przekazanie informacji i zażądał, aby rząd uzyskał nakaz przeszukania, co też zostało uczynione.\n<\/li>\n<li>Powiadomiliśmy użytkownika, którego dotyczył nakaz, o wezwaniu do przekazania jego danych. W sprawie użytkownika utworzyła się silna grupa interesu walcząca o zachowanie prawa do prywatności, która doprowadziła do uchylenia wniosku.<br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2017 - cze 2017":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Jedyny wniosek, jaki Dropbox otrzymał na podstawie All Writs Act z 1789 r., wymagał fizycznego dostarczenia zawartości, które Dropbox wykonał w odpowiedzi na obowiązujący prawnie nakaz. Nie otrzymaliśmy żadnych nakazów na podstawie All Writs Act dotyczących obchodzenia funkcji zabezpieczających lub powodujących inne naruszenia integralności naszych usług.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy trzy wnioski o dane skierowane do niewłaściwej firmy. Zwróciliśmy się do organów ścigania o poprawienie tych błędów.<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy nakaz rejestracji/śledzenia danych, który wymagał od Dropbox przekazywania informacji dotyczących danego okresu po przekazaniu nakazu. Dropbox nie znalazł żadnych danych, których mógłby dotyczyć wniosek. Sąd wydał bezterminowy nakaz nieujawniania informacji, który uniemożliwiał nam powiadomienie użytkownika.<br />\n<\/li>\n<\/ul>\n","lip 2015 - gru 2015":"<ul style=\"list-style-position: inside;\">\n<li>Nie otrzymaliśmy żadnych nakazów na mocy ustawy All Writs Act z 1789 r.\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy jedno pismo dotyczące postępowania prawnego skierowane do niewłaściwej firmy, ale którego treść dotyczyła danych użytkownika Dropbox. Zażądaliśmy od organów ścigania, aby skorygowały ten wniosek, zanim go przyjęliśmy.\n<\/li>\n<li>Otrzymaliśmy jeden nakaz sądowy dotyczący rejestracji/śledzenia danych (PRTT), w którym żądano podania adresów IP w określonym czasie po doręczeniu nakazu. Nie zawiadomiliśmy o tym użytkownika, ponieważ nakaz sądowy nie pozwalał na jego ujawnienie.\n<\/li>\n<li>W przeliczeniu na liczbę mieszkańców, w mieście Waszyngton odnotowano największą liczbę wniosków od organów ścigania; kolejnymi miastami były były: Rhode Island, Maryland i Arizona. <br>\n<\/li>\n<\/ul>\n","sty 2015 - cze 2015":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nie ma więcej dostępnych informacji dotyczących tego okresu sprawozdawczego.<\/p>\n","lip 2014 - gru 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nie ma więcej dostępnych informacji dotyczących tego okresu sprawozdawczego.<br>\n<\/p>\n","sty 2014 - cze 2014":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nie ma więcej dostępnych informacji dotyczących tego okresu sprawozdawczego.<br>\n<\/p>\n","sty 2013 - gru 2013":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nie ma więcej dostępnych informacji dotyczących tego okresu sprawozdawczego.<br>\n<\/p>\n","sty 2012 - gru 2012":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nie ma więcej dostępnych informacji dotyczących tego okresu sprawozdawczego.<br>\n<\/p>\n"}

  Poza liczbami

  {"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data","","data","data","data","data"],["$CATEGORY","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","Jan 2021 - Jun 2021","","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","lip 2020 - gru 2020","","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","sty 2020 - cze 2020","","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","lip 2019 - gru 2019","","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","sty 2019 - cze 2019","","","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","lip 2018 - gru 2018","","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","sty 2018 - cze 2018","","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","lip 2017 - gru 2017","","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","sty 2017 - cze 2017","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","lip 2015 - gru 2015","","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","sty 2015 - cze 2015","","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","lip 2014 - gru 2014","","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","sty 2014 - cze 2014","","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","sty 2013 - gru 2013","","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012","sty 2012 - gru 2012"],["Number of search warrants","69","72","14|9","1205|709","","22","72","16|10","926|682","","24","71","17|8","792|347","","25","47","15|10","515|260","","32","84","23|7","611|242","","","34","80","12|7","526|228","","31","74","14|5","645|290","","27","85|2","16|12","637|348","","30","27","41","677|362","","20","31","--","335|209","","21","6","--","301|165","","17","3","--","328|203","","7","7","--","213|120","","17","7","--","113|39","","14","3","--","103|42","","9","5","--","104|42","","5","0","--","24|5"],["Accounts listed in warrants","80","85","14|9","1402|778","","110","154","20|14","1141|682","","37","99","19|10","911|398","","163","116","43|10","702|310","","138","174","23|7","831|242","","","159","183","12|7","661|291","","99","216","17|8","784|349","","132","256|3","20|16","826|485","","116","244","72","792|427","","73","39","--","516|370","","117","6","--","467|236","","1","2","--","418|267","","11","10","--","280|160","","104","7","--","149|49","","57","3","--","114|77","","20","3","--","149|69","","--","--","--","--"]]}

  Glosariusz

  „Konto nie istniało”: identyfikatory podane we wniosku nie były powiązane z istniejącymi kontami Dropbox.

  Nakazy na podstawie All Writs Act: Nakazy te są wydawane przez sędziów w USA na podstawie ustawy All Writs Act z 1789 r. Ustawa ta daje sądom prawo do „wystawiania wszelkich niezbędnych lub właściwych nakazów w ich jurysdykcjach i dotyczących wykorzystania i zasad prawa”.

  Informacje dotyczące treści: Informacje dotyczące zawartości odnoszą się do zawartości komunikacji. Obejmuje to wszelkie informacje związane z tematem, sensem lub znaczeniem komunikacji. Obejmuje to także pliki przechowywane na koncie Dropbox danej osoby oraz powiązane z nimi nazwy. Nakaz przeszukania jest niezbędny do wymuszenia ujawnienia zawartości. Często nakazy przeszukania będą również poszukiwać, poza samą zawartością komunikacji, podstawowych informacji o subskrybentach lub innych rejestrach niezwiązanych z zawartością.

  Rządowe nakazy usunięcia: Dropbox może dobrowolnie udostępnić informacje organom ścigania, jeśli w dobrej wierze uznamy, że istnieje zagrożenie życia lub poważnych obrażeń ciała, a informacje, które posiadamy, mogłyby temu zapobiec. Od organów ścigania wymagamy przekazania nam na piśmie podsumowania sytuacji nadzwyczajnej oraz wyjaśnienia, w jaki sposób wnioskowane informacje mogą pomóc zapobiec tej sytuacji. 

  "Nie przekazano informacji": gdy Dropbox nie przekazuje informacji, jednym z powodów może być: (1) sprzeciw Dropbox wobec wniosku; (2) wycofanie wniosku przez organy ścigania; (3) niewłaściwe wskazanie konta we wniosku; lub (4) ponowny wniosek o te same informacje.

  Informacje niezwiązane z zawartością: Rekordy niezwiązane z zawartością opisują wszelkie dostępne informacje inne niż treść komunikacji w ogólny sposób. Obejmuje to podstawowe informacje o subskrybentach, zdefiniowane w punkcie 2703 Ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej oraz inne informacje związane z korzystaniem z konta. Informacje niezwiązane z zawartością nie obejmują plików, które użytkownicy przechowują na swoich kontach Dropbox.

  Zakaz ujawniania informacji: Sędziowie mogą, według własnego uznania, wydać nakazy sądowe, które uniemożliwiają firmie Dropbox powiadomienie użytkownika o żądaniu ujawnienia jego danych przez instytucję państwową lub opóźniają to powiadomienie. Nakazy te często powołują się na podpunkt 2705(b) Ustawy o prywatności komunikacji elektronicznej i mogą być przedłużane o dowolny okres.

  Wniosek międzynarodowy: Wnioski międzynarodowe wiążą się między innymi z formalnymi postępowaniami sądowymi organów rządowych spoza USA, które chcą uzyskać dane użytkownika. Wtedy zazwyczaj od organów prawa spoza USA wymagamy, aby przestrzegały traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub przedstawiły wniosek o wszczęcie postępowania, tak aby amerykański sąd mógł wystąpić do Dropbox z odpowiednim zawiadomieniem o wszczęciu postępowania.

  Przechowywanie: Wniosek o przechowywanie to wniosek rządowy o przechowywanie danych użytkownika w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu prawnego. Gdy otrzymujemy tego typu wnioski, tymczasowo przez 90 dni przechowujemy wyciąg danych użytkownika bez udostępniania ich wnioskodawcy. Do uzyskania przechowywanych danych niezbędne jest rozpoczęcie postępowania sądowego w tym zakresie. Wnioski będące wynikiem takiego postępowania są (i zawsze były) uwzględniane w raporcie.

  Informacja dla użytkownika: Stosujemy zasadę, że zawsze, gdy realizujemy wniosek dotyczący przekazania danych użytkownika, powiadamiamy go o tym, o ile nie mamy prawnego zakazu. W niektórych przypadkach wstrzymujemy powiadomienie użytkownika do momentu wykonania postanowień wniosku; wówczas podajemy datę przekazania danych użytkownika.

  Nasze metody śledzenia i raportowania mogą zmieniać się, gdyż cały czas staramy się zwiększać dokładność i przejrzystość naszego raportu.