Inscenizacja Grosik do grosika, złotówka do złotówki