Udzielenie posługi akolitatu klerykom IV roku przez…ława Szlachetkę