Uroczystości pogrzebowe Ks. Proboszcza A. Sciesinskiego - 2015