Wprowadzenie nowego proboszcza - ks. Jacka Tabora - 2015