Educació basada en la Consciència. Conferència Ash…ishi School EEUU