Załącznik nr 6c Wiata, elementy małej architektury