Dropbox

PREZENTÁCIE

Sorted by name
 1. Adjektíva-čítanie s porozumením-prezentácia-6.ročník.ppt
  Adjektíva-čítanie s poro…ník.ppt
 2. AKO SA KUBO STRATIL-M.Válek.ppt
  AKO SA KUBO STRATIL-…lek.ppt
 3. ANDERSEN-život a dielo.ppt
  ANDERSEN-život a dielo.ppt
 4. Anton Habovštiak.ppt
  Anton Habovštiak.ppt
 5. Anton Marec-TATRANSKÉ PLESÁ-prezentácia na interaktívnu tabuľu.ppt
  Anton Marec-TATRANSK…uľu.ppt
 6. AUTORKY-dievčenský román-prezentácia.ppt
  AUTORKY-dievčenský ro…cia.ppt
 7. Bájky 6.ročník-opakovanie-prezentácia.ppt
  Bájky 6.ročník-opakova…cia.ppt
 8. BÁJKY-zábavné opakovanie.ppt
  BÁJKY-zábavné opakovanie.ppt
 9. Číslovky -opakovanie - interaktívna tabuľa.ppt
  Číslovky -opakovanie - …uľa.ppt
 10. ČÍSLOVKY-7. ročník-pomôcka na interaktívnu tabuľu.ppt
  ČÍSLOVKY-7. ročník-pom…uľu.ppt
 11. Čítanie s porozumením-slovesá-interaktívna tabuľa.ppt
  Čítanie s porozumením…uľa.ppt
 12. CITOSLOVCIA-cvičenia-1.ppt
  CITOSLOVCIA-cvičenia-1.ppt
 13. Cudzie slová.ppt
  Cudzie slová.ppt
 14. CVIČENIA NA TVORIVÉ PÍSANIE.ppt
  CVIČENIA NA TVORIVÉ …NIE.ppt
 15. Daniel Hevier-prezentácia o autorovi.ppt
  Daniel Hevier-prezentác…ovi.ppt
 16. Dievčenský román-interaktívna tabuľa.ppt
  Dievčenský román-inte…uľa.ppt
 17. Dráma-opakovanie-5.ročník.ppt
  Dráma-opakovanie-5.ročník.ppt
 18. Encyklopédie-1.ppt
  Encyklopédie-1.ppt
 19. Exupéry- život a dielo.ppt
  Exupéry- život a dielo.ppt
 20. Hráme sa na literárnej výchove.ppt
  Hráme sa na literárnej …ve.ppt
 21. Ján Botto - život a dielo.ppt
  Ján Botto - život a dielo.ppt
 22. Ján NAVRÁTIL.ppt
  Ján NAVRÁTIL.ppt
 23. Ján Smrek - život a dielo.ppt
  Ján Smrek - život a dielo.ppt
 24. Ján Smrek-OČI.ppt
  Ján Smrek-OČI.ppt
 25. Jana Kirschner - Pokoj v duši- prezentácia.ppt
  Jana Kirschner - Pokoj v…cia.ppt
 26. JAR 2012
  JAR 2012
 27. JAR ADELY OSTROLÚCKEJ.ppt
  JAR ADELY OSTROLÚCKEJ.ppt
 28. JESEŇ 2012
  JESEŇ 2012
 29. Jozef Gregor Tajovský-život a dielo.ppt
  Jozef Gregor Tajovský-ž…ielo.ppt
 30. Jozef Urban-Voda,čo ma drží nad vodou.ppt
  Jozef Urban-Voda,čo m…ou.ppt
 31. KOLEDY v 5.ročníku.ppt
  KOLEDY v 5.ročníku.ppt
 32. KOMIKS-5.ročník.ppt
  KOMIKS-5.ročník.ppt
 33. LETO 2012
  LETO 2012
 34. Ľubomír Feldek-prezentácia o autorovi.ppt
  Ľubomír Feldek-prezen…ovi.ppt
 35. Ľudovít Štúr- život a dielo.ppt
  Ľudovít Štúr- život a dielo.ppt
 36. Mária Ďuríčková- život a dielo.ppt
  Mária Ďuríčková- život…ielo.ppt
 37. Milan Rúfus-prezentácia.ppt
  Milan Rúfus-prezentácia.ppt
 38. Miroslav Válek - Jesenná láska - prezentácia k pracovnému listu.ppt
  Miroslav Válek - Jesenn…stu.ppt
 39. Neohybné slovné druhy-opakovanie.ppt
  Neohybné slovné druh…nie.ppt
 40. Oči plné oblohy .J.Rezník.ppt
  Oči plné oblohy .J.Rezník.ppt
 41. Opakovanie - PRÓZA v 6. ročníku.ppt
  Opakovanie - PRÓZA v …íku.ppt
 42. Opakovanie lyriky v 8. ročníku-1.ppt
  Opakovanie lyriky v 8. …u-1.ppt
 43. Opakovanie prídavných mien v 5. ročníku-prezentácia.ppt
  Opakovanie prídavných…cia.ppt
 44. Opakovanie prózy v 8. ročníku.ppt
  Opakovanie prózy v 8. …íku.ppt
 45. Opakovanie slovných druhov 1.ppt
  Opakovanie slovných d…v 1.ppt
 46. Opakovanie slovných druhov 2.ppt
  Opakovanie slovných d…v 2.ppt
 47. Opakovanie učiva zo 4.ročníka.ppt
  Opakovanie učiva zo 4…íka.ppt
 48. Opakovanie-rozprávka 5. ročník.ppt
  Opakovanie-rozprávka …ník.ppt
 49. Opakujeme poéziu a piesne v 7. ročníku.ppt
  Opakujeme poéziu a pi…íku.ppt
 50. Opakujeme pravopis prídavných mien.ppt
  Opakujeme pravopis pr…ien.ppt
 51. Opakujeme príslovky.ppt
  Opakujeme príslovky.ppt
 52. P.Holka-Normálny cvok-prezentácia na interaktívnu tabuľu.ppt
  P.Holka-Normálny cvok…uľu.ppt
 53. P.O. Hviezdoslav - život a dielo..ppt
  P.O. Hviezdoslav - živo…elo..ppt
 54. PAMODAJ ŠŤASTIA - Milan Rúfus.ppt
  PAMODAJ ŠŤASTIA - M…fus.ppt
 55. Peter Holka -život a dielo.ppt
  Peter Holka -život a dielo.ppt
 56. PIESNE v 6.ročníku-opakovanie.ppt
  PIESNE v 6.ročníku-opa…nie.ppt
 57. Podstatné a prídavné mená-opakovanie.ppt
  Podstatné a prídavné m…nie.ppt
 58. Podstatné mená - vzory a gram.kat..ppt
  Podstatné mená - vzor…at..ppt
 59. Podstatné mená v 5. ročníku-interaktívna tabuľa.ppt
  Podstatné mená v 5. ro…uľa.ppt
 60. Podstatné mená v 5.ročníku..ppt
  Podstatné mená v 5.ro…íku..ppt
 61. Povesti v 5. ročníku.ppt
  Povesti v 5. ročníku.ppt
 62. Pravopis podstatných a prídavných mien.ppt
  Pravopis podstatných a…ien.ppt
 63. Pravopis prídavných mien.ppt
  Pravopis prídavných mien.ppt
 64. Pravopisné cvičenie - 5. ročník.ppt
  Pravopisné cvičenie - 5…ník.ppt
 65. Prefíkané vrany-prezentácia- čítanie s porozumením.ppt
  Prefíkané vrany-prezen…ím.ppt
 66. Prekvapenie s vranou-Hana Košková- prezentácia .ppt
  Prekvapenie s vranou-H…cia .ppt
 67. Prezentácia-slovesá 6.ročník.ppt
  Prezentácia-slovesá 6.ro…ník.ppt
 68. Prídavné mená - 5. ročník.ppt
  Prídavné mená - 5. ročník.ppt
 69. Prídavné mená - vzory, druhy, pravopis.ppt
  Prídavné mená - vzory,…pis.ppt
 70. Prídavné mená v 6. ročníku-opakovanie.ppt
  Prídavné mená v 6. roč…nie.ppt
 71. Prídavné mená v 6.ročníku-prezentácia k pracovnému listu.ppt
  Prídavné mená v 6.ročn…stu.ppt
 72. Prídavné mená v šiestom ročníku.ppt
  Prídavné mená v šiesto…íku.ppt
 73. Príslovky-interaktívna tabuľa.ppt
  Príslovky-interaktívna t…uľa.ppt
 74. Próza v 6. ročníku-opakovanie(variant2).ppt
  Próza v 6. ročníku-opak…t2).ppt
 75. PRÓZA-opakovanie v 5. ročníku.ppt
  PRÓZA-opakovanie v 5.…íku.ppt
 76. Rozprávky pre piatakov.ppt
  Rozprávky pre piatakov.ppt
 77. Rudo Moric- Prefíkané vrany - čítanie s porozumením.ppt
  Rudo Moric- Prefíkané …ím.ppt
 78. Rudo Moric-prezentácia.ppt
  Rudo Moric-prezentácia.ppt
 79. SITNO-ľudová rozprávka( prezentácia).ppt
  SITNO-ľudová rozprávk…cia).ppt
 80. Slová cudzieho pôvodu.ppt
  Slová cudzieho pôvodu.ppt
 81. Slovesá-6.ročník.ppt
  Slovesá-6.ročník.ppt
 82. SPODOBOVANIE .ppt
  SPODOBOVANIE .ppt
 83. SPODOBOVANIE-precvičovanie pravopisu-1.ppt
  SPODOBOVANIE-precvi…u-1.ppt
 84. SPOLUHLÁSKOVÉ SKUPINY.ppt
  SPOLUHLÁSKOVÉ SKUPINY.ppt
 85. Synonymá.ppt
  Synonymá.ppt
 86. Určovanie slovných druhov.ppt
  Určovanie slovných druhov.ppt
 87. V DOLINÁCH - opravená prezentácia.ppt
  V DOLINÁCH - opraven…cia.ppt
 88. Vybrané slová- cvičenie na dopĺňanie i,y.ppt
  Vybrané slová- cvičenie… i,y.ppt
 89. Vzory podstatných mien 1.ppt
  Vzory podstatných mien 1.ppt
 90. Vzory podstatných mien 2.ppt
  Vzory podstatných mien 2.ppt
 91. Vzory podstatných mien.ppt
  Vzory podstatných mien.ppt
 92. Zakopaný meč pod Zoborom.ppt
  Zakopaný meč pod Zob…om.ppt
 93. Zámená-opakovanie.ppt
  Zámená-opakovanie.ppt
 94. ZÁMENÁ-pravopis, druhy, vzory-1.ppt
  ZÁMENÁ-pravopis, druh…y-1.ppt
 95. záverečné opakovanie- prídavné mená.ppt
  záverečné opakovanie-…ná.ppt
 96. Záverečné opakovanie-podstatné mená.ppt
  Záverečné opakovanie-…ná.ppt
 97. Zimné podstatné mená -opakovanie.ppt
  Zimné podstatné mená…nie.ppt
 98. Zimné prídavné mená - opakovanie.ppt
  Zimné prídavné mená -…nie.ppt
View as list