Förenkla datainsamling för rättslig identifiering

Nuix ansluter direkt till Dropbox för eDiscovery-sökning, arkiveringsskyldighet, granskning och digitala forensiska undersökningar.

Nuix logotyp

Nuix gör det möjligt att ansluta direkt till Dropbox-konton i verktyget. Där är det enkelt att få åtkomst till, skaffa och bearbeta relevanta data för dina identifierings-, säkerhets- och undersökningsbehov.

  • Enkel åtkomst till data i Dropbox. Anslut direkt till Dropbox-tjänster för enkel datainsamling.
  • Dra nytta av mycket snabb bearbetning. Bearbeta och indexera stora mängder data lagrade i Dropbox snabbare än andra lösningar.
  • Använd kraftfull, skalbar eDiscovery. Distribuera rätt mängd resurser till jobb av alla storlekar.
  • En lösning som är lika flexibel som organisationen. Nuix identifierar och bearbetar i princip alla filtyper som lagras i Dropbox. 

Kontakta Nuix

sales@nuix.com
+1 877 470 6849
www.nuix.com