Förhindrar hot, datarisker och efterlevnadsöverträdelser i Saas-affärsprogram

Aperture tillhandahåller fullständig insyn och detaljerad tillämpning i användar-, mapp- och filaktiviteter i Dropbox för att förhindra datarisker och efterlevnadsöverträdelser.

platshållare

Aperture utökar Palo Alto Networks Next Generation Security Platform till Dropbox. Aperture integreras med Dropbox och ger fullständig insyn i all användar-, mapp- och filaktivitet och ger detaljerade användningsanalyser för att förhindra datarisker och efterlevnadsöverträdelser.
Det möjliggör även detaljerad, kontextmedveten principstyrning i Dropbox för efterlevnad och sätter användare och data i karantän när överträdelser äger rum.

  • Få fullständig insyn i aktiviteter som sker i Dropbox. Detaljerade analyser ger IT-avdelningen kunskap om exakt vad som händer på användar-, mapp- och filnivå vid en viss tidpunkt.
  • Granska dataexponering retroaktivt. Aperture identifierar dataöverträdelser i Dropbox från den tidpunkt då kontot skapades. 
  • Flagga riskabelt beteende innan det eskalerar. Djup analys av dagliga aktiviteter gör det möjligt för IT-avdelningen att avgöra om det finns datarisker eller principöverträdelser.
  • Tillämpa detaljerad och effektiv principstyrning. Sammanhangsmedveten principstyrning ger möjlighet att omedelbart sätta användare och data i karantän när överträdelser äger rum.
  • Håll hoten borta. Avancerat skydd mot hot blockerar kända och identifierar okända sabotageprogram.