SaaS-verksamhetsstyrning, byggt för företag

BetterCloud ger Dropbox-administratörer oöverträffad översikt och kontroll över Dropbox-data, konfiguration och inställningar, så att du utan problem kan driftsätta Dropbox Business över hela din organisation.

Web

BetterCloud och Dropbox-integrering

BetterCloud utnyttjar Dropbox Admin- och Audit Log-API:erna för att verkställa lednings- och säkerhetspolicyer för data, inställningar och licenser i Dropbox.

 • Skapa avancerade varningar. Med BetterClouds avancerade övervakningsmöjligheter kan du ta del av länkdelningsaktiviteter i Dropbox och skicka SMS- och e-postvarningar till IT-administratörer när specifika aktiviteter sker, och dessutom koppla dem till en serie automatiserade Dropbox-adminåtgärder som lösning.
 • Vidta åtgärder för en fil eller flera filer samtidigt. Dataledningsnätet i BetterCloud ger administratörer möjlighet att se titel och sökväg för alla filer och mappar i alla Dropbox-team. Administratörer kan vidta enskilda eller koordinerade åtgärder för filer och mappar i sina team.
 • Automatisera registrering och avregistrering av användare. Med BetterCloud kan du snabbt ge nya användare åtkomst till Dropbox Business och specifika mappar eller filer som är relevanta för aktuell roll, avdelning eller lokal. 
 • Tilldela anpassade administratörsroller. Ta bort och begränsa antalet åtgärder som administratörer kan vidta (skapa, redigera, ta bort) och de typer av data de kan vidta åtgärder för (användare, grupper, filer) i Dropbox.

 

 

Tillägg för avancerad styrning av team och material

Dropbox erbjuder en mängd tilläggsfunktioner för att ge administratörer ännu mer kontroll över sina Dropbox-driftsättningar. Tillägget för avancerad styrning av team och material, som bygger på BetterCloud-teknik, ger IT-administratörer större kontroll över dataskydd, förbättrad synlighet och möjlighet till granskning, samt automatisk livscykelhantering av användarkonton.

Dataskyddsfunktioner

 • Automatisk och behovsanpassad materialskanning för Dropbox-filer – Skanna efter känsligt material för att undvika datasårbarheter i Dropbox Business-konton. Sök efter personuppgifter, inklusive inbyggda regelbundna uttryck, för vanliga efterlevnadsfall (t.ex. PCI, PII, HIPAA, HITECH, FERPA, FISMA).
 • Automatisk hotrespons –- För all känslig information som inte är korrekt säkrad kan IT skapa detaljerade policyer och automatisera åtgärder, inklusive att överföra ägarskap av dokument, ändra alla redaktörer till läsare och ta bort alla andra användare. 
 • Anpassade säkerhetspolicyer för detaljerad hantering– Automatiserade policyer kan varna om felaktiga konfigurationer med anpassad konditionering och korrigering. 

Förbättrad synlighet och möjlighet till granskning

 • Förbättrad synlighet och insikter – Rapportera om och skapa en enda vy över aktiviteter för Dropbox-användare, -grupper och -filaktivitet och -innehållsinställningar. Utför massåtgärder på användare och material för att göra ändringar effektivt.
 • Detaljerad möjlighet till granskning av Dropbox-administratörer – Visa och hantera alla Dropbox-administratörer, deras aktivitet och vilka ändringar de gör. Ta fram rapporter som behövs för lagstadgade revisioner och skapa roller med minsta behörighet så att teamadmin kan ge IT möjlighet att styra vem som kan hantera vad i Dropbox.

Livscykelhantering av användarkonton

 • Kontotillägg – När du framtvingar migrering från personliga konton till Enterprise-konton, kan BetterCloud automatisera och anpassa arbetsflöden för Kontotillägg för att ställa in återkommande processer och förbättra svarstiden för IT-support.
 • Snabba upp arbetsflöden för registrering och avregistrering – Effektivisera registrering och avregistrering av anställda för att se till att nya anställda har åtkomst redan från dag 1 och begränsas från känsligt material när de lämnar organisationen eller ändrar roller.