Cloud Access Security Broker (CASB) som tillhandahåller övervakning av användaraktivitet, avvikelseidentifiering, dataförlustskydd och filkryptering.

CipherCloud för Dropbox är en molnbaserad tjänst som utökar Dropbox säkra fildelning med detaljerad insyn, övervakning och efterlevnadskontroller som gör det möjligt för användare att dela känslig och reglerad affärsinformation för att få jobbet gjort.

CipherClouds logotyp

CipherCloud för Dropbox erbjuder friktionsfri API-integrering med molnprogram och tillhandahåller insyn och kontroll utan att kräva någon integrerad proxy eller förändringar i slutanvändarnas beteenden.

  • Principbaserad kryptering. Ställ in detaljerade principer för selektiv kryptering av filer utan att störa företagets viktiga affärsflöden. Obs! Endast auktoriserade användare får visa krypterade filer och det går att återkalla nycklar om enheter tappas bort.
  • Åtkomst på alla enheter, överallt. En avancerad mobilklient som stöder Mac OS, Windows, iOS och Android ger fjärråtkomst till krypterade filer.
  • Detaljerade principkontroller. Skapa sammanhangsmedvetna principer baserat på vem, vad, var och varför och vidta automatiskt lämpliga åtgärder för att förhindra dataförluster. 
  • Efterlevnadskontroll. Identifiera och klassificera nytt och befintligt innehåll. DLP-principer som ingår inkluderar PCI, GDPR, GLBA, SOX, HIPAA, socialförsäkringsnummer i USA, ABA-routingnummer, nationella läkemedelskoder (NDC) med flera.
  • Aktivitetsövervakning och avvikelseidentifiering. Övervaka användare, innehåll och enhet efter misstänkt aktivitet. En intuitiv granskningspanel gör det möjligt att upptäcka ovanlig aktivitet inklusive överdriven nerladdning, överträdelser av innehållsprinciper eller geografiska avvikelser.

Kontakta CipherCloud

info@ciphercloud.com
+1 855 524 7437
www.ciphercloud.com