Cloud Access Security Broker (CASB) och molnbaserad cybersäkerhetsplattform som skyddar användare, data och appar i molnet.

Tillsammans fokuserar Dropbox och Cloudlock outtröttligt på säkerhet med ett utomordentligt engagemang i produktivitet och enkel användning.

CloudLocks logotyp

Cloudlock ger säkerhetsteam förbättrad insyn och kontroll i molnmiljön och snabb identifiering av och åtgärder mot risker som t.ex. cyberhot, överdriven delning och oavsiktlig exponering. Cloudlock minimerar risken för dataintrång genom automatiserade, principstyrda karantänfunktioner när känsliga data upptäcks. Med en molnbaserad metod lägger Cloudlock på ett extra säkerhetslager i teamets Dropbox-miljö genom att övervaka kontoaktiviteter genom Dropbox Business API.

Cloudlock CASB

  • Identifiera och åtgärda dataexponering. Identifiera om känslig information som lagras i Dropbox, som t.ex. immateriella rättigheter och PCI-uppgifter, exponeras felaktigt tack vare en anpassningsbar principmotor. 
  • Automatisera incidenthantering. Sätt automatiskt utsatt känslig information i karantän med principstyrda hanteringsåtgärder.
  • Identifiera misstänkt inloggningsaktivitet. Flagga onormala autentiseringsbeteenden som tyder på ett komprometterat konto, inklusive ovanliga inloggningar och sessioner från skilda geografiska områden.
  • Övervaka aktivitet över flera plattformar. Analysera användaraktivitetsdata i olika molnprogram, inklusive miljöer med SaaS, IaaS, PaaS och IDaaS för korrelerad säkerhetsinsyn.

Cisco Web Security Appliance

  • Samverkande nätverkskontroll. Gör det möjligt för organisationer att begränsa användningen av obehöriga personliga Dropbox-konton i företagsnätverk och samtidigt ge åtkomst till företagshanterade konton med Cisco Web Security Appliance och Dropbox Network Control

Kontakta säljavdelningen

cloudlock@cisco.com
+1 781 996 4332
www.cloudlock.com