Tillämpliga realtidsdata kombinerade på kraftfulla adminpaneler och visualiseringar

Domo hjälper varje anställd, från direktörer till arbetare på golvet, att optimera företagets prestanda genom att ansluta dem till rätt data och personer för att förbättra företagets resultat.

Domos logotyp

Domo gör det möjligt att kombinera Dropbox-data med alla andra datakällor som används i företaget. Domos kraftfulla adminpaneler och visualiseringar hjälper dig att optimera företaget genom att samarbeta med realtidsdata och fatta faktabaserade beslut.

  • Anslut till valfri datakälla, i molnet eller lokalt.
  • Förbered med ETL, transformeringar och datarensning.
  • Visualisera med detaljerade datavisualiseringar och anpassade appar.
  • Håll kontakt med teamet genom realtidschatt och företagssamarbete.
  • Optimera med smarta aviseringar och mobila appar.

Kontakta Domo

info@domo.com
+1 801 805 9500
www.domo.com