Utför effektiv, upprepningsbar e-discovery inom företaget och få tidig ärendebedömning och arkiveringsmöjligheter.

EnCase eDiscovery och Dropbox presenterar tillsammans en innovativ integrering av e-discovery som ger organisationer juridiskt korrekt insamling på alla plattformar, bevarande av metadata, avduplicering och gemensam dokumentgranskning.

Guidance logotyp

Dropbox Business API-integreringen med EnCase eDiscovery utökar möjligheten att på ett försvarbart sätt söka, samla in och bevara elektroniskt lagrad information (ESI) i Dropbox Business-konton. EnCase eDiscovery gör det möjligt för företag att använda Dropbox Business till att smidigt agera i rättstvister, skiljedomar och lagstiftade utredningar.

  • Inrikta er på insamlingar utan att påverka slutanvändarna. Samla in och bevara innehåll från Dropbox på ett juridiskt korrekt sätt utan att störa företagets arbete.
  • Omfattande bevarande säkerställer en strikt dokumentkedja. Kraftfulla datasamlingar i Dropbox och patenterade, optimerade och distribuerade sökfunktioner ger otroligt omfattande resultat.
  • Utför fortlöpande ärendebedömningar. EnCase eDiscovery ger en unik möjlighet att när som helst i e-discovery-processen utföra ärendebedömningar av Dropbox-filer.