Få djupare insyn, omfattande kontroller och utökad SaaS-säkerhet till dina molnprogram

Dropbox och Microsoft Cloud App Security ger tillsammans dina molnprogram säkerhet i företagsklass.

platshållare

Microsoft Cloud App Security är en omfattande tjänst som ger insyn, kontroller och utökat skydd för ditt molnprogram. Cloud App Security utökar företagets granskning och kontroll till molnet.

  • Identifiera dold IT. Få insyn genom att identifiera appar, aktiviteter, användare och filer i molnmiljön liksom tredjepartsappar som är anslutna till ditt moln. 
  • Undersök dina molnappar. Använd forensiska molnverktyg som dyker djupt ner i riskabla appar, specifika användare och filer i nätverket. Hitta mönster i insamlade data från molnet och skapa rapporter som ett led i molnövervakningen. 
  • Få kontroll över molnet. Minimera riskerna genom att konfigurera principer och aviseringar för att uppnå maximal kontroll över molntrafiken och överför användare till säkra och godkända molnprogram.
  • Skydda data. Använd Cloud App Security till att godkänna/underkänna program, införa dataförlustskydd (DLP), kontrollera behörigheter och delning samt generera anpassade rapporter och aviseringar.