Ledande inom Enterprise Mobility Management för att skydda mobila enheter

MobileIron och Dropbox erbjuder tillsammans säker åtkomst till företagsdokument på mobila enheter.

MobileIrons logotyp

MobileIron gör det möjligt för större företag att driftsätta Dropbox i hela organisationen. Den ytterligare säkerhet MobileIron adderar till mobila enheter säkerställer att data inte läcker oavsiktligt eller genom skadliga program.

  • Säkerhetskontroller. Styr vilka mobilappar som får öppna Dropbox-dokument.
  • Automatisk distribution. Dropbox installeras automatiskt på anställdas mobilenheter.
  • Åtkomstkontroll. Endast betrodda mobilenheter får åtkomst till företagsdata i Dropbox.
  • Dataförlustskydd. Tar automatiskt bort Dropbox från mobilenheter som tappas bort eller komprometteras.

Kontakta MobileIron

sales@mobileiron.com
+1 877 819 3451
www.mobileiron.com