Automatisera affärsprocesser i och runt Dropbox Business genom en intuitiv, webbaserad arbetsflödesdesign med dra och släpp

Nintex Workflow Cloud förenklar dokumenthanteringscykler i Dropbox Business med ökad effektivitet, konsekvens och förutsägbarhet.

Nintex logotyp

Business-användare och IT-proffs kan använda Nintex till att snabbt och enkelt automatisera affärsprocesser med ett fåtal klick, utan kod. Utnyttja en stor mängd interna arbetsflödesåtgärder som stöd för kärnprocesser inom många olika branscher och affärsscenarier, som t.ex. granskning och godkännande av dokument, kundsupport, ledighetsansökningar, reseförfrågningar, utlägg, underhållsformulär med mera. Med Nintex inbyggda kopplingar går det att integrera arbetsflöden med många olika affärsprogram, molntjänster och innehållslagringsplatser.

  • Utforma och bygg arbetsflöden för att skapa upprepningsbara processer. En webbläsarbaserad arbetsyta med dra och släpp gör det möjligt att hantera komplex information med mer konfigurering och mindre kod och att automatisera arbetsflödeslösningar som fungerar på samma sätt som människor tänker. 
  • Större insyn och insikt i processer. Spåra och övervaka hur bra arbetsflödena fungerar genom att visa arbetsflödesstatus för att identifiera processernas exakta stadier. 
  • Inbyggda kopplingar som integreras med Dropbox Business och andra ledande molntjänster. Automatisera dokumentens livscykelprocesser, som t.ex. granskning och godkännande, i Dropbox Business och utöka vid behov dessa processer till sofistikerade affärsscenarier i CRM, ERP och olika supportlösningar.
  • Arbetsflöden skapade i molnet, för molnet. Ingen maskinvara att installera eller underhålla lokalt. Programmen underhålls, behandlas och utökas baserat på unika arbetsflödesbehov.