Grunden för säker anslutning mellan människor och teknik

Okta ger Dropbox modern identitetshantering, förenklar distribution och livscykelhantering för IT och ger samtidigt anställda enkel åtkomst till ett verktyg de gillar.

Oktas logotyp

I takt med att anställda börjar använda molnbaserade program för att öka produktiviteten och samarbetet förändras kraven på IT-säkerheten. Oktas identitetsplattform uppfyller dessa krav och ger Dropbox-administratörer ett antal kraftfulla verktyg som förenklar livscykelåtgärder och snabbt distribuerar Dropbox i hela företaget. Tillsammans tillhandahåller Okta och Dropbox säkert samarbete med avancerade säkerhetstjänster som enkel inloggning, multifaktorautentisering och livscykelhantering för användarkonton.

  • Integrering med AD/LDAP. Utöka enkelt den befintliga kataloginfrastrukturen med stöd för Dropbox Business-distribution, även scenarier med flera domäner och överordnade.
  • Enkel inloggning. Ge användarna en enda plattform för åtkomst till Dropbox och alla molnappar, och eliminera behovet av ytterligare lösenord och inloggningsuppgifter. Använd principer för villkorad åtkomst för att se till att användarna bara har tillgång till Dropbox Business från betrodda enheter och platser.
  • Livscykelhantering av användarkonton. Automatisera processen för att skapa, uppdatera och radera användare från en enda konsol som integreras med AD/LDAP och SSO.
  • Grupphantering. Överför och synka användarmedlemskap i grupper från AD till Dropbox och aktivera samarbete inom och mellan team. Användarna får åtkomst till teamets innehåll direkt.
  • Mobilitetshantering. Aktivera användaråtkomst till Dropbox på surfplattor och smartphones på ett säkert sätt med Dropbox EMM.
  • Förbättrad offboarding. När du avetablerar Dropbox Business tar du bort eller stänger av användare, raderar data från användarnas länkade enheter och överför filer till andra gruppmedlemmar.