Filkryptering, dataförlustskydd och insyn i fildelning i molnet

Sookasa utökar klientkryptering, DLP och insyn i dina data i Dropbox, oavsett om de lagras i molnet eller laddats ner till slutanvändarnas mobilenheter.

platshållare

Sookasa ger en enhetlig smidig CASB-lösning som krypterar data, upptäcker säkerhetsrisker och tvingar igenom datasäkerhetsprinciper i Dropbox och alla andra verktyg teamet gillar.

Sookasa
  • Lägg till ett extra krypteringslager. Återkalla genast krypteringsnycklar för att blockera användare eller enheter, använd tvåfaktorsautentisering eller ställ in automatiska tidsgränser för sessioner. 
  • Granska hur organisationen delar data externt eller få en fullständig åtkomsthistorik till hur teamets filer deals, även för data som synkas med enheter.
  • Sök efter högriskdata i Dropbox Business-teamets konton som t.ex. PII, PHI och IP med File Scan, Sookasas verktyg för dataförlustskydd. 
  • Tillämpa korrekta dataklassificeringsprinciper och vidta åtgärder för att skydda viktig information.
  • Lägg till ett extra lager säkerhet för känsliga data som lagras i Dropbox med Sookasas patenterade kryptering på filnivå. Data är fristående från krypteringsnycklarna och är säkra oavsett var de hamnar.