Enkel, snabb, säker och automatiserad migrering av användar- och företagsfiler och behörigheter till åtkomst

CloudFastpath är det snabbaste sättet att enkelt migrera allt innehåll och alla behörigheter till Dropbox från Box, Egnyte, Office 365, ShareFile, Sharepoint och filservrar.

Tervela Cloud FastPath logotyp

Cloud FastPath är en molnbaserad migreringslösning som automatiskt läser in innehåll och behörigheter från lokala filservrar och molnsystem till Dropbox. Det går att skapa säkra dataöverföringar punkt-till-punkt från källorna direkt till Dropbox och enkelt simulera, konfigurera, schemalägga och köra dataöverföringsjobb.

  • WAN-optimering, parallell inläsning och optimering av Dropbox API-anrop garanterar att data migreras till Dropbox så snabbt som möjligt. 
  • Flexibel och skalbar mappning av användar- och gruppbehörighet bevarar och skapar automatiskt önskad fildelningskonfiguration i Dropbox.
  • Identifiera och analysera innehåll och behörigheter på filservrar och andra molnlagringssytem före migrering till Dropbox. Filtrera baserat på filens ålder, typ, senast ändrad, storlek, ägare med mera 
  • Övervaka pågående filöverföringsjobb med realtidsrapporter, visualisering och händelseloggning. 
  • Validera migreringen med omfattande och nerladdningsbara överföringsrapporter.