Koppla samman hela organisationen med centraliserade kommunikations- och samarbetsverktyg

Dela, förhandsvisa och redigera Dropbox-filer på ett säkert sätt i Workplace

Workplace by Facebook logotyp

Med Workplace by Facebook kopplar ni samman hela organisationen med välbekanta kommunikations- och samarbetsverktyg där ni kan omvandla idéer till åtgärder. Genom att integrera Workplace med Dropbox får ni enkelt åtkomst till, kan redigera och dela dokument på en mobil eller dator utan att behöva lämna Workplace. När ni delar en Dropbox-länk genereras automatiskt en förhandsvisning av filen utan att visningsbehörigheten äventyras, vilket säkerställer att filerna hålls skyddade.

  • Ladda upp, ladda ner, förhandsvisa och dela Dropbox-filer direkt från Workplace och Workchat.
  • Dela stora filer i Workplace med en Dropbox-länk och undvik versionshanteringsproblem.
  • Hantera visningsåtkomsten för filer i Workplace på Dropbox.
  • Lagra alla Workplace-projektdokument på en central lagringsplats.