Den ledande plattformen för prototyputveckling, samarbete och arbetsflöde

Lagra hela designflödet på en central plats och öka teamets produktivitet. InVisions plattform integreras med Dropbox för att automatiskt kunna skicka och hämta aktiviteter från teamkontot direkt till InVision.

Anslut InVision direkt till ditt personliga eller teamets Dropbox-konto och förenkla utvecklingsprocessen. Lägg till skärmar med JPG-, PNG- och GIF-filer eller extrahera automatiskt ritytor till projektet genom att ladda upp PSD- och Sketch-filer. Alla filer hålls synkade: om du redigerar filen i Dropbox förs ändringarna vidare till InVision.

  • Förena teamets arbetsflöde. Dropbox-användare kan hämta sina skärmar direkt från ett InVision-projekt.
  • Håll er synkade. Ändra filen i Dropbox och se hur filerna uppdateras automatiskt i InVision.
  • Automatisera extrahering av ritytor. PSD- och Sketch-file extraheras automatiskt till enskilda skärmar så du slipper rutinarbete som skärmexporter.

InVision, premiumpartner till Dropbox

Kontakta InVision

+1 877 932 7111
www.invisionapp.com

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

eller köp nu