{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Förhindrar hot, datarisker och efterlevnadsöverträdelser i Saas-affärsprogram

Aperture tillhandahåller fullständig insyn och detaljerad tillämpning i användar-, mapp- och filaktiviteter i Dropbox för att förhindra datarisker och efterlevnadsöverträdelser.

platshållare

Aperture utökar Palo Alto Networks Next Generation Security Platform till Dropbox. Aperture integreras med Dropbox och ger fullständig insyn i all användar-, mapp- och filaktivitet och ger detaljerade användningsanalyser för att förhindra datarisker och efterlevnadsöverträdelser.
Det möjliggör även detaljerad, kontextmedveten principstyrning i Dropbox för efterlevnad och sätter användare och data i karantän när överträdelser äger rum.

  • Få fullständig insyn i aktiviteter som sker i Dropbox. Detaljerade analyser ger IT-avdelningen kunskap om exakt vad som händer på användar-, mapp- och filnivå vid en viss tidpunkt.
  • Granska dataexponering retroaktivt. Aperture identifierar dataöverträdelser i Dropbox från den tidpunkt då kontot skapades. 
  • Flagga riskabelt beteende innan det eskalerar. Djup analys av dagliga aktiviteter gör det möjligt för IT-avdelningen att avgöra om det finns datarisker eller principöverträdelser.
  • Tillämpa detaljerad och effektiv principstyrning. Sammanhangsmedveten principstyrning ger möjlighet att omedelbart sätta användare och data i karantän när överträdelser äger rum.
  • Håll hoten borta. Avancerat skydd mot hot blockerar kända och identifierar okända sabotageprogram.