Använd molntjänster säkert i företaget och uppfyll samtidigt kraven på säkerhet, efterlevnad och administration

Skyhigh och Dropbox skyddar tillsammans företagets fildelning och samarbete och säkerställer samtidigt insyn, efterlevnad, skydd mot hot och datasäkerhet.

Skyhigh ger ett ytterligare säkerhetslager till Dropbox som gör det möjligt för företag att få insyn i molnanvändning, framtvinga detaljerat dataförlustskydd, identifiera insiderhot och komprometterade konton och skydda molndata med kryptering och sammanhangsbaserade åtkomstkontroller.

Enligt Skyhighs CloudTrust-program uppfyller Dropbox de högsta kraven på datasäkerhet.

  • Identifiera dold IT. Identifiera vilka dolda fildelningstjänster anställda använder och styr dem till företagsstandarden Dropbox.
  • Analysera användning och beteenden. Identifiera vilka användare och grupper som har åtkomst till Dropbox och vilka av dem som har åtkomst till känsliga data.
  • Framtvinga dataförlustskydd i molnet. Använd DLP-principer baserade på dataidentifierare, nyckelord och reguljära uttryck på lagrade data och data som laddas upp eller delas i realtid.
  • Skydda externt samarbete. Framtvinga delningsprinciper baserade på domänbegränsningar och innehåll. Informera användarna om godkända samarbetsprinciper.
  • Visualisera samarbetet. Sammanfatta delning med externa affärspartners, personlig mejl och interna användare och rapportera undantag från principerna.
  • Samverkande nätverkskontroll. Gör det möjligt för organisationer att begränsa användningen av obehöriga personliga Dropbox-konton i företagsnätverk och samtidigt ge åtkomst till företagshanterade konton med Skyhigh Networks och Dropbox Network Control

Skyhigh, premiumpartner till Dropbox

Kontakta Skyhigh

sales@skyhighnetworks.com
+1 866 727 8383
www.skyhighnetworks.com

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

eller  köp nu