Förbättra dataförlustskyddet och minska risken för insiderhot genom att klassificera och skydda känslig information

Gör det möjligt för företag att identifiera känslig information med TITUS vid delning och samarbete i Dropbox.

TITUS genomsöker data i Dropbox och tillämpar automatiskt metadata för klassificering. Det ger även anställda möjlighet att klassificera data när det laddas upp till Dropbox från Microsoft Office.

  • Identifiera, klassificera och skydda känsliga och värdefulla data som laddas upp till Dropbox med automatiserad, föreslagen eller användardefinierad klassificering.
  • Genomsök information i Dropbox för att bestämma datas känslighet och använd principbaserade metadata för klassificering.
  • Klassificera Microsoft Office-dokument när de skapas och ladda upp dem direkt till Dropbox.
  • Analysera känsliga data i Dropbox genom att importera loggar från TITUS Illuminate till valfritt rapporteringsverktyg som används av IT.

TITUS, premiumpartner till Dropbox

Kontakta TITUS

info@titus.com
+1 613 820 5111
www.titus.com
Kontakta säljavdelningen

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

eller  köp nu