Jobbportalen använder Dropbox Business till att enkelt dela marknadsföringsmaterial med kunderna, vilket förbättrar kundservicen och minskar belastningen på it-resurser.

ABSOLVENTAs viktiga resultat

Snabbare och enklare samarbete

Ökad tidsbesparing tack vare minskat behov av it-support

Ökad säkerhet för företagsinformationen

Utmaningen

Serverproblem driver efterfrågan på ny lösning

Innan ABSOLVENTA implementerade Dropbox Business arbetade man med en egen filserverinfrastruktur. Företagets hela kunskap lagrades på dessa servrar, vilket krävde mycket underhåll från it-avdelningen. Med tiden började man få problem med hårddiskarna. Företagets filserver hade speglat hårddiskar och företaget hade säkerhetskopior, men att byta ut en skadad hårddisk och skapa om RAID-volymen krävde tid och arbete. ”När jag tänker tillbaka så var det en mycket riskabel lösning. När våra servrar började få problem letade vi efter en tillförlitlig lösning som skulle kunna skydda våra data”, säger Markus Vaitl, en medlem i företagets utvecklingsteam.

”Dropbox Business erbjuder tillräckligt med lagringsutrymme och har mycket enkla administratörsfunktioner, vilket gör att kontoadministratörer snabbt kan hantera åtkomstbehörighet till dokument och mappar.”

Lösningen

Smidig dataöverföring

Många anställda kände redan till Dropbox och hade privata konton. De kunde alltså redan funktionerna. Det slutade med att ABSOLVENTA bestämde sig för att köpa Dropbox Business, tack vare dess enkelhet och användarvänlighet. Dataöverföringen från gamla filservrar sköttes smidigt via Dropbox-klienten. Företaget kunde behålla befintlig mappstruktur och spegla den till molnet. Nuförtiden har alla anställda en egen Dropbox Business-licens och alla team i ABSOLVENTA har övergått till molnet utan problem. Tillsammans med Dropbox Business använder ABSOLVENTAs marknadsföringsteam Paper för att dela information internt och externt. Pressmeddelanden och foton distribueras externt via Dropbox och det interna nyhetsbrevet skrivs och delas med de anställda i Paper varje månad. Säljteamen delar material med kunder via Dropbox. Markus påpekar att ”kunder känner igen Dropbox när vi skickar en delad länk till dem, vilket förenklar den externa delningen.”

”Söker ni en tillförlitlig filserverlösning som samtidigt förbättrar samarbetet mellan anställda är Dropbox den partner ni letar efter.”

Resultaten

Mer tid för utveckling

Implementeringen av Dropbox Business har sparat en massa tid för alla, inte minst it-avdelningen. Som ett litet företag har ABSOLVENTAs it-experter inte bara i uppgift att hantera dator- och serverproblem. Filservern hanterades helt av utvecklingspersonalen, d.v.s. programmerare som nu är helt fria att arbeta med produkten. Uppgifter som att underhålla filservrar, säkerhetskopiera data och återställa borttappade filer har försvunnit. ”Ansvaret har delats mellan alla anställda, eftersom de lagrar sina data i Dropbox och enkelt kan återställa filer utan it-support. Riskhanteringen har också försvunnit [därför att] vi kan spåra allt bakåt och det ger den säkerhet vi behöver”, tillägger Markus. Han kan använda den tid han fått tillbaka till utveckling, vilket är viktigt för innovation och framsteg på ABSOLVENTA. Företaget har också helt eliminerat behovet av VPN-inloggning för åtkomst till företagets filer. Allt finns tillgängligt överallt där det finns en internetanslutning. Markus tips till andra företag: ”Söker ni en tillförlitlig filserverlösning som samtidigt förbättrar samarbetet mellan anställda är Dropbox den partner ni letar efter”.