Med försäljningsteam som hela tiden är ute i fält använder Athlon Media Group Dropbox Business för att utrusta säljarna med det material de behöver för möten och säljargument.

Athlon Medias viktiga resultat

Ökad produktivitet bland säljare

Förbättrad mobilitet och presentationsförmåga

Smidigt samarbete i ett växande team

UTMANINGEN

Snabb verksamhet

Media är en ständigt utvecklande bransch och för att hinna med trenderna, konkurrenterna och konsumenterna måste utgivare vara snabbrörliga och anpassningsbara. För Athlon Sports intensifierades verksamhetskraven när det köpte upp Publishing Group of America och fick i uppgift att kombinera dess kontor i New York med kontoret i Tennessee, samtidigt som verksamheten växte i rekordfart. En av de första behoven som nybildade Athlon Media Group behövde ta itu med var delad filåtkomst. Företaget installerade nya och befintliga medarbetare på en server på kontoret i Nashville, men upptäckte snart dess begränsningar. Om för många personer loggade in för att ladda upp eller hämta filer samtidigt gick överföringen i snigeltakt. På grund av sekretessbegränsningar kunde inte externa entreprenörer och kunder få tillgång till servrarna och filerna behövde fortsättningsvis mejlas eller läggas upp på FTP-sajter. ”Det var mycket krångligt och frustrerande", kommer Marketing Manager Anna Feagan ihåg. ”Jag sa åt min chef att jag övergick till Dropbox för att jag inte klarade av det längre och behövde hitta en snabb lösning. Sedan började Dropbox bli normen för alla.” Dropbox Business gav Athlon Media Groups försäljnings- och marknadsföringsteam ett sätt att arbeta snabbare och effektivare, samtidigt som man höll takten med branschens snabba utveckling. ”Försäljnings- och marknadsföringsavdelningarna har vuxit från ca 10 till 30 personer. Nu är vi 50”, säger Feagan. ”Vi arbetar mycket intensivt och Dropbox Business är den slags teknik som gör det möjligt för oss att arbeta snabbt och utvecklas med förändringarna.”

”Vi arbetar mycket intensivt och Dropbox Business är den slags teknik som gör det möjligt för oss att arbeta rekordsnabbt och utvecklas med förändringarna.”

Anne Feagan, marknadsföringschef, Athlon Media Group

LÖSNINGEN

Stöd åt en mobil arbetsgrupp

Eftersom Athlon gör affärer med tidningar och reklambyråer över hela landet är det nödvändigt för anställda att resa. Interna medarbetare och kontraktsanställda är alltid på språng och behöver tillförlitlig åtkomst till försäljnings- och marknadsföringsmaterial. Med Dropbox Business kan representanter vara säkra på att det senaste materialet är synkroniserat i Dropbox och är redo för omedelbar presentation när de kommer till kundmöten. Enligt Feagan är Dropbox Business en bra tidsbesparande och effektivitetshöjande resurs. Tack vare Dropbox Business flexibilitet kan säljare över hela landet få de presentationer och filer de behöver utan att behöva oroa sig över att behöva åka till kontoret eller skicka något via e-post.” När den krångliga serveranvändningen är förbi har Athlon nu frihet att integrera mobil teknik som iPads i säljprocesserna. Det gick inte att komma åt servern mobilt men Dropbox Business gör det möjligt för Athlons säljare att enkelt nå och presentera PowerPoint-presentationer och PDF-filer från sina surfplattor. ”Dropbox Business är det snabbaste sättet att få materialen vi skapar i New York i händerna på våra nationella representanter”, säger Feagan.

”Det har också varit kul att se mina äldre medarbetare ta till sig Dropbox Business. Det gör deras liv så mycket enklare.”

Anne Feagan, marknadsföringschef, Athlon Media Group

RESULTATEN

Framgångsmått

När det gäller extern interaktion är Dropbox Business det främsta fildelningsverktyget mellan Athlon och dess externa forskningsavdelning. Avdelningen samlar in Starch enkätrapporter – som mäter Athlon-publikationernas prestationer och spelar en viktig roll i företagets kontinuerliga framgång. ”Dropbox Business hjälper oss att få viktig forskning utförd på ett mycket kontrollerat sätt”, noterar Feagan. ”Vårt forskningsteam kan dela och få åtkomst till relevanta filer, samtidigt som vi kan behålla all annan företagsinformation privat.” Internt, allt eftersom fler team inser effektiviteten med Dropbox Business ser Athlon ett växande antal anställda som är intresserade av att använda det för att dela filer. Förfrågningar om antagning har spridigts från försäljning och marknadsföring till många andra grupper i företaget. Feagan säger att ”Många avdelningar i Nashville vill nu använda Dropbox Business. De har sett hur bra det fungerar för vårt team – och hur det har varit ett fantastiskt verktyg för minskad felkommunikation.” ”Det har också varit kul att se mina äldre medarbetare ta till sig Dropbox Business”, tillägger hon. ”Det gör deras liv så mycket enklare.” Både interna och externa åtgärder som dessa är avgörande för Athlons fortsatta framgång. Allt eftersom fler anställda hittar sätt att förbättra arbetstakten och smidigheten med Dropbox Business kan Athlon Media Group fortsättningsvis skydda sin plats som ledare inom den snabbväxande utgivningsbranschen.

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

eller  köp nu