De olympiska och paralympiska lagen får den tekniska information och support de behöver för att vinna med hjälp av Dropbox Business, som håller dem uppdaterade oberoende av var i världen de tränar eller tävlar.

Australian Sailing Teams nyckelresultat

Direkt åtkomst till viktiga tekniska filer

Problemfri delning av tunga videofiler

Säker lagring och delning av konfidentiell information

UTMANINGEN

En server som inte tjänade sitt syfte

Med fler än 50 idrottare, 15 tränare och 30 supportmedarbetare är den elitgrupp som utgör Australian Sailing Team (AST) alltid på väg – både med båten och på land. Teamet reser ständigt till olika mål och tävlingar runt om i världen, där man tränar och tävlar i regattaprogram – bland annat OS och Paralympics. Det är avgörande för teamets framgång att man alltid har åtkomst till strategisk information. Det var dock problematiskt för teammedlemmarna att komma åt den informationen från filservrar på organisationens huvudkontor i Australien.Teammedlemmarna valde då att spara dokumenten på sina bärbara datorer och att dela filer via e-post. De upptäckte emellertid att det inte alltid var den senaste informationen och att informationen inte alltid hamnade i rätt händer. Därutöver var man oroliga över säkerheten och exponering av tekniska hemligheter. Efter att ha granskat flera olika lösningar valde AST att använda Dropbox Business. Program Manager Katie Culbert: "Vi gillade säkerheten, den enkla åtkomsten, användarvänligheten och det faktum att vi kunde dela mappar med personer på individnivå. Lagringsutrymmet var också en viktig faktor. Vi kände helt enkelt att Dropbox Business var en lösning som passade oss".

"Med Dropbox Business har vi alla åtkomst till den senaste versionen av våra dokument – över hela världen – vilket är väsentligt för ett team som måste prestera på topp".

LÖSNINGEN

Teammedlemmar med korrekt och säker information

Oberoende av var i världen AST-medlemmarna är kan de snabbt få åtkomst till alla filer de behöver för att kunna utföra sitt jobb och förbättra sin konkurrenskraft. Om en teknik behöver justeras eller ett segel måste skäras på annat sätt, kan teammedlemmarna arbeta tillsammans för att lösa problemen på Dropbox Business. “Teammedlemmarna använder Dropbox Business för att dela allt på korrekt sätt, från träningsvideor, prestationsanalyser och information om idrottarnas hälsotillstånd”, tillägger Katie Culbert. “Vi använder det även för att dela tekniska projekt och program med idrottare, tränare och personal. Så det är en central del av teamets verksamhet". Eftersom AST:s filcache innehåller känslig information (som konfidentiella medicinska data och yrkeshemligheter) är dess säkerhet och fildelning mycket viktiga egenskaper. Med hjälp av Dropbox Business kan organisationen ställa in behörigheter som säkerställer att endast avsedda personer får åtkomst till filerna. "Även vår mest skeptiska tränare är övertygad om att filerna är säkra på Dropbox Business", tillägger Katie Culbert. "Vissa var lite rädda för att våra tekniska hemligheter skulle avslöjas, men med Dropbox Business får vi mycket hög kontroll och säkerhet".

"Idrottare och tränare använder Dropbox Business för att dela allt från idrottarnas hälsostatus och träningsvideor till prestationsanalyser. Man använder det också för att dela tekniska projekt och program med idrottare, tränare och personal. Så det är en central del av teamets verksamhet.”

RESULTATEN

Många fördelar för teamet

Sedan man flyttade sina filer till Dropbox Business har Australian Sailing Team fått avsevärt bättre mobilitet och effektivitet. Med idrottare som är på resande fot mellan åtta och nio månader per år (och personal som är ute på vägarna mellan två och sex månader) har det varit ovärderligt att i alla situationer ha full tillgång till allt material. Katie Culbert fortsätter: "Vi har mer tid för att lösa problem och sköta verksamheten när vi slipper krångla med uppkopplingen. Innan vi använde Dropbox Business hade vi verkligen mycket problem – jag skulle uppskatta att vi har förbättrat vår produktivitet med åtminstone 30 % sedan vi gick över till den här lösningen".Genom att ge AST fördelar som flexibilitet, bättre anslutningar och filsäkerhet spelar Dropbox Business en viktig roll för teamets framgång. Katie Culbert sammanfattar: "Jag skulle rekommendera Dropbox Business till alla team med idrottare, tränare och personal som har olika scheman och som arbetar på olika platser. Det bidrar till att vi kan förbättra teamets verksamhet och till att alla kan lägga kraften på de viktiga faktorer som förbättrar våra prestationer".