Byggföretaget effektiviserar servicesamtalsprocessen med Dropbox Business och sparar hundratusentals dollar om året med en investeringsavkastning på 300 %.

Brandts nyckelresultat

300 % avkastning på investeringen det tredje året

10 gånger minskning av tiden för bearbetning av servicedokumentation

Större säkerhet för kundernas betalningsinformation

UTMANINGEN

Drunknar i ett pappershav

Brandt kan bekräfta att allt verkligen är större i Texas, eftersom det Dallas-baserade företaget tillhandahåller mekaniska och elektriska tjänster samt rörmokartjänster till några av delstatens största kommersiella byggnader. Men även om det 64-åriga företaget har lång erfarenhet av att betjäna stora anläggningar har en del av verksamheten behövt en översyn: processen för servicesamtal. Tekniker tog med sig serviceformulär ut till anläggningarna och tog upp dyrbar kundtid när de fyllde i dem. ”Kunden vill inte betala för att tekniker sitter i en skåpbil en timme och fyller i papper”, säger Kevin Underwood, Service Business Analyst. När formulären faxades eller mejlades tillbaka till huvudkontoret uppstod flera olika versioner och dokumenten nådde inte alltid rätt avdelning. ”Ibland fakturerade vi för lite och ibland inte alls”, säger Underwood. Efter att ha testat filsynkroniseringshastigheterna för flera molnleverantörer valde Brandt Dropbox Business som kompletterade surfplattorna från Dell, en partner sedan många år. ”Vi valde Dropbox Business eftersom filsynkroniseringen var starkast över alla plattformar”, säger Robert Everett, IT-chef, ”och den har enkel, effektiv återställning av data”.

"En avkastning på investeringen på 300 procent år tre var över våra vildaste förväntningar och har förändrat hela vår verksamhet."

LÖSNINGEN

För tekniker och förmän närmare varandra

Med Dropbox Business skapar Brandt en delad mapp med öppna arbetsordrar för varje tekniker. ”I stället för att leta igenom mängder av pappershögar har teknikerna en prydlig lista i Dropbox med de arbetsuppgifter de ska utföra den dagen”, säger Everett. Tekniker fyller i formulären på surfplattor när de är klara med arbetet ute i fält och kunderna undertecknar digitalt när arbetet är klart. Brandt integrerar också den egna ServiceTech-appen med Dropbox, vilket gör det ännu enklare för teknikerna att se sina arbetsordrar. Formulären sparas sedan automatiskt i rätt delad mapp i Dropbox, varpå förmannen meddelas automatiskt och kan godkänna ändringarna. ”Vårt gamla sätt att kommunicera ledde till stor frustration bland teammedlemmar och kunder”, säger Jennifer Groves, förman för Service Business. ”Dropbox snabbhet och tillförlitlighet har hjälpt oss att samarbeta bättre.”

Brandt säger att Dropbox Business också skyddar viktiga uppgifter, ett viktigt krav vid hantering av kundinformation. ”Jag behöver inte oroa mig för datasäkerhet tack vare den kryptering och de transportnivåprotokoll Dropbox har”, säger Everett.

”Våra tekniker är effektivare, våra kunder får det de vill ha snabbare och vi levererar resultat på sätt vi inte kunde förutse när vi påbörjade den här processen.”

RESULTATEN

Täcker kostnaderna och mer därtill

Genom att omvandla Brandts servicesamtalsprocess har Dropbox Business betalat sig på ett år, samtidigt som lösningen ger en mycket positiv avkastning de kommande åren. Man beräknar att Brandts 120 tekniker sparar åtminstone 15 minuter per jobb genom att använda Dropbox Business. ”Teknikernas tid är den dyrbaraste resursen vi har”, säger Jim Stagg, Director of Service. Vi använder denna tidsbesparing till att ta hand om våra kunder bättre.” Till följd av detta har man på företaget sett en mätbar ökning av teknikernas produktivitet på 400 000 USD. Det motsvarar en avkastning på 300 % det tredje året, efter att ha räknat in kostnaden för Dropbox Business och andra relaterade investeringar. ”Våra tekniker är effektivare, våra kunder får det de vill ha snabbare och vi levererar resultat på sätt vi inte kunde förutse när vi påbörjade den här processen”, säger Stagg. Brandt använder också Dropbox till att hålla ordning på bokföringen och till och med till att maximera intäkterna. Företaget har fått nära 500 000 USD i intäkter varje månad, en månad tidigare än väntat. ”Vårt penningflöde är tydligare, och vi kan enklare se hur det går varje månad”, säger Underwood. Även om teamet är nöjd med avkastningen hittills kan det hända att den blir ännu bättre i framtiden. Brandt har nästan fördubblat antalet tekniker de senaste två åren, och det har varit enkelt att få dem att komma igång med Dropbox Business. ”Systemet är så enkelt att vi har kunnat växa snabbt”, säger Underwood. ”Vår avkastning från lösningen fortsätter att växa med vårt team.”