Dropbox Business hjälper Campaign Monitor att hålla sina designer för e-postmarknadsföring tillgängliga – och säkra – för att kunna tillmötesgå kraven från allt fler kunder.

Campaign Monitors nyckelresultat

Enkelt samarbete över flera enheter och plattformar

Större översikt över arbetsflöden

Bättre kontroll över intellektuell egendom

UTMANINGEN

Behov av enhetlighet

Med en lista över kunder för e-postmarknadsföring, som ökar med flera tusen i veckan, är Campaign Monitor i Sydney van vid tillväxt. Företaget har utökat sina resurser i åratal och öppnade nyligen ett kontor i San Francisco. Men i och med expansionen kom svårigheterna att samarbeta effektivt. ”Det var rörigt”, erkänner UX-chefen Buzz Usborne. ”Allt skedde över flera olika kanaler – mejl, interna tjänster, en server, personliga Dropbox-konton. Filer försvann ofta och det var omöjligt att få någon slags insyn i designernas dagliga arbetsflöden.”
Företaget behövde en lösning som var säker, men också flexibel och lätt för frilansare och personalen att använda – så de vände sig till några de redan hade förtroende för. ”Vi har använt Dropbox länge och fördelarna övervägde allt annat vi har sett. Det var ett självklart val för oss att börja använda Dropbox Business”, säger Usborne.

”När vi får allt mer högprofilerade kunder måste vi kunna försäkra dem om att varje system vi använder är helt säkert. Dropbox Business är perfekt för det.”

LÖSNINGEN

Större synlighet, vassare säkerhet

Det faktum att Dropbox Business kan användas på alla enheter och plattformar var en viktig faktor för Campaign Monitor. Företaget behövde veta att anställda och frilansare kunde dela projekt mellan PC och Mac och ha friheten att öppna filer på sina mobiltelefoner. ”Alla i teamet arbetar på sitt eget sätt. Några arbetar på distans, några använder mobiler, andra bärbara datorer. Dropbox Business fungerar överallt”, säger Usborne.

Företaget kan nu snabbt ta in frilansare och ge omedelbar åtkomst till aktiva filer och arkiverade projekt. Arbetsflöden hålls transparenta så att det aldrig uppstår någon fråga om vem som arbetar på vad. ”Även den nyaste designern vet att företagets ägare kan se hens arbete”, förklarar Usborne. ”Det gör att alla har lika villkor. Dropbox Business ger oss total insyn och det gör att vi kan göra vårt bästa.”
Dropbox Business erbjuder också Campaign Monitor en säkerhetsnivå man tidigare inte hade. Filer säkerhetskopieras automatiskt och funktioner som tvåstegsautentisering förhindrar att obehöriga användare får åtkomst till dem. ”När vi får allt fler högprofilerade kunder måste vi kunna försäkra dem om att alla system vi använder är helt säkra”, tillägger Usborne. ”Dropbox Business är perfekt för detta.”

”Tack vare Dropbox Business har vi kunnat ta fram design mycket snabbare. Våra kunder vinner på det, eftersom vi kan leverera produkterna snabbare. Vi vinner på det, eftersom vi kan utföra kvalitetsarbete utan att behöva tänka på hur svårt det är att få saker uträttade.”

RESULTATEN

Framgång genom design

Den synlighet, kontroll och arbetsro Dropbox Business ger Campaign Monitor har gjort att företaget kunnat växa och skapa fantastisk design, utan logistikutmaningar. ”Våra kunder vinner på det, eftersom vi kan leverera produkterna snabbare. Vi vinner på det, eftersom vi kan utföra kvalitetsarbete utan att behöva tänka på hur svårt det är att få saker uträttade”, säger Usborne.