Kunder / Centric Projects
Play video

Centric Projects håller nere sina omkostnader och upprätthåller hög produktivitet med Dropbox Business

Centric Projects är ett kommersiellt byggföretag vars verksamhet vilar på innovation, flexibilitet, hållbarhet och hantverksskicklighet. Med en portfölj som omfattar kommersiell detaljhandel, sjukvård och institutioner skiljer sig Centric från andra byggföretag med unik design, kreativt tänkande och utnyttjande av ny teknik.

Lägger grunden

När Centric projects grundades 2010 bestod företaget av tre partners, Courtney Kounkel, Steve Swanso och Richard Wetzel, som satt sida vid sida i ett tillfälligt kontorsutrymme. Samarbete och fildelning var lika enkelt som att bara prata över skärmen, sträcka ut handen och ge USB-stickor till varandra.

När en kollega föreslog att det nybildade teamet skulle skaffa ett Dropbox-konto förändrades interaktionen på Centric för alltid. Trion laddade ner programmet samma eftermiddag och började använda det så flitigt att de blev tvungna att skaffa mer lagringsutrymme två veckor senare.

Antalet medarbetare växte i takt med behovet av ytterligare lagringsutrymme och Swanson flyttade över alla till Dropbox Business. Med lägre omkostnader och ökad effektivitet som prioritet undersökte han några andra lösningar och började till och med att ”mödosamt” ladda upp filer till en annan molnlagringsprodukt, men kom till slut fram till att Dropbox passade företaget bäst. ”Dropbox Business fungerar som vår server”, förklarar han. ”Vi förvarar alla våra företagsdata här och vi kan mycket snabbt och enkelt använda det för att dela stora informationsmängder med ett stort antal personer.”

”I byggbranschen är det bästa sättet att upprätthålla lönsamheten att hålla nere omkostnaderna så mycket som möjligt. Vår omkostnadsstruktur är hälften till en tredjedel av våra konkurrenters, delvis tack vare Dropbox Business."

Enkelhet och lyhördhet

Med tanke på att tre fjärdedelar av Centrics team befinner sig ute på byggen är det viktigt för företaget att ha tillförlitliga kanaler för kommunikation och delning. Med Dropbox kan medarbetare ute i fält och på kontoret nå varandra omedelbart. När projektordrar ändras och loggas lagras de i Dropbox så att alla som behöver dem får tag i dem samtidigt. ”Personer som arbetar på distans behöver bara öppna Dropbox för att det ska vara som om de sitter här bredvid oss på kontoret”, påpekar Weztel. Ingen behöver göra sig omaket att logga in genom en Citrix-server. Vi får en omedelbar förbindelse och våra filer är alltid aktuella.”

Teammedlemmar på andra platser förlitar sig också på Dropbox-appar. Istället för att behöva bära runt på laptops kan de snabbt komma åt filer direkt på sina iPhones eller iPads. Wetzel anser att lättillgänglighet av det här slaget ligger i linje med företagets syn på teknik. ”Företaget har inte någon stor server eller kablar över hela kontoret”, säger han. ”Teknik handlar om att förenkla saker så mycket som möjligt snarare än att göra allt mer komplicerat – och det är bland annat därför vi använder Dropbox Business.”

Centrics personal använder inte bara Dropbox internt utan använder också delade länkar för att skicka viktiga ritningar till underleverantörer och för att dela anbud och förslag med potentiella kunder. ”När jag skapar en mapp i Dropbox kan jag dela stora filer med underleverantörer som i sin tur kan ladda upp sitt material – så att jag får filerna så snart de är klara. Det är mycket enklare än att använda en ftp-sajt”, säger Swanson.

Säkerhet är viktigt för Centric, både internt och externt. Alla tre samarbetspartners har aktiverat tvåstegsautentisering i Dropbox och värdesätter möjligheten att snabbt koppla bort datorer, enheter och webbsessioner. De ser också till att medarbetare ställer in lösenord på sina mobila enheter och på själva Dropbox-appen så att ingen obehörig kan komma åt deras filer. När det gäller att skydda sina data skämtar Wetzel: ”Jag föredrar att förvara dem i ett säkert, krypterat och redundant system som Dropbox framför att ha dem på kontoret och riskera att förlora lokala data. Om någon katastrof drabbar oss här är vi tillbaka på en annan plats på mindre än en halvtimme!”

Konkurrensmässiga fördelar

Eftersom byggbranschen präglas av rörliga kostnader och intäkter kan variera från månad till månad, anser Centric att det är viktigt att hålla nere omkostnaderna. Genom att använda Dropbox behöver Centric inte anställa någon IT-tekniker eller investera i dyra servrar. ”I byggbranschen är det bästa sättet att upprätthålla lönsamheten att hålla nere omkostnaderna så mycket som möjligt”, säger Wetzel. Vår omkostnadsstruktur är hälften till en tredjedel av våra konkurrenters, delvis tack vare Dropbox. Konkurrenter måste dras med utdaterade system som minskar effektiviteten och ökar deras omkostnader. Det är inte längre rimligt att köpa en server.”

          En annan fördel Centric har över sina konkurrenter är medarbetarnas möjlighet att arbeta snabbt och effektivt ute på byggplatser. Eftersom anställda på många andra byggföretag arbetar på distans via serverbaserade system kan de inte komma åt data lika snabbt som Centrics medarbetare. Kounkel, vars team främst arbetar ute på fältet, konstaterar: ”Dropbox definierar ärligt talat vad vårt företag är i dag, teknikmässigt.”

Dropbox har blivit så viktig för Centrics processer och produktivitet att programmet nästan känns skräddarsydd för företaget. ”Du hör antagligen ordet 'Dropbox' mer än något annat på det här företaget”, erkänner Swanson. ”Alla här vet hur man använder Dropbox, det har blivit en del av vår kultur.”