Med Dropbox för utbildning kan högskolan i North Carolina lägga ännu mer fokus på undervisning tack vare att personalen kan arbeta på olika enheter, vilket också innebär mindre tid på IT-relaterade och administrativa uppgifter.

Cleveland Community Colleges viktiga resultat

Snabb antagning då personalen redan använde Dropbox

Tillförlitlig åtkomst till de material som behövs från flera olika enheter

Förbättrad säkerhetskopiering och återställning av filer

UTMANINGEN

Sökes: Ett bättre sätt att dela och komma åt filer

Cleveland Community College har alltid använt den senaste tekniken för att förbereda mer än 13 000 elever för framtiden. Skolan i Shelby i North Carolina fick nyligen det största statliga teknikbidraget som någonsin delats ut till en högskola i delstaten. De flesta lärare och annan personal på den teknikvänliga skolan använder flera enheter, inklusive iPads och surfplattor, när de undervisar på alla de platser där högskolan erbjuder kurser.
Men när man arbetar på flera enheter och plattformar blir det ofta krångligt för lärarna att få åtkomst till och dela filer. Dessutom krävde skolans gamla serversystem att anställda säkerhetskopierade filer manuellt, en process som ofta ledde till att filer raderades av misstag – vilket innebar mer problem för IT. Många anställda använde redan personliga Dropbox-konton för att kringgå dessa problem och bad skolan att överväga en företagslösning för filsynkronisering och delning som hela högskolan kunde använda.

Efter att högskolan hade beaktat flera olika leverantörer beslöt man sig för Dropbox för utbildning. ”Ribban har satts mycket högt vad gäller funktioner, som att kunna samarbeta, dela och få åtkomst från flera olika platser och liknande”, säger Athena Smith, högskolans utvecklingskoordinator. ”Det var svårt att hitta något som ens kom i närheten av allt detta.

”Om någon förlorar sina filer blir vi från IT-avdelningen alltid inblandade i och med att filerna måste återställas till ursprunglig status. Vi måste också ha stöd för en server som helt och hållet är avsedd för säkerhetskopiering. När vi har flyttat allt till Dropbox behöver vi inte ha det så. Det innebär att vi kommer att spara massor av tid.”

LÖSNINGEN

Gör det enklare att undervisa på och utanför lärosätet

Med Dropbox för utbildning kan skolan hjälpa eleverna mer. Lärare kan nu ha med sig med de enheter de gillar till skolan och andra undervisningsenheter utanför högskolan och omedelbart nå det material de behöver. ”Lärarna behöver inte oroa sig för vilken enhet filen befinner sig på längre”, säger Smith. ”Den finns på alla enheter. De kan nå den varifrån som helst – på högskolan, utanför högskolan, på stranden, var de än befinner sig.”

Lärare blir allt mer papperslösa genom att de kan dela mapparna med elever, vilket i sin tur gör kursarbetet enklare att dela ut och samla in. Dropbox-ikonen underlättar samarbetet för personalen som arbetar med arbetsgrupper och andra skolplaneringsinitiativ. Funktionen gör det möjligt för läsare att dela och uppdatera filer till den senaste versionen när någon annan gör ändringar, allt inifrån Microsoft Office. ”Inom högre utbildning är det alltid någon grupp som jobbar på något”, säger dr Shannon Kennedy, vice VD för utbildning och elevutveckling. ”Därför är detta en stor fördel när det är flera personer som arbetar i samma dokument.”
Howard Roberts, högskolans IT-chef, säger att Dropbox för utbildning också har de säkerhetsfunktioner högskolan behöver. Tjänsten integreras med högskolans leverantör av samlad inloggning, SecureAuth, vilket betyder att lärare och personal kan logga in på Dropbox med den inloggningsinformation de använder för skolan. ”Ingen annan än den avsedda personen kan få åtkomst till ett dokument ur säkerhetssynpunkt”, säger han.

”Lärarna behöver inte längre tänka på vilken enhet filen finns på, eftersom den finns på alla deras enheter. De når den var som helst, på och utanför lärosätet, på stranden eller var de nu råkar vara.”

RESULTATEN

Spara tid åt IT-avdelningen och lärarna

Dropbox för utbildning minskar antalet timmar IT-personalen ägnar åt att lösa problem relaterade till delning och säkerhetskopiering av filer, säger skolan. Lärare och personal säkerhetskopierar snart alla filer i Dropbox för utbildning i stället för på skolans gamla server, en övergång som gör det enklare att återställa filer när någon raderat dem av misstag – eller lämnar skolan. ”Jag ser det som en stor tidsbesparing för oss”, säger Roberts.Slutsatsen? Lärare kan ägna mer tid åt undervisning och mindre tid åt administrativa uppgifter. ”Jag vet en lärare som lät eleverna skapa en mapp och dela den med läraren”, säger Smith. ”De kunde gå omkring i klassen och titta i elevens mapp och säga: 'Ja, jag fick din läxa'; och sedan markera den som slutförd medan de gick omkring i klassrummet.”