CSBP Fertilisers använder Dropbox Business för att hålla de mobila medarbetarna informerade och förberedda att hjälpa kunderna.

CSBP Fertilisers, ett tillverkningsföretag

CSBP Fertilisers viktiga resultat

Ökad kontroll över filåtkomst

Ökad mobil produktivitet

Snabbare distribution av marknadsföringsmaterial

Utmaningen

Omedelbar tillgång till information

Personliga möten är ytterst viktiga för den typ av kundfokuserad verksamhet CSBP Fertilisers har. Runt 40 områdeschefer stöder kundbehov över hela västra Australien och man behöver kontinuerlig åtkomst till företagets information för att dela den med slutanvändarna. Under en lång tid använde de anställda mejl och nätverksservrar till att samarbeta med och hämta data åt kunder. Men det visade sig vara ineffektivt att använda VPN på distans och söka efter filer bland gamla mejl. Som Mark La Cava, ansvarig för kundservice, påpekar: "När områdeschefer hade svårigheter att nå information kunde de inte ge lika mycket värde åt kunderna." Snart började anställda använda sin egen fillagrings- och delningslösning – Dropbox – vilket gjorde det ännu tydligare för CSBP Fertilisers att det var tid för en ändring.

Lösningen

Drog nytta av personalens kunskaper

Eftersom så många anställda redan var väl förtrogna med Dropbox gick införandet på CSBP Fertilisers både snabbt och anammades brett. Mycket snart kunde företaget effektivisera arbetsflödena och ta tillbaka kontrollen över filer som hade lagts i personliga Dropbox-konton. "Installationstiden och utbildningen var minimal", säger La Cava. "Dropbox Business användargränssnitt är så enkelt att navigera att det var mycket lätt för alla att komma igång. Och genom att ge människor en så lättanvänd lösning kunde vi säkerställa att företagets information snabbt återfördes till en säkrare miljö."

Resultaten

Ökad produktivitet, förbättrad service

Med många anställda som reser och arbetar på distans, och mobila enheter som ibland tappas bort, sätter CSBP Fertilisers värde på det faktum att Dropbox Business erbjuder riskfri fillagring och ett enkelt sätt att återuppta arbetet. La Cava lägger till: "Om enheter går sönder eller tappas bort kan man bara flytta till en annan enhet och ominstallera Dropbox Business. Man blir mycket snabbt produktiv igen." Dropbox Business har också hjälpt att öka produktiviteten genom att göra det möjligt för CSBP Fertilisers att distribuera information till anställda på ett snabbare sätt än när företaget förlitade sig på VPN- och FTP-webbplatser. När det finns ett nytt marknadsföringsinitiativ som behöver lanseras använder företaget Dropbox Business till att dela nyheten snabbt.De anställda kan i sin tur presentera information till kunderna snabbare. "Dropbox Business har gjort delning lättare på alla sätt", säger La Cava. "Om områdeschefer behöver dela en karta över en tankplats, till exempel, hämtar de den bara direkt. Ingen sitter och väntar på att mejl ska komma fram – personalen är bättre rustade att hjälpa kunderna, vilket är det viktigaste."

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

eller  köp nu