De Nieuwe Zaaks viktiga resultat

Ökad effektivitet och produktivitet

Ökad flexibilitet i arbetsflöden

Förbättrad kundupplevelse

Utmaningen

Handla den rätta tekniken

Som en allsidig näthandelsleverantör anställer De Niewe Zaak många olika experter på IT och webbmarknadsföring. Teamarbete mellan dessa befattningar är avgörande för att säkerställa att kunders onlineförsäljningskanaler fungerar från början till slut. Internt samarbete visade sig dock vara utmanande med tanke på kundteamens utspridda och tvärfunktionella struktur med en projektledare, upp till 35 marknadsföringsexperter, nätbutiksutvecklare och optimeringsspecialister. På De Nieuwe Zaak är det även viktigt att dela information och idéer med kunder i en samarbetsmiljö. Direktör och delägare Jeroen de Jong förklarar: ”Vårt uppdrag – att skapa mer nätverksamhet för våra kunder – kräver partnerskap med intensivt samarbete. ”Vi behöver lyssna noga på deras unika behov och arbeta tillsammans för att skapa en anpassad nätbutik som ständigt lockar målgruppen och hjälper verksamheten att växa.” För att hålla teammedlemmarna uppkopplade använde De Nieuwe Zaak i början en intern server för fildelning. Men enligt de Jong var nackdelarna större än fördelarna. ”Versionskontroll var ett stort problem”, säger han. ”Vi måste kontrollera via mejl eller telefon för att säkerställa att vi arbetade med den senaste versionen av ett dokument.” Idén att använda Dropbox Business kom från en kund och visade sig genast vara ett smart drag. ”Med Dropbox Business hittade vi en prisvärd lösning som omedelbart löste våra problem med versionskontroll och säkerhet”, säger de Jong. ”Det behövdes ingen speciell IT-kompetens och nu är samarbetet en enkel process. Dropbox Business är lätt att implementera, lätt att använda och lätt att förstå.”

”Med Dropbox Business kan våra teammedlemmar lättare samarbeta med varandra och med kunder. Detta hjälper oss att tillhandahålla en bättre kundupplevelse, vilket gör att de är nöjda och mer benägna att fortsätta vara våra kunder.”

Lösningen

Optimera arbetsflöden med mobil åtkomst

Idag har e-handelsproffsen på De Nieuwe Zaak Dropbox Business installerat på sina bärbara datorer, surfplattor och mobiler – vilket ger dem åtkomst till de senaste filerna överallt och när som helst. På så sätt kan de hålla sig synkade och arbeta smidigare tillsammans. ”Dropbox Business ger oss en ny rörlighet så att vi kan arbeta mer effektivt och skapa mer flexibla arbetsflöden som ökar produktiviteten”, lägger de Jong till. Mobil åtkomst bidrar också mycket till att stärka kundrelationerna på De Nieuwe Zaak. Genom att använda Dropbox Business kan nätbutiksdesigner lätt dela sina preliminära alster med kunder och snabbt få deras feedback. Marknadsföringsexperter kan samarbeta mer direkt med kunderna för att finjustera kampanjer och uppnå näthandelsmål. Optimeringsspecialister kan också snabbt dela dokument som ger kunderna insikter om prestanda för nätbutiker och SLA. ”Med Dropbox Business kan våra teammedlemmar samarbeta lättare med varandra och med kunder”, säger de Jong. ”Det hjälper oss att ge kunderna en bättre upplevelse, vilket gör att de är nöjda och mer benägna att fortsätta att vara våra kunder.” Detta är ännu viktigare för oss än att få nya kunder.”

”Våra data är grunden för vår verksamhet, och jag vet att de är skyddade med Dropbox Business.”

Resultaten

En säker och trygg lösning

En av De Nieuwe Zaaks högsta prioriteter är att skydda alla data, dokument och kundavtal. Enligt de Jong: ”Som företag och som programvaruleverantör är vi starkt beroende av alla våra data och kundmaterial. Om vi förlorar något av det skulle vi inte kunna fungera.” Med Dropbox Business får företaget nyckelfärdig tillgång till säkerhet i företagsklass som automatiskt säkerhetskopierar den senaste versionen av filerna. Företaget lägger till ett extra skyddslager genom att använda autentisering från Dropbox Business med funktionen tvåstegsverifiering, som låter användare proaktivt skydda sina konton vart de än går. Nu när man vet att De Nieuwe Zaaks filer är säkra kan företaget fokusera på det viktigaste: att betjäna kunderna. ”Våra data är grunden för vår verksamhet, och jag vet att de är säkra med Dropbox Business”, tillägger de Jong. ”Även om det uppstod en brand eller annan katastrof skulle vi fortfarande kunna komma åt våra data och driva vår verksamhet.”