Den digitala betalningsleverantören använder Dropbox Business för att hålla den globalt utspridda personalen i 15 länder uppkopplad, något som underlättar arbetet när företaget ska etableras på nya växande marknader.

GoSwiff, en leverantör av digitala betalningar

GoSwiffs viktiga resultat

Enklare hämtning av förlorade och raderade filer

Säker intern och extern delning

Enkel personalhantering

Utmaningen

Tillväxt och geografisk spridning

Innan man blev en av de snabbast växande leverantörerna av digitala betalningar var GoSwiff en spirande verksamhet som arbetade ihärdigt med att stötta produktutveckling och teamsamarbete. Företaget beslutade tidigt att Dropbox skulle vara ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att hantera fillagring och delning. Men när lagringsgränserna överskreds och personalen fortsatte att växa visste GoSwiff att man behövde övergå till en lösning som kunde hålla takten med tillväxten. Man hade anställda utspridda på flera platser och övergången till Dropbox Business gjorde att GoSwiff kunde arbeta som om alla befann sig tillsammans på samma plats. ”Hälften av vår personal finns i Singapore medan den andra hälften är utspridd i 15 länder”, förklarar GoSwiffs personalchef Sylvie Ackermann. ”Med Dropbox kan vi dela information som om det inte finns något avstånd mellan oss.”

Lösningen

Enkelhet, effektivitet och säkerhet

Även om GoSwiff fokuserade på lagringsutrymme och delning när man började använda Dropbox Business insåg man snabbt många andra fördelar med tjänsten. När interna team får en ny medarbetare gör Dropbox Business att det går enkelt och snabbt att lägga till medlemmen – vilket är avgörande när företaget fortsätter att växa. ”Nyanställda verkar redan känna till Dropbox Business när de börjar, vilket är toppen”, säger kommunikations- och marknadsföringschef Anne Karumo. När projekt kräver att team interagerar med externa parter använder de Dropbox Business som fildelningsverktyg. Till exempel när marknadsföringsgruppen behöver material framtaget för ett evenemang skickar de en länk till den delade mappen med alla filerna till tryckeriet. Företaget bjuder också in potentiella investerare att granska dokument i Dropbox Business när de utvärderar partnermöjligheter. Karumo tillägger: ”Det är viktigt att veta att filerna är säkra och att ingen kan redigera eller ta bort dem.” Enligt Ackermann finns alla GoSwiffs filer i Dropbox och att veta att allt är säkerhetskopierat och omedelbart kan återställas är en stor fördel. Med Dropbox Business behöver team aldrig oroa sig för när en bärbar dator kraschar eller en fil tappas bort.

Resultaten

En global arbetskraft med möjligheter

Genom att ge GoSwiff en enda, säker anslutning åt hela den utspridda arbetskraften hjälper Dropbox Business företaget att drivas effektivare och vara mer lyhört – vilket är avgörande när GoSwiff expanderar till nya marknader i Afrika, Mellanöstern, Ryssland m.m. Karumo noterar: ”Vi har anställda överallt från Singapore till Nigeria och Mexiko. Våra chefer reser hela tiden. Med Dropbox Business kan jag få en presentation till vår VD medan han sitter på flyget – och motparter i Europa kan granska den samtidigt – så att vi alla snabbt kan reagera och revidera den. Utan Dropbox Business skulle det vara omöjligt för oss att arbeta på det sättet. Tjänsten har blivit livsviktig för vår verksamhet.”

Den bästa delnings- och lagringslösningen för företaget

eller  köp nu