Dropbox Business gör det enklare för teknikföretaget att utveckla och skapa nya produkter för några av världens största företag.

Happyfuncorps nyckelresultat

Rikare, enklare samarbete med kunder och kollegor

Enklare åtkomst till designfiler från valfri plats 

Anpassade behörigheter för känsliga tillgångar

UTMANINGEN

Hanterar komplexa projekt

HappyFunCorp i Brooklyn i New York grundades för att hjälpa nya företag i området att hitta, utforma och skapa nya produkter. Men teamet insåg snart att deras tjänster även passade större företag, vilket ledde till att man tog fram nya program för storföretagskunder som American Express, Con Edison och Estee Lauder. Samarbetet med sådana kunder krävde dock steg som var allt annat än roliga: produktfeedbackflödena var ofta alltför komplicerade för att skötas via mejl, chattar och zipfiler. Det här ledde ofta till förvirring över viktiga tillgångar som konstruktionsfiler och trådmodeller. Problemet växte lavinartat när man arbetade med större kunder med många inblandade parter och långa granskningsprocesser. ”Det blev tungrott eftersom vi skapar så mycket innehåll, särskilt vid produktdefiniering,” säger Ben Schippers, en av grundarna. HappyFunCorp gick över till molnet och valde Dropbox Business efter att man dragit slutsatsen att den produkten var den mest lämpade lösningen för samarbete på olika enheter och plattformar. ”Vi behövde föra samman tankegångarna i den digitala världen så att vi kunde säga att 'här finns allt vi behöver'”, förklarar Schippers.

”När vi bygger en ny produkt är det lätt att gå vilse i den mängd material som tas fram. Men kunderna kan följa med på resan med oss eftersom Dropbox Business håller ordning på allt.”

LÖSNINGEN

Förenklad produktutveckling

Idag hanterar företaget hela sin produktutvecklingsprocess med Dropbox-mappar. När HappyFunCorp får en ny kund skapar teamet tre nya delade mappar för att komma igång med den nya kunden. Den ena är en arbetsyta för säljchefer och produktchefer där man bestämmer marknadslämplighet, tar fram koncept och samlar in upphovsrättsdokument. Konstruktörer och utvecklare samarbetar i en andra mapp som gör det möjligt för dem att upprätthålla versionskontroll över filer i Sketch och Photoshop när man skapar modeller. Teknik- och arkitekturteamen delar stora programmeringsfiler i den tredje mappen. Kvalitetssäkring sker mycket snabbare när ändringarna uppdateras på enheterna i realtid tack vare Dropbox synkroniseringsmotor. HappyFunCorp kan dela resan för hur den nya produkten lanseras med kunden med tydliga, hanterbara steg, säger medgrundaren Will Schenk. ”Istället för att skicka material fram och tillbaka hänvisar vi helt enkelt till rätt mapp”, säger Schenk. ”Alla är organiserade på ett konsekvent sätt, de vet exakt vart de ska gå.” HappyFunCorp säger att också budgeteringen är enklare nu, eftersom delade mappar och Dropbox-ikonen har eliminerat problem med versionskontroll av kalkylark i Excel. ”Att känna till vilka mer som arbetar i dokumentet och möjligheten att uppdatera till den senaste versionen är otroligt användbart”, menar Schenk. Med Dropbox Business är det möjligt för anställda att arbeta på olika enheter oavsett var de är. ”Jag tar knappt med mig en bärbar dator till kundmöten eftersom jag kan ta fram en konstruktion eller faktura från Dropbox på min mobil och det är inte så distraherande”, säger Schippers. Anpassade behörighetsnivåer för mappar säkerställer att endast rätt personer visar skyddade kundtillgångar och interna företagsfiler. ”Möjligheten att se till att endast vissa personer har åtkomst till material är fantastiskt”, säger Schippers.

”Synkroniseringsmöjligheterna och versionskontrollen i Dropbox Business gör att vi slipper missförstånd när vi samarbetar och det blir en enorm konkurrensfördel.”

RESULTATEN

Fokus på det man är bäst på

Samtidigt som HappyFunCorp växer snabbt med nya storkunder menar företaget att projekten i själva verket har blivit enklare tack vare Dropbox Business. ”Vi har sparat en massa tid när flera personer redigerar ett enskilt dokument”, säger Schenk. ”Vi kan fokusera på problemlösning istället för att försöka hitta samma sida innan vi kan börja diskutera något.” Dropbox Business har också gjort det möjligt för HappyFunCorp att ha en liten IT-avdelning och istället fokusera på kärnverksamheten. ”Dropbox Business förenklar sättet vi tänker ifråga om vår infrastruktur och kostnaderna har minskat dramatiskt,” säger Schippers. I rollen som medgrundare med mycket ansvar säger Schippers att Dropbox Business får höga poäng för smidig integrering med HappyFunCorps befintliga arbetsflöde och verktyg. ”Oavsett vilken roll jag har kräver inte Dropbox att jag ändrar mitt sätt att arbeta”, säger han. ”Det är en enorm fördel.”