Mediekonglomeratet använder Dropbox Business till att underlätta samarbetet mellan dess divisioner, vilket leder till ökad produktivitet och nöjdare anställda.